Poranna odprawa (14.10.2021)

08:08 14 października 2021
 • Indeksy z USA zakończyły wczorajszą sesję wyżej. S&P 500 zyskał 0,30%, Nasdaq wzrósł 0,73%, a Dow Jones zamknął się płasko

 • Optymizm obserwowaliśmy również w Azji, gdzie Nikkei i Kospi zyskały ponad 1%, a S&P/ASX 200 wzrósł około 0,5%

 • Kontrakty futures na indeks DAX wskazują na nieco wyższe otwarcie sesji europejskiej

 • Minutki FOMC pokazały, że członkowie Fed uważają za odpowiednie rozpoczęcie taperingu w tym roku oraz, że miesięczna redukcja skupu aktywów powinna wynieść 15 mld USD. Publikacja nie wywołała większej reakcji na rynku

 • Bowman z Fed jest zwolennikiem rozpoczęcia taperingu w listopadzie

 • Chińska inflacja CPI zwolniła we wrześniu z 0,8 do 0,7% r/r (ocz. 0,9% r/r). Inflacja PPI przyspieszyła z 9,5 do 10,7% r/r (ocz. 10,5% r/r)

 • Prezydent Turcji Erdogan wyrzucił 3 członków CBRT, którzy sprzeciwiali się cięciu stóp. Lira osiągnęła nowe historyczne minimum względem dolara

 • OPEC obniżył prognozę popytu na ropę na ten rok. Kartel oczekuje wzrostu dziennego popytu o 5,8 miliona baryłek (wcześniej 5,96 milion)

 • Japońska produkcja przemysłowa spadła w sierpniu o 3,6% m/m (ocz. -3,2% m/m)

 • Raport z australijskiego rynku pracy za wrzesień pokazał spadek zatrudnienia o 138 tys. (ocz. -136 tys.). Stopa bezrobocia wzrosłą z 4,5 do 4,6% (ocz. 4,8%)

 • Raport API wskazał na wzrost zapasów ropy o 5,21 miliona baryłek (ocz. +0,1 mb)

 • Bitcoin przetestował w nocy okolice 58 500 USD, ale nie zdołał przebić się wyżej

 • Metale szlachetne tracą, a metale przemysłowe i ropa notowane są wyżej

 • AUD i NZD są najmocniejszymi z głównych walut, a JPY i EUR radzą sobie najsłabiej

Kontrowersyjna decyzja o wyrzuceniu 3 członków CBRT zaprowadziła parę USDTRY na nowe historyczne szczyty powyżej 9,15. Para wzrosła o ponad 1% wczoraj wieczorem, a miesięczna stopa zwrotu oscyluje w okolicach 10%. Źródło: xStation5

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót