Podsumowanie dnia: Spadkowa sesja w Europie, inflacja wciąż straszy

20:03 15 września 2021
  • Akcje z Europy kończą dzień “pod kreską”

  • Ceny ropy 3% w górę, zapasy w USA mocno spadają

  • Inflacja w UK, Kanadzie i Polsce wyższa od oczekiwań

Środowa sesja przyniosła wiele ciekawych odczytów makro. W nocy z Chin napłynęły rozczarowujące dane dotyczące sprzedaży detalicznej i produkcji przemysłowej, które mogły wpłynąć na gorszy sentyment na giełdach. Oprócz tego inwestorów znów postraszyły raporty dotyczące inflacji. Odczyty CPI za sierpień z Wielkiej Brytanii i Kanady były wyższe od oczekiwań, co doprowadziło do umocnienia funta brytyjskiego i dolara kanadyjskiego. Finalny odczyt inflacji z Polski za sierpień wyniósł 5,5% r/r i był wyższy niż wstępny szacunek GUSu (5,4% r/r). 

Europejskie akcje zakończyły dzień wyraźnie niżej. Niemiecki DAX stracił 0,68%, francuski CAC 40 zniżkował o 1,04%, a hiszpański IBEX 35 tąpnął aż o 1,65%. Sytuacja wygląda jednak zupełnie inaczej za oceanem - trwająca właśnie sesja amerykańska przebiega pod znakiem wzrostów. Nastroje mógł polepszyć silny odczyt indeksu NY Empire State za wrzesień (34,3 vs oczekiwania 18,1), choć produkcja przemysłowa w sierpniu była nieco słabsza od konsensusu. 

Na rynkach surowcowych uwagę zwraca ropa naftowa, której ceny rosną o około 3%. Dane dotyczące zapasów tego surowca w USA pokazały silny spadek. Ceny WTI sięgają dziś najwyższych poziomów od początku sierpnia. Silnie rosną również ceny gazu ziemnego, sięgając poziomów nienotowanych od 2014 roku. Dolar amerykański dalej osłabia się w stosunku do euro i jena japońskiego po wczorajszej inflacji z USA. W stosunku do jena dolar jest najsłabszy od połowy sierpnia. 

Jutro kolejny dzień, gdy inwestorzy będą mogli poznać kluczowe dane z amerykańskiej gospodarki - odczyt sprzedaży detalicznej za sierpień. Ważne będą też cotygodniowe wnioski o zasiłek dla bezrobotnych (w obliczu końca federalnych dopłat do zasiłków) oraz indeks Fed z Filadelfii. W godzinach nocnych dane makro poznamy również z Nowej Zelandii (PKB za 2Q) oraz Australii (raport z rynku pracy za sierpień).

Cena Ethereum odbiła się od ważnego wsparcia 3340 USD, które zbiega się zarówno ze zniesieniem 61,8% (cofnięcia rozpoczętego w połowie maja 2021) oraz średnią 200-SMA (czerwona linia). Po południu cena przebiła średnią EMA-100 (fioletowa linia), która służyła w ubiegłym tygodniu jako opór. Następnym celem dla strony popytowej mogą być okolice 3700 USD. Źródło: xStation5

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót