PULS GPW: W20 zyskuje mimo słabości europejskich indeksów. Euforia na XTPL

12:45 26 maja 2023
  • W20 notuje 0,7% wzrost, notowany powyżej 1960 pkt.

  • Prezes NBP prof. Glapiński z 'gołębimi' komentarzami w Telewizji Republika

  • WIG Banki zyskuje minimalnie powyżej średniej benchmarku WIG20

  • PKN Orlen (PKN.PL) zyskuje niemal 2%, najwięcej spośród spółek z WIG20

  • Asseco Poland (ACP.PL) pogłębia spadki rozpoczęte po wynikach za I kw. i traci niemal 3,5%

  • Euforia na akcjach XTPL (XTP.PL) dzięki nowej umowie dostaw dla producenta półprzwodników notowanego na Nadsaq 

Mimo słabości na europejskich parkietach giełd, WIG20 notuje dziś niemal 0,7% wzrosty dając nadzieję bykom na ponowny test oporu 2000 pkt. Jednocześnie polski złoty jest dziś w odwrocie, co można wiązać z komentarzami prof. Glapińskiego, który na łamach TV Republika wypowiedział się na temat sytuacji w polityce monetarnej Polski. Prezes spodziewa się, że gospodarka Polski wyraźnie zwolni co pozwoli okiełznać inflację szybciej. Presja cenowa ma znacznie spaść do końca roku, a cięcia stóp będą możliwe gdy RPP upewni się, że presja cenowa jest pod kontrolą i zmierza do celu. Profesor Glapiński ma nadzieje, że w IV kw. roku bank będzie mógł obniżyć stopy procentowe w Polsce. Uwaga parkietu giełdy kieruje się w stronę XTPL - spółka poinformowała o umowie z amerykańskim producentem chipów.

Najaktywniejsze walory z benchmarku WIG20. Źródło: Bloomberg

Wykres notowań kontraktów opartych o indeks WIG20 (W20), interwał H4. Główny, polski benchmark zyskuje, a wskaźnik siły względnej (RSI) wciąz jest relatywnie neutralny co potencjalnie może dać więcej paliwa bykom, jesli trwać będzie wzrostowe momentum. Źródło: xStation5

Główne informacje nt. spółek z polskiego parkietu. Źródło: Bloomberg

Wiadomości: 

Spółka XTPL (XTP.PL) ogłosiłą pierwszą sprzedaż modulu drukującego przeznaczonego dla przemysłowych zastosowań partnera biznesowego ze Stanów Zjednoczonych. Rynek przyjął informację bardzo pozytywnie, a wycena akcji spółki wzrosła o blisko 15%. Specjalizująca się w druku 3D spółka dostarczy urządzenie, które znajdzie zastosowanie na rynku półprzewodników, który przeżywa w ostatnim czasie potężną hossę napędzanę wzrostem popytu na chipy dla aplikacji AI.

  • Firma poinformowała, że nieujawniony zamawiający partner z USA notowany jest wśród spółek z Nasdaq 100 i jest jednym z wiodących, globalnych producentów półprzewodników i wyświetlaczy FPD. Potencjalnie spółką tą może okaząć się Photronics. Na tym etapie spółka nie jest w stanie ocenić skali możliwego wzrostu przychodów dzięki nowemu partnerstwu biznesowemu. Wskazała, że będzie potrzebować na to czasu lecz umowa może w znaczący sposób wpłynąć na jej przyszłą działalność. Warto podkreślić, że spółka notowana jest obecnie z olbrzymią premią w stosunku do wartości księgowej jak i zysku na akcję.

Akcje XTPL (XTP.PL), interwał D1. Potężna świeca zakupowa na dziennym interwale przebiła średnią SMA100 (czarna linia), choć RSI wciąż jest neutralne i wynosi ok. 50 pkt. Ceba przebiła 23,6 zniesienie Fibonacciego przy 125 PLN za walor - bazowym scenariuszem wydaje sie test poprzednich, lokalnych szczytów przy 140 PLN za walor. Źródło: xStation5

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej, ani za potencjalnie poniesione szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego, czy też pośredniego wykorzystania powyższych informacji.. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.

Przekaż:
powrót