Poranna odprawa

08:39 6 grudnia 2019
  • Amerykańskie indeksy zamknęły się wczoraj nieco wyżej po burzliwej sesji. Dow Jones zyskał 0,1%, a S&P 500 i Nasdaq odpowiednio, 0,15% i 0,05%

  • Nastroje w Azji wydają się być bardziej optymistyczne. Nikkei zamknął się 0,23% wyżej, a S&P/ASX 200 zyskał 0,36%. Główny indeks koreańskiej giełdy notowany jest ponad 1% wyżej

  • Dolar nowozelandzki jest najlepiej radzącą sobie walutą z grupy G10. Geoff Bascand, zastępca prezesa RBNZ, powiedział, że nowe reguły kapitałowe dla banku nie powinny mieć negatywnego wpływu na gospodarkę

  • Steven Mnuchin powiedział, że administracja Trumpa sprzeciwia się planom World Banku, który chce udzielić Chinom pożyczek o niskim oprocentowaniu

  • Członkowie kartelu OPEC nie zdołali uzgodnić wczoraj szczegółów nowego porozumienia. Producenci ropy rozmawiają o możliwości pogłębienia cięć produkcji o dodatkowe 500 tys. baryłek na dzień. Saudyjski minister energii zapowiedział jednak, że dziś zostaną ogłoszone “piękne wiadomości”

  • Wydatki japoński gospodarstw domowych spadły w październiku o 5,1% r/r. Oczekiwano spadku o 3,2% r/r. Kiepski odczyt jest efektem podwyżki podatku od sprzedaży oraz niekorzystnych warunków pogodowych

Koreański indeks (KOSP200) cofnął się po nieudanej próbie przebicia powyżej strefy opór rozciągającej się wokół poziomu 289 pkt. Indeks zatrzymał spadki na strefie wsparcia przy poziomie 275 pkt i próbuje wyprowadzić kolejny ruch wzrostowy. Źródło: xStation5 

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót