Podsumowanie dnia: Wall Street zawraca po wypowiedzi Powella

19:03 22 października 2021
  • Rynek krypto traci na wartości

  • WIG20 traci na zamknięcie sesji  

  • Giganci mediów społecznościowych tracą, akcje Snap spadają 20%

  • USDCAD bez większej reakcji na dane o sprzedaży detalicznej w Kanadzie

  • Funt na dołkach 

  • Wzrosty na złocie i srebrze

  • Dolar umacnia się po komentarzach Powella

Rynki na Starym Kontynencie zamknęły się w większości nieco wyżej, wytrącając jednak część wzrostów z początku dnia. WIG20 zamknął się na poziomie 2420pkt., spadając tym samym 0,30%. Niemiecki DAX na rynku kasowym zyskał 0,46%. FTSE 100 zyskał 0,2%. Dzisiaj poznaliśmy wstępne dane PMI dla Niemiec i Francji. Dla Francji, PMI przemysłowy okazał się gorszy od przewidywań, natomiast usługowy lepszy od konsensusu. W Niemczech mieliśmy do czynienia z sytuacją odwrotną. PMI usługowy był gorszy od konsensusu, natomiast odczyt przemysłowy lepszy. Obawy o potencjalny kryzys zadłużenia na chińskim rynku nieruchomości osłabły po tym, jak spółka Evergrande dokonała płatności na rzecz posiadaczy obligacji korporacji w wysokości 83,5 mln USD, tym samym zapobiegając niewypłacalności firmy.

Indeksy amerykańskie cofają się ze swoich historycznych szczytów, po wypowiedziach prezesa FED. Powell zakomunikował, że bank centralny USA jest gotowy na rozpoczęcie tapering oraz  ponownie wskazał, iż obecny poziom inflacji znajduje się powyżej ustalonego celu, jednak na razie FED nie zamierza podwyższać stóp procentowych - nadmienił Jerome Powell. Prezes Fed w dużej mierze trzymał się swoich dotychczasowej narracji, iż inflacja ma charakter przejściowy, ale między wierszami pokazał, że bierze pod uwagę, iż presja inflacyjna może być wyższa niż oczekiwano. Szczególne spadki dotykają największe firmy mediów społecznościowych w USA. Akcje Snap tracą dzisiaj ponad 25%, po tym jak spółka podała mieszane wyniki kwartalne i słabe prognozy przychodów na bieżący kwartał. Facebook spada dzisiaj  5,5%, Twitter 4% i Pinterest 4,3%.

Dolar amerykański umacnia się względem innych walut. Jest głównie zasługa reakcji na komentarze prezesa FED. USDCAD nie zareagował w sposób gwałtowny na publikowane dzisiaj dane o sprzedaży detalicznej w Kanadzie.  Para GBPUSD spadła z powodu ponownych napięć między UK a UE.

Wykres GBPUSD, interwał H4. Para GBPUSD znalazła się poniżej długoterminowej linii trendu wzrostowego podczas dzisiejszej sesji, po wiadomości, że UE rozważa rozwiązanie Brexitowej umowy handlowej, jeśli brytyjski rozłam na granicy z Irlandią pogłębi się. Kupujący zdołali powstrzymać spadki przy wsparciu 1,3738, które zbiega się z 23,6% zniesieniem Fibonacciego ostatniej fali wzrostowej i dolnym limitem struktury 1:1. Gdyby nastąpiło wybicie niżej, następne zniesienie Fibonacciego powinno być traktowane jako najbliższe wsparcie. Tymczasem najbliższy opór to okolice 1,3836. Źródło: xStation 5

Globalny rynek kryptowalut kurczy się dzisiaj o 1,73%, obecna kapitalizacja to około 2,53 bilionów dolarów. Bitcoin w czasie tworzenia tego wpisu spada o 3%, jednakże broniąc tym samym poziomu 60 tyś. USD. Bitcoin pogłębia wczorajsze spadki, ponieważ entuzjazm związany z nowym ETF opartym o tę kryptowalutę, wydaje się słabnąć. Ethereum podobnie jak Bitcoin traci niemal 3%, kształtując tym samym podwójny szczyt na wykresie tego waloru. 

Cena złota i srebra wzrosła gwałtownie na początku sesji, jednak kupujący nie zdołali przebić się powyżej szczytów z 3 września, w efekcie czego doszło do wymazania większości dzisiejszego ruchu wzrostowego.

Ropa naftowa i gaz ziemny rosną odpowiednio 1,5% i 2%, odrabiając tym samym całkowicie poniesione w dniu wczorajszym spadki. Rynek surowcy odreagowuje reakcje na informacje z Chin o walce z rekordowymi cenami węgla.

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót