Poranna odprawa (25.01.2023)

08:00 25 stycznia 2023
 • Amerykańskie indeksy zakończył wczorajszą sesję niżej. S&P 500 stracił 0,07%, Nasdaq i Russell 2000 spadły po 0,27%, a Dow Jones był wyjątkiem i zyskał 0,31%

 • Indeksy z Azji i Pacyfiku notowane dziś były mieszanie. Nikkei zyskał 0,3%, S&P/ASX 200 stracił 0,3%, Kospi wzrósł 1,3%, a Nifty 50 spadł 1,2%

 • Kontrakty futures na indeks DAX wskazują na mniej więcej płaskie otwarcie sesji w Europie

 • Inflacja CPI z Nowej Zelandii utrzymała się w IV kw. 2022 roku na poziomie 7,2% r/r (ocz. 7,1% r/r). W ujęciu kwartalnym inflacja zwolniła z 2,2 do 1,4% k/k (ocz. 1,3% k/k)

 • Po publikacji danych rynkowa wycena zaczęła się skłaniać ku podwyżce o 50 pb przez RBNZ na posiedzeniu w lutym

 • Inflacja CPI z Australii przyspieszyła z 7,3 do 7,8% r/r w IV kw. 2022 roku (ocz. 7,5% r/r). W ujęciu kwartalnym inflacja przyspieszyła z 1,8 do 1,9% k/k (ocz. 1,6% k/k)

 • Po publikacji danych z Australii rynek wycenia podwyżkę o 25 punktów bazowych na najbliższym posiedzeniu RBA

 • Microsoft notowany był 1% niżej w handlu posesyjnym, po publikacji wyników za IV kw. 2022 roku. Spółka odnotowała zysk na akcję na poziomie 2,32 USD (ocz. 2,29 USD) i przychody na poziomie 52,75 mld USD (ocz. 52,94 mld USD). Przychody z chmury wzrosły 31%, nieznacznie powyżej rynkowych oczekiwań

 • Microsoft rozczarował jednak prognozą - spółka spodziewa się przychodów na poziomie 50,5-51,5 mld USD w tym kwartale (ocz. 52 mld USD)

 • Raport API wskazał na wzrost zapasów ropy w USA o 3,38 miliona baryłek (ocz. +1,5 mb)

 • Kryptowaluty notowane są wyżej, jednak słabość obserwujemy na niektórych z najbardziej znanych walorów. Ethereum traci 0,5%, Bitcoin notowany jest 0,1% niżej, Dogecoin zyskuje 0,7%, a Litecoin rośnie 1,5%

 • Ropa zyskuje ok. 0,2%, a ceny amerykańskiego gazu spadają o 1%

 • Metale szlachetne notowane są niżej - złoto, srebro i platyna tracą 0,2-0,3%

 • AUD i EUR są najmocniejszymi z głównych walut, a CHF i JPY radzą sobie najsłabiej

AUDUSD rośnie 1% po publikacji wyższych od oczekiwań danych o inflacji CPI w IV kw. 2022 roku. Para próbuje pokonać strefę oporu rozciągająca się powyżej zniesienia 61,8% (0.7100). Źródło: xStation5

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej, ani za potencjalnie poniesione szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego, czy też pośredniego wykorzystania powyższych informacji.. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.

Przekaż:
powrót