Poranna odprawa (24.06.2022)

07:34 24 czerwca 2022
 • Amerykańskie indeksy zakończyły wczorajszą sesję wyżej. S&P 500 zyskał 0,95%, Dow Jones dodał 0,645, a Nasdaq wzrósł o 1,62%
 • Indeksy z regionu Azji i Pacyfiku notowały dziś wzrosty. Nikkei zyskał 1,15%, S&P/ASX 200 dodał 0,33%, a Kospi wzrósł o 1,93%. Indeksy z Chin odnotowały wzrosty w przedziale 0,5-1,75%.
 • Kontrakty terminowe na DAX wskazują na wyższe otwarcie europejskiej sesji kasowej
 • Japonia usługi PPI 1,8% r/r (poprzednio 1,7%)
 • Dane CPI z Japonii za maj:  2,5% r/r (oczekiwane 2,9%)
 • Według ANZ „dane o ruchu drogowym w Chinach sugerują, że popyt się poprawia”
 • EIA ogłosiła, że ​​aktualizacja cotygodniowego raportu o zapasach ropy naftowej DOE zostanie opublikowana w poniedziałek
 • Brent i WTI odnotowują niewielkie wzrosty.
 • Główne kryptowaluty notowane są wyżej. Bitcoin zbliża się do poziomu 21 000 $, a Ethereum zdołało wrócić powyżej $1100
 • Mieszane nastroje panują na rynku metali szlachetnych – złoto spada, a srebro i platyna zyskują
 • NZD i AUD są najsilniejszymi spośród głównych walut, podczas gdy USD i CHF pozostają najbardziej w tyle

GOLD- cena złota testuje główną strefę wsparcia w okolicy 1823 USD. Jeśli sprzedającym uda się przebić poniżej linii trendu wzrostowego, ruch spadkowy może przyspieszyć w kierunku kolejnego wsparcia na poziomie 1760 USD, które zbiega się z 78,6% zniesieniem Fibonacciego fali wzrostowej rozpoczętej w marcu 2021 r. Źródło: xStation5

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej, ani za potencjalnie poniesione szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego, czy też pośredniego wykorzystania powyższych informacji.. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.

Przekaż:
powrót