Ropa na nowych lokalnych szczytach, ważne ostrzeżenie na brytyjskiego funta

14:04 11 lipca 2019

Podsumowanie:

  • Ropa Brent powyżej 67 dolarów za baryłkę
  • Rynek buduje wzrostowy trend na wczorajszych zyskach
  • Ostrzeżenie dla GBPUSD

Ropa kontynuuje wzrosty

Ropa brent kontynuuje wzrosty, wznosząc się na najwyższy poziom od końca maja - powyżej 67 dolarów za baryłke. Sytuacja ta spowodowana jest głównie ponownymi napięciami w Zatoce Perskiej. Doniesienia, że irańskie łodzie próbowały przeszkodzić brytyjskiemu tankowcowi, zanim został on przejęty przez okręt Royal Navy, po raz kolejny pokazały widmo możliwych zakłóceń w cieśninie.

Około 20% globalnej ropy przepływa właśnie przez Cieśninę Ormuz i wszelkie zakłócenia w tym kluczowym  “wąskim gardle” mogą spowodować gwałtowny szok podażowy i posłać ceny ropy w okolice 70 dolarów za baryłke - czyli maksimów z roku bieżącego. W tym tygodniu, rynki ropy cieszyły się już mocnymi wzrostami, a środowa sesja odnotowała rajd w stronę północną wynoszący ponad 4%, wspierany przez kolejny duży spadek zapasów w USA i złagodzenie podejścia co do polityki pieniężnej Fed’u. Wydaje się, że istnieje zbieżność czynników, które poprzez swoje połączenie dają silny fundament dla dalszych wzrostów ropy w chwili obecnej. Dlatego nie byłoby to wcale niespodzianką, jeśli przed nami maluje się wizja kolejnych wzrostów.

Ceny ropy rosną, a po przekroczeniu 66,75 dolarów za baryłke, rynek szuka drogi do poziomu 69,25. Zgodnie z wskaźnikiem EMA 8/21, rynek powraca w trendzie wzrostowym. Źródło: xStation5

Branson ostrzega, że GBPUSD może osiągnąć parytet

W ciągu ostatnich 24 godzin mogliśmy zobaczyć stosunkowo mocne odbicie funta, po części dzięki spadkowi dolara amerykańskiego, po tym jak Fed potwierdził wczoraj swoje gołębie stanowisko w sprawie stóp procentowych. Kurs GBPUSD przesunął się z powrotem do poziomu powyżej 1,25 USD. Pomimo że nadal istnieje mnóstwo pesymizmu, rynek ma nadzieję, że najgorsze informacje są już za nami a funt ma okazję do odbudowy swojej silnej pozycji. Czołowymi oportunistami tej teorii są dziś sir Richard Branson wraz z szefem Virgin, którzy ostrzegają, że GBPUSD spadnie do parytetu, jeśli nastąpi tak zwany twardy Brexit.

Nie jest tajemnicą, że brak porozumienia w sprawie Brexitu, był powodem wielokrotnych spadków na brytyjskiej walucie. Jednakże, aby para osiągnęła parytet 1 USD / 1 GBP potrzebna jest obniżka funta o blisko 20%. Wydaje się, że jest to dość ekstremalna prognoza. Jednak z drugiej strony, dostarczenie planów realizacji Brexitu do 31 października, nadal wydaje się dużym wyzwaniem dla prawdopodobnego następnego premiera UK -  Borisa Johnsona. Widmo takiego zdarzenia jeszcze bardziej rozmazuje przyszłość funta szterlinga.

Aby GBPUSD osiągnął parytet, cena musiałaby spaść o 20% w stosunku do obecnych poziomów - prawie dokładnie taki sam spadek wielkości, jaki obserwowano od dnia referendum do grudnia 2016 roku, kiedy cena oscylowała w granicach ok 1,20. Źródło: xStation5

Regulamin sporządzania rekomendacji (link)

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót