Poranna odprawa (04.05.2021)

07:43 4 maja 2021
  • Amerykańskie indeksy zakończyły wczorajszą sesję wyżej. Dow Jones wzrósł 0,70%, S&P 500 zyskał 0,27%, a Russell 2000 wzrósł 0,49%. Nasdaq spadł 0,48%

  • S&P/ASX 200 zyskał 0,5%, a Kospi wzrósł 0,3%. Giełdy w Japonii i Chinach były dziś zamknięte z powodu święta

  • Kontrakty futures na indeks DAX wskazują na nieco niższe otwarcie sesji europejskiej

  • Bank Rezerwy Australii utrzymał stopy procentowe bez zmian. W trakcie posiedzenia w lipcu RBA będzie rozmawiać o przyszłych zakupach obligacji. W temacie inflacji Bank uważa, że będzie ona rosła stopniowo

  • W trakcie wczorajszego wystąpienia przewodniczący Fed Powell utrzymał dotychczasowy ton i przekaz - gospodarka odbija jednak wciąż pozostają ryzyka i niepewność

  • Wielka Brytania i Indie osiągnęły porozumienie handlowe, składające się przede wszystkim z nowych inwestycji oraz umów eksportowych. Wartość porozumienia szacowana jest na około 1 mld GBP

  • Inflacja CPI w Korei Południowej przyspieszyła w kwietniu z 1,5 do 2,3% r/r. Był to najwyższy odczyt od sierpnia 2017 roku

  • Bitcoin tracił w trakcie sesji azjatyckiej i obecnie notowany jest nieco powyżej poziomu 55 000 USD

  • Metale szlachetne i ropa tracą, metale przemysłowe zyskują, a surowce rolne notowane są mieszanie

  • USD i CAD są najmocniejszymi z głównych walut, a NZD i CHF radzą sobie najsłabiej

USDCHF jest dziś jedną z najmocniej rosnących głównych par walutowych. Para stara się odbić po teście 200-sesyjnej średniej kroczącej. Niemniej warto pamiętać, że zakres ruchu wzrostowy z I kw. 2021 roku był identyczny jak poprzedniej dużej korekty wzrostowej, tak więc para teoretycznie pozostaje w trendzie spadkowym. Źródło: xStation5

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót