Poranna odprawa (07.02.2023)

08:03 7 lutego 2023
 • Amerykańskie indeksy zakończył wczorajszą sesję niżej. S&P 500 spadł 0,61%, Dow Jones cofnął się 0,10%, a Nasdaq notowany był 1% niżej. Russell 2000 spadł 1,40%

 • Indeksy z Azji i Pacyfiku notowane były dziś mieszanie. Nikkei notowany był płasko, S&P/ASX 200 spadł 0,5%, Nifty 50 cofnął się 0,3%, a Kospi zyskiwał 0,5%. Indeksy z Chin notowane są niżej

 • Kontrakty futures na indeks DAX wskazują na nieco wyższe otwarcie sesji w Europie

 • Prezydent USA Joe Biden powtórzył, że prawdopodobieństwo recesji w USA jest niewielkie

 • Goldman Sachs szacuje prawdopodobieństwo recesji w USA w ciągu następnych 12 miesięcy na 25% (poprzednio 35%). Bank tłumaczy poprawę wciąż silnym rynkiem pracy oraz wczesnymi oznakami poprawy we wskaźnikach biznesowych

 • Morgan Stanley uważa, że świetny raport NFP opublikowany w ubiegłym tygodniu zwiększa szansę na podwyżkę stóp o 50 punktów bazowych na następnym posiedzeniu

 • Bank Rezerwy Australii podniósł stopy procentowe o 25 punktów bazowych, zgodnie z oczekiwaniami rynku. Główna stopa wzrosła z 3,10 do 3,35%, co jest najwyższym poziomem od czterech dekad. RBA zapowiedziało kolejne podwyżki

 • Turcja ciągle zmaga się ze wstrząsami i trzęsieniami. W nocy odnotowano kolejne trzęsienie ziemi w centralnej Turcji (5,6 w skali Richtera)

 • Wydatki japońskich gospodarstw domowych spadły w grudniu o 1,3% r/r (ocz. -0,3% m/m)

 • Eksport Australii spadł w grudniu o 1,0% m/m, a import był o 1,0% m/m wyższy. Bilans handlowy pokazał nadwyżkę 12,237 mld AUD (ocz. 12,45 mld AUD)

 • Kryptowaluty notowane są wyżej, jednak skala wzrostów jest niewielka. Bitcoin zyskuje 0,2%, Dogecoin i Ethereum notowane są 0,1% wyżej, a Litecoin zyskuje 2,3%

 • Surowce energetyczne zyskują - Brent i WTI notowane są ponad 1% wyżej

 • Metale szlachetne zyskują wraz z osłabieniem dolara. Złoto zyskuje 0,4%, a srebro notowane jest 0,6% wyżej

 • AUD i JPY są najmocniejszymi z głównych walut, a USD i EUR radzą sobie najsłabiej

AUDUSD doświadcza dziś silnych wzrostów. Para rośnie po podwyżce stóp przez RBA i zapowiedzi kolejnych ruchów na następnych posiedzeniach. Para odbiła od 50-sesyjnej średniej (zielona linia) i wróciła powyżej zniesienia 50% ruchu spadkowego rozpoczętego w kwietniu 2022 roku. Źródło: xStation5

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej, ani za potencjalnie poniesione szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego, czy też pośredniego wykorzystania powyższych informacji.. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.

Przekaż:
powrót