Podsumowanie dnia: Spadki powracają na rynek akcji

18:54 3 lipca 2020
  • Fala spadków na rynkach akcji w Europie

  • Rekordowa liczba zachorowań w USA

  • Pozytywne rewizje PMI w Niemczech i Hiszpanii

Piątek przynosi na rynkach akcyjnych odwrócenie trendu. Główne indeksy z Europy Zachodniej tracą, najgorzej wypada FTSE 100 oraz IBEX 35, które straciły ok. 1.30%. Z uwagi na długi weekend w Stanach Zjednoczonych, giełdy kasowe za Atlantykiem pozostają zamknięte, a dodatkowo mamy dziś do czynienia z niższą płynnością na wielu rynkach. Na tle Starego Kontynentu pozytywnie wyróżniają się polskie “misie”, a zatem małe i średnie spółki - mWIG40 wzrósł o 0,40%, a sWIG80 zakończył dzień 0,93% na plusie. 

W Stanach Zjednoczonych powraca temat koronawirusa - wczoraj odnotowano tam rekordową liczbę przypadków (ponad 57 tys.). W związku z tamtejszym Dniem Niepodległości, możliwe jest, iż dynamika zachorowań przyspieszy, co mogłoby wywierać jeszcze większą presję na rynek finansowy. Z drugiej strony, część odczytów makroekonomicznych zdaje się potwierdzać szybszą odbudowę gospodarki niż zakładają prognozy (chociażby wczorajszy raport NFP).

Ceny ropy naftowej zdają się dziś podążać za spadającymi akcjami - Brent i WTI tracą około 1%. Złoto notowane jest płasko, natomiast srebro cieszy się wzrostami rzędu 0,50%. 

Dzisiejszy kalendarz ekonomiczny był dosyć lekki. W pierwszej części dnia poznaliśmy liczne rewizje indeksów PMI. Dane poddano istotnej pozytywnej rewizji w Niemczech i Hiszpanii. Nieco słabiej niż pierwotnie zakładano wypadły liczby we Włoszech. Druga połowa dnia była już bardzo spokojna, w kalendarzu nie mieliśmy w zasadzie żadnych odczytów.

Poniedziałek przyniesie inwestorom szereg ważnych danych z Europy. Z Niemiec napłyną zamówienia fabryk. Wielka Brytania opublikuje PMI dla sektora budowlanego. Warto będzie także zwrócić uwagę na nastroje inwestorów Sentix oraz sprzedaż detaliczną strefy euro. Po długim weekendzie w Stanach Zjednoczonych, zza Atlantyku poznamy z kolei indeksy PMI (dla usług) oraz ISM. Warto śledzić także liczbę zachorowań w USA, która po obchodach Dnia Niepodległości może rosnąć jeszcze szybciej. 

Nasdaq wspiął się wczoraj na nowe historyczne szczyty. Paradoksalnie, miało to miejsce tego samego dnia, gdy w USA odnotowano rekordową liczbę przypadków koronawirusa. Ponieważ giełdy kasowe w Stanach Zjednoczonych są dziś zamknięte, poniedziałkowe otwarcie może potencjalnie przynieść korektę. Po pierwsze, piątkowa sesja wiąże się w Europie z falą spadków, stąd amerykańscy inwestorzy mogą zechcieć “dostosować” się do poziomów z innych światowych giełd. Po drugie, weekend może w istocie doprowadzić do wzrostu liczby zachorowań, co mogłoby negatywnie odbić się na rynkach. Dziś kontrakty US100 notowane są nieznacznie poniżej zera. Jako poziomy wsparcia można potraktować miejsca, w których dochodziło w przeszłości do ustanowienia historycznych szczytów. Tym samym pierwsze wsparcie to okolice 10 295 pkt, a kolejne to 10 155 pkt. Źródło: xStation5

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót