Ropa odrabia straty

17:09 31 maja 2023

Ceny ropy naftowej niemal całkowicie wymazały wcześniejsze straty, mimo, że nie pojawiły się żadne konkretne informacje, które przyczyniłyby się do odbicia. Podczas gdy kraje takie jak Arabia Saudyjska, Kuwejt i Zjednoczone Emiraty Arabskie były w większości zgodne co do zadeklarowanych cięć, wiele krajów, ograniczyło wydobycie bardziej niż zadeklarowało. Na uwagę zasługują tu Irak i Nigeria, które są znaczącymi producentami ropy naftowej, a ich zgodność z zadeklarowanymi cięciami wyniosła odpowiednio 151% i 448%. Łączna produkcja 13 krajów OPEC była w maju o 460 tys. baryłek dziennie niższa niż w kwietniu. Co więcej, dane o produkcji za kwiecień zostały zrewidowane w dół o 150 tys. bpd.

Spoglądając na wykres OIL.WTI na interwale H1 widzimy, że cena spadła dziś do poziomu 67,00 USD, gdzie znajdują się minima z początku maja. Następnie jednak kontrolę przejęli kupujący i rozpoczął się silny ruch wzrostowy. Podczas gdy ropa WTI (OIL.WTI) nadal notowana jest około 1% niżej w ciągu dnia, wcześniej spadała aż o 4%. Kontynuacja ruchu wzrostowego będzie jednak zależała od tego, czy kupującym uda się wypchnąć cenę powyżej obszaru oporu 69,45-69,65 USD, gdzie znajduje się górne ograniczenie lokalnej geometrii 1:1.
Źródło: xStation5

Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.

Przekaż:
powrót