Puls GPW - WIG20 testuje poziom 2200 pkt

15:52 13 września 2019

- Wzrosty na polskiej giełdzie
- Energa (ENG.PL) otworzy program lojalnościowy dla inwestorów
- KNF chce, aby mBank (MBK.PL) zwiększył bufor kapitałowy

Europejskie indeksy korzystają na wczorajszych działaniach EBC. Na całym kontynencie dominują kupujący i nie inaczej jest na polskiej giełdzie. Zyskują małe, średnie i duże spółki, a najmocniejszym sektorem jest sektor górniczy i farmaceutyczny.

W20 ponownie ruszył w górę. Polski indeks oddala się od poziomu zniesienia 50% ostatniego impulsu spadkowego, przy którym walczył w ostatnich dnia. Poziomami na które warto zwrócić uwagę w przypadku kontynuacji ruchu spadkowego są poziom 2220 pkt, który zbiega się ze zniesieniem 61,8%, oraz poziom 2255 pkt, na który kilkukrotnie reagowała cena w pierwszej połowie lipca. Niemniej obecnie indeks testuje psychologiczny poziom 2200 pkt. Źródło: xStation5

Kolejna polska spółka ogłasza program lojalnościowy dla inwestorów

Energa (ENG.PL) poinformowała, że otworzy program lojalnościowy dla inwestorów “Energa w akcji”. Co prawda nie znamy jeszcze szczegółów programu, ponieważ te mają zostać podane w poniedziałek, ale możemy spodziewać się, że będą to jakiegoś rodzaju benefity dla klientów, którzy jednocześnie są posiadaczami akcji. Na podobny program zdecydował się pewien czas temu PKN Orlen (PKN.PL). Warto zauważyć, że jeśli tego typu programy będą się rozpowszechniać wśród polskich spółek to powinno mieć to pozytywny wpływ na polską giełdę, ponieważ będzie zachęcać do oszczędzania poprzez inwestowanie na rynku kapitałowym.

Spółki z indeksu WIG30 o godzinie 15:34. Źródło: Bloomberg

Inne informacje ze spółek

mBank (MBK.PL) znajduje się dziś wśród najsłabszych spółek z indeksu WIG30. Powodem spadków są działania Komisji Nadzoru Finansowego. KNF chce, aby bank podniósł bufor kapitałowy OSII z 0,50% do 0,75%. Teraz tą decyzję przeanalizuje Komitet Stabilności Finansowej. Przypomnijmy, że w ubiegłym roku KNF zgodziła się na obniżenie bufora kapitałowego mBanku.

CD Projekt (CDR.PL) poinformował, że gra “Gwint: Wiedźmińska Gra Karciana” doczeka się edycji na platformę iOS. Premiera planowana jest na 29 października.

Orange Polska (OPL.PL) szacuje, że zysk ze sprzedaży kompleksu przy ul. Nowogrodzkiej i ul. Św. Barbary w Warszawie może wynieść 212 mln zł. Dokładne dane dotyczące transakcji zostaną opublikowane wraz z raportem za III kw. 2019 roku.

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót