Puls GPW - PGNiG zyskuje po wyroku TSUE

13:55 10 września 2019

- Indeks WIG20 wyróżnia się na tle kontynentu
- GPW (GPW.PL) planuje przejąć giełdę w Bratysławie?
- Sprzedaż gry 11 bit studios (11B.PL) w sklepie Steam przekroczyła 10 mln USD

Entuzjazm europejskich inwestorów nieco osłabł, czego dowodem jest dzisiejsze cofnięcie się indeksów z krajów Europy Zachodniej. Niemniej polskie indeksy wyróżniają się na tle kontynentu. Solidne wzrosty obserwujemy na indeks WIG20 i WIG30. Indeksy małych i średnich spółek również zyskują, ale trzeba zaznaczyć, że w tym przypadku skala wzrostu jest minimalna.

WIG20 (W20) kontynuuje ruch wzrostowy. Polski indeks dotarł do zniesienia 50% ostatniego dużego ruchu spadkowego (2185 pkt), gdzie kupujący zaczęli mieć trudności. Czwartkowa decyzja EBC będzie miała duży wpływ na indeksy ze strefy euro i po części też na polską giełdę, która często porusza się w parze z resztą kontynentu. Oczekuje się, że EBC może wznowić program QE, co mogłoby wesprzeć europejskie aktywa. W takim scenariuszu W20 może zaatakować okolicę poziomu 2200 pkt, gdzie znajdziemy 50-sesyjną średnią krocząca (zielona linia) i poziom oporu przy 2205 pkt. Źródło: xStation5

Informacje ze spółek z indeksu WIG30

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał dziś wyrok ws. korzystania z gazociągu OPAL przez rosyjski Gazprom. Trybunał uchylił decyzję KE, która umożliwiła Gazpromowi wykorzystanie gazociągu w 100%. Zdaniem wiceprezesa PGNiG, Macieja Woźniaka, efektem decyzji jest uniemożliwienie wstrzymania dostaw rosyjskiego gazu przez Ukrainę w najbliższych miesiącach. Decyzja oceniona została jako korzystna dla Polski i PGNiGu. Podobnego zdania zdają się być inwestorzy z GPW - kurs akcji PGNiG zyskuje dziś ponad 1%.

Energa (ENG.PL) opublikowała szacunkowe wyniki finansowe za II kw. 2019 roku. Szacunkowy zysk EBITDA wyniósł 704 mln zł, co byłoby wynikiem o ponad 30% lepszym w ujęciu rocznym. Według szacunków spółki segment dystrybucja miał wygenerować zysk EBITDA na poziomie 428 mln (-11% r/r), segment wytwarzania 54 mln zł (-16,9% r/r), a segment sprzedaż 235 mln zł (4 mln zł w ubiegłym roku). Dodatkowo spółka poinformowała o rozwiązaniu 50 mln zł rezerwy zawiązanej w 2018 roku na zdarzenie jednorazowe. Publikacja raportu nastąpi 27 września 2019 roku.

Orange (OPL.PL) poinformował, że rozpocznie wspólne testy ze szwedzkim Erikssonem w obszarze technologii 5G. W pierwszej fazie testy będą przeprowadzane przy wykorzystaniu 9 stacji bazowych zlokalizowanych w Warszawie.

Spółki z indeksu WIG30 o godzinie 14:37. Źródło: Bloomberg

Pozostałe informacje ze spółek

Sprzedaż gry “Frostpunk” produkcji 11 bit studios (11B.PL) przekroczyła 10 mln USD w serwisie Steam, największej na świecie platformie poświęconej sprzedaży gier. W związku z tym prowizja sklepu została obniżona z 30% do 25%, co oznacza większy zysk dla polskiego producenta gier. “Frostpunk” jest kluczowym produktem w portfolio 11 bit studios.

Jak donosi gazeta Parkiet, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW.PL) nie porzuciła planów ekspansji po tym jak nie udało jej się przejąć giełdy w Tel Avivie. Zdaniem gazety polski rząd prowadzi zaawansowane rozmowy z rządem Słowacji dotyczące zakupu pakietu kontrolnego akcji Giełdy Papierów Wartościowych w Bratysławie. 

Ciech (CIE.PL) poinformował, że utworzy odpis aktualizacyjny w wysokości 36,7 mln zł, który będzie miał wpływ na wynik za pierwszą połowę 2019 roku. Odpis związany jest ryzykiem utraty wartości rumuńskiego biznesu w związku z możliwością wstrzymania dostaw pary technologicznej.

Kurs akcji 11 bit studios (11B.PL) utrzymuje się w konsolidacji wyznaczonej przez strefę wsparcia przy 380 PLN i strefę oporu przy 420 PLN. Ostatnie cofnięcie z okolic górnego ograniczenia nie zdołało doprowadzić ceny do dolnej granicy konsolidacji. Cena odbiła od 50-sesyjnej średniej kroczącej i ponownie zwróciła się w kierunku górnego ograniczenia. Przy braku większych impulsów, cena akcji może utrzymywać się w trendzie bocznym. Źródło: xStation5

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót