Podsumowanie dnia: Słabszy dolar i brak większych zmian na rynku akcji

20:30 13 października 2021
  • Dolar traci w ujęciu do głównych walut
  • Silne wzrosty na metalach szlachetnych 
  • Względnie pozytywna sesja na rynku akcji w Europie

Podczas dzisiejszej sesji inwestorzy skupili swoją uwagę na danych o inflacji ze Stanów Zjednoczonych. Wskaźnik CPI wypadł powyżej oczekiwań zarówno w ujęciu miesięcznym, jak i rocznym, podczas gdy bazowy CPI okazał się zgodny z prognozami. Warto także zaznaczyć, że Fed największą uwagę przykłada do wskaźnika PCE, który znajduje się na najwyższym poziomie od 30 lat. Wydaje się więc, że Fed powinien już wkrótce rozpocząć normalizację swojej polityki. Tuż po samej publikacji danych nie było widać większej reakcji na rentownością 10-letnich obligacji skarbowych, niemniej później zaczęły one spadać, co przełożyło się na podwyższoną zmienność na złocie. 

Będą przy metalach szlachetnych, te mają za sobą świetną sesję, co ma związek z rosnącymi obawami o inflacją i globalny kryzys energetyczny.  W środę złoto podrożało o niecałe 2%, a notowania srebra wzrosły ponad 2,5%. Słabszy dolar i niższe rentowności amerykańskich papierów skarbowych także przyczyniły się do dzisiejszych wzrostów na kruszcach.

Europejskie indeksy zakończyły dzisiejszą sesję przeważnie na plusie, DAX wzrósł o 0,7%, a to dzięki 2,6% zwyżce wśród spółek technologicznych. Niemiecki SAP po raz trzeci podniósł swoje całoroczne prognozy po dobrych wynikach kwartalnych, ponieważ coraz więcej klientów przenosi swoje operacje IT do chmury.  Z kolei spadki w sektorze bankowym sprawiły, że brytyjski FTSE 100 zyskał zaledwie 0,2%, podczas gdy indeksy Hiszpanii i Włoch pozostały w tyle i zamknęły się pod kreską. Środowa sesja na GPW także zakończyła się także na minusie. WIG20 przerwał ostatnią serię wzrostów i stracił dziś 0,8%. 

Na Wall Street panują mieszane nastroje - Dow Jones oscyluje w rejonach poziomu odniesienia, a S&P500 i Nasdaq znajdują się na plusie dzięki wzrostowi na akcjach z branży technologicznej.Warto dodać, że rozpoczął się sezon publikacji wyników, JP Morgan Chase i Delta Air Lines zaprezentowały lepsze od oczekiwań dane kwartalne.

Pomimo, że wzrosty na rynku ropy naftowej nieznacznie wyhamowały w ostatnich dniach, tak główny trend jest wciąż wzrostowy. Patrząc technicznie na wykres OIL.WTI, kluczowym wsparciem w krótkim terminie pozostaje dolne ograniczenie układu 1:1 przy 81,75$. Zgodnie z metodologią Overbalance, dopóki notowania znajdują się powyżej, bazowym scenariuszem jest ruch w kierunku szczytów z 2018 roku - okolice 85,50$.

OIL.WTI interwał H4. Źródło: xStation5

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót