Rajd na giełdach utwierdzony wobec możliwego tymczasowego porozumienia handlowego

07:00 13 września 2019

Podsumowanie:

  • Administracja Trumpa miała dyskutować nad zaoferowaniem Chinom tymczasowego porozumienia handlowego, które zdjęłoby część taryf celnych
  • Rynki akcyjne w Azji zyskiwały, rynek walutowy pozostaje spokojny, rentowności amerykańskie w górę
  • Indeks PMI dla przemysłu w Nowej Zelandii w górę

Optymizm handlowy (ponownie)

Azjatyckie akcje zyskiwały przez całą sesję po tym jak wczoraj popołudniu ukazały się informacje dotyczące tego, że administracja Trumpa rozważa zaoferowanie Chinom tymczasowego porozumienia handlowego w zamian za zakupy wartości intelektualnej oraz produktów rolnych. Informacje te zostały dzisiaj ponownie zacytowane przez Bloomberga, który posiada je od 5 różnych osób związanych ze sprawą. Wczoraj te informacje zostały podane popołudniu, natomiast później administracja miała zaprzeczyć, że takie dyskusje się odbywały. Co ważniejsze, tymczasowe porozumienie nie tylko zdejmowałoby część taryf, ale również opóźniałoby wprowadzenie nowych. Takie informacje wpływają bardzo dobrze na nastroje rynkowe przed zaplanowanymi dwustronnymi rozmowami początkiem przyszłego miesiąca. Z drugiej strony Donald Trump był dosyć enigmatyczny w swoich komentarzach wczorajszego dnia wskazując, że tymczasowe porozumienie według ludzi oraz wielu analityków miałoby polegać na małych krokach, na początku bardzo prostych. Z drugiej strony wskazał on, że nie ma prostych lub trudnych kroków – jest porozumienie albo nie ma porozumienia, jest jednak coś co Stany Zjednoczone powinny rozważyć. Jak widać jest wiele niedopowiedzeń oraz nieścisłości, ale teoretycznie Trump mógłby poprzeć taki scenariusz.

Reakcja rynkowa

Patrząc na rynki akcyjne widzimy, że japoński indeks Nikkei 225 był najlepiej zachowującym się indeksem przy wzroście na poziomie 1,0%. Inne indeksy zyskują jednak sporo. KOSPI zyskiwał 0,8%, natomiast chińskie indeksy zyskiwały blisko 0,7%. Chociaż rynki akcji wydają się być zadowolone, to jednak nie możemy tego powiedzieć o rynku walutowym. Zmienność na głównych walutach oraz na walutach EM jest ograniczona do 0,1%. Dobry sentyment jest jednak widoczny również na rynku obligacji. Rentowności amerykańskich 10-latek znajdują się blisko poziomu 1,78%. Wczoraj rentowności podskoczyły aż 10 punktów bazowych od dołka, który osiągnięty został podczas konferencji Draghiego.

 

Koreański indeks KOSPI znajduje się na dobrej drodze do pokonania kolejnego oporu. Źródło: xStation5

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót