Poranna odprawa (26.11.2021)

08:05 26 listopada 2021
  • Na rynkach możemy obserwować panikę wywołaną pojawieniem się nowego wariantu koronawirusa w RPA. Wariant Nu łatwiej się przenosi między ludźmi i jest bardziej odborny na przeciwciała

  • Zdaniem brytyjskiej Agencji Bezpieczeństwa Zdrowia, wariant Nu jest największy wyzwaniem jak do tej pory

  • Nikkei spadł 2,5%, Kospi stracił 1,5%, a S&P/ASX 200 zamknął się 1,7% niżej. Indeksy z Chin notowane były 0,5-2,0% niżej

  • Kontrakty futures na europejskie i amerykańskie indeksy notowane są niżej

  • Waluty uznawane za bezpieczne, czyli JPY i CHF, radzą sobie najlepiej wśród głównych walut. Najsłabiej radzą sobie waluty surowcowe (AUD, NZD i CAD)

  • Metale szlachetne zyskują. Złoto wróciło w okolice 1 800 USD za uncję

  • Brent i WTI tracą około 3%. Metale przemysłowe doświadczają niewielkich spadków

  • Bitcoin i inne kryptowaluty tracą

  • Singapur nie będzie przyjmował podróżnych z RPA i państw ościennych. Podobny ruch jest rozważany w Japonii

  • Sprzedaż detaliczna w Australii wzrosła w październiku o 4,9% m/m (ocz. 2,2% m/m)

Ceny ropy znajdują się pod presją z powodu obaw o wpływ nowego wariantu koronawirusa na gospodarkę. Ropa WTI (OIL.WTI) wymazała blisko całości wzrostów wypracowanych od momentu ogłoszenia planu uwolnienia rezerw strategicznych. Źródło: xStation5

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót