Poranna odprawa (13.10.2021)

07:52 13 października 2021
 • Indeksy z Wall Street zakończyły wczorajszą sesję niewielkim spadkami. S&P 500 stracił 0,24%, Nasdaq spadł 0,14%, a Dow Jones zamknął się 0,34% niżej

 • Sytuacja na rynkach azjatyckich była mieszana. Nikkei i S&P/ASX 200 traciły, a Kospi notował solidne wzrosty. Sesji giełdowa w Hongkongu nie odbyła się z powodu zbliżającego się tajfunu

 • Kontrakty futures na indeks DAX wskazują na płaskie otwarcie sesji europejskiej

 • Według wysokiego rangą urzędnik Białego Domu, administracja Biden przygotowuje agresywne kroki mające zaadresować szereg ryzyk związanych z kryptowalutami

 • Izba Reprezentantów przegłosowała podniesienie limitu zadłużenia

 • Podczas gdy część członków Fed zaczyna wątpić w przejściowy charakter inflacji, Sekretarz Skarbu Yellen trzyma się swoich poglądów. Yellen uważa, że wysoka inflacja w USA powinna być krótkotrwała

 • Bullard z Fed powiedział, że poprze decyzję o rozpoczęciu taperingu w listopadzie. Dodatkowo, bankier centralny powiedział, że chciałby aby Fed był gotowy do podnoszenia stóp już na wiosnę lub w lecie 2022 roku (jeśli będzie taka potrzeba)

 • Granica lądowa między Kanadą, a Stanami Zjednoczonymi zostanie ponownie otwarta w listopadzie. Niemniej przekroczyć ją będą mogły tylko osoby zaszczepione

 • Według doniesień medialnych, Apple obniżył cele produkcyjne iPhone 13 na ten rok o 10 milionów sztuk z powodu braku na rynku półprzewodników

 • Zamówienia na maszyn w Japonii spadły w sierpniu o 2,4% m/m (ocz. +1,6% m/m)

 • Chiński eksport wzrósł we wrześniu o 28,1% r/r (ocz. 21,5% r/r), a import był o 17,6% r/r wyższy (ocz. 19,2% r/r)

 • Bitcoin notowany jest nieco niżej, podczas gdy reszta kryptowalut wypracowuje niewielkie wzrosty

 • Metale szlachetne nieznacznie zyskują

 • Ropa lekko się cofa, a metale przemysłowe zyskują

 • EUR i GBP są najmocniejszymi z głównych walut, a AUD i USD radzą sobie najsłabiej

GBPUSD odbił w nocy od strefy wsparcia przy dolnym ograniczeniu układ 1:1 oraz zniesieniu 50% korekty rozpoczętej pod koniec września (1,3580). Para przetestowała nad ranem zniesienie 61,8% przy 1,3620, jednak nie zdołała przebić się wyżej. Kluczowy, krótkoterminowy opór znajduje się przy 1,3640 i wyznacza górne ograniczenie konsolidacji. Źródło: xStation5

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót