Rating Fitch - rating USA „AAA” pod znakiem zapytania? 🥇

19:43 2 czerwca 2023

Pomimo zażegnania kryzysu limitu zadłużenia w USA, Fitch Ratings nadal pozostawia pod obserwacją z tendencją negatywną rating USA. O ile porozumienie o zawieszeniu limitu zadłużenia do 2025 roku i wprowadzeniu limitów wydatków jest pozytywnie oceniane, o tyle Fitch jest zaniepokojony długoterminowymi perspektywami fiskalnymi i zadłużeniowymi, a także implikacjami powtarzających się zgrzytów politycznych. Chociaż oczekuje się, że porozumienie przyniesie oszczędności w wysokości 1,5 biliona dolarów w ciągu następnej dekady, ostatnie lata prowadziły do stopniowego pogłebiania się deficytu budżetu rządowego oraz obciążeń finansowych.

Fitch dostrzega mocne strony US, w tym solidną gospodarkę, wysoki PKB na mieszkańca oraz status dolara amerykańskiego jako głównej waluty rezerwowej na świecie. Agencja zwraca jednak uwagę na ryzyko, jakie stwarza brak odpowiedniego zarządzania oraz postępująca polaryzacja polityczna, które mogą potencjalnie osłabić te mocne strony w dłuższym horyzoncie. Fitch zamierza rozwiązać status "Negative Watch" na ratingu USA „AAA” w 3Q23, jeśli powody do zaniepokojenia zostaną wyeliminowane. Kluczowymi czynnikami w tej ocenie będą spójność i wiarygodność kształtowania polityki, a także oczekiwane trajektorie fiskalne i długu w średnim okresie.

W tym tygodniu rynek akcji i rentowności obligacji poruszały się w tym samym kierunku. Ta korelacja powinna być ostrzeżeniem dla inwestorów, ponieważ historycznie podczas tego cyklu bessy rentowności obligacji i rynek akcji były ujemnie skorelowane. Ilekroć rentowności obligacji rosły, zwykle zwiastowało to spadki indeksów giełdowych. Obecna sytuacja na rynku jest zmienna, a najbliższe tygodnie powinny pokazać dalszy kierunek, w jakim podąży Wall Street.


Po dzisiejszym raporcie o danych z rynku pracy rynek wycenia podwyżkę stóp procentowych o 22 punkty bazowe na czerwcowym posiedzeniu Rezerwy Federalnej (FED). Pomimo pogarszających się perspektyw gospodarczych, indeks US500 zbliża się do lokalnych szczytów z połowy 2022 roku i wynosi obecnie 4280 punktów. Indeks US100 również nabiera tempa, napędzany lepszymi od oczekiwań wynikami finansowymi i optymistycznymi prognozami na kolejne kwartały. Obecnie US500 jest blisko poziomu oporu na 4300 pkt i wszystko wskazuje na to, że zakończy tydzień mocnym wzrostem, po dwóch kolejnych dniach silnych wzrostów.

Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.

Przekaż:
powrót