Poranna odprawa (22.01.2021)

07:43 22 stycznia 2021
 • Amerykańskie indeksy zakończyły wczorajszą sesję mieszanie. S&P 500 zyskał 0,03%, Dow Jones stracił 0,04%, Nasdaq wzrósł 0,55%, a Russell 2000 spadł 0,89%

 • Kiepskie nastroje obserwowaliśmy również w trakcie sesji azjatyckiej. Nikkei stracił 0,4%, S&P/ASX 200 spadł 0,3%, a Kospi stracił 0,5%

 • Kontrakty futures na indeks DAX wskazują na nieco niższe otwarcie sesji europejskiej

 • Łączna liczba zakażeń koronawirusem przekroczyła 98 milionów, a łączna liczba zgonów przekroczyła 2,1 miliona. Do tej pory wirusa pokonał 70 milionów osób

 • Joe Biden zawiesił wydawanie nowych pozwoleń na projekty związane z ropą i gaz na ziemiach federalnych na okres 60 dni

 • Według Prezydenta Rady Europejskiej Michel, liderzy państw członkowskich zgodzili się, że ograniczenia koronawirusowe w UE być może będzie trzeba zaostrzyć

 • Bitcoin spadł w nocy do poziomu 29 000 USD, jednak zdołał odrobić straty. Obecnie kryptowaluta notowana jest przy poziomie 32 000 USD

 • Japoński indeks PMI dla przemysłu spadł w styczniu z 50 do 49,7 pkt

 • Nissan zatrzymał linię produkcyjną w Wielkiej Brytanii z powodu zakłóceń dostaw spowodowanych koronawirusem

 • Intel odnotował w IV kw. 2020 roku zysk na akcję na poziomie 1,52 USD (ocz. 1,10 USD) i przychody na poziomie 20 mld USD (ocz. 17,49 mld USD)

 • IBM odnotował w IV kw. 2020 roku zysk na akcję na poziomie 2,07 USD (ocz. 1,39 USD) oraz przychody na poziomie 20,37 mld USD (ocz. 20,67 mld USD)

 • Na rynku surowcowym obserwujemy spadki. Traci ropa, metale szlachetne i surowce rolne

 • EUR i USD są najmocniejszymi z głównych walut, a najsłabiej radzą sobie NZD i AUD

Łączna liczba zakażeń koronawirusem przekroczyła 98 milionów, po tym jak wczoraj odnotowano 665 tysięcy nowych zakażeń. Źródło: worldometers, XTB

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót