Poranna Odprawa (03.05.2021)

08:01 3 maja 2021

 

  • Piątek przyniósł niewielką korektę na Wall Street: S&P500 (US500) stracił 0,72%, Nasdaq100 (US100) 0,78% a Russell2000 (US2000) 1,26%. Mimo to kwiecień przyniósł solidne zwyżki, odpowiednio: 5,24%, 5,88% i 2,07%
  • Maj na rynkach zaczął się w mieszanych nastrojach. Święta w Chinach i Japonii nie przeszkodziły w wyprzedaży chińskich akcji notowanych w Hong Kongu. CHNComp notowany jest w okolicy tegorocznych minimów – to efekt działań władz przeciwko spółkom technologicznym oraz obawy o zmniejszenie wsparcia dla gospodarki.
  • DE30 był jednym ze słabszych rynków w kwietniu (mimo odnotowanego ATH) i maj zaczyna płasko.
  • Warren Buffet stwierdził, że gospodarka jest rozgrzana do czerwoności, co musi skończyć się inflacją.
  • Innego zdania jest Janet Yellen (która jak wiadomo jest całkowicie obiektywna), której zdaniem działania administracji Bidena nie przyniosą inflacji, gdyż są rozłożone w czasie.
  • Wspominając o Yellen, Treasury dziś powinno przedstawić plany emisji długu na kolejne 3 miesiące.
  • Władze Iranu powiedziały, że porozumienie znoszące część sankcji jest bliskie, ale USA zaprzeczyły – ceny ropy nieznacznie dziś zniżkują.
  • Kryptowaluty mocno zyskują, Ethereum notowane jest powyżej 3000 dolarów po raz pierwszy w historii.

 

Hossa? Nie w Chinach, CHNComp blisko tegorocznego dołka.

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót