馃洟Ropa w g贸r臋 po decyzji OPEC+

18:56 4 marca 2021

Ropa WTI znalaz艂a si臋 na nowych tegorocznych szczytach po decyzji OPEC o utrzymaniu produkcji

Decyzja OPEC jest dosy膰 rozbudowana, ale rynek odczytuje j膮 bardzo pozytywnie. Wi臋kszo艣膰 krajów utrzymuje produkcj臋 bez zmian w kwietniu w porównaniu do marca i przede wszystkim Arabia Saudyjska utrzymuje dodatkowe ci臋cie na poziomie 1 mln brk na dzie艅, które mia艂o miejsce w lutym oraz w marcu. 

Produkcj臋 podniesie jednak Rosja, ale od 65 do 116 tys. brk na dzie艅 (spekulowano, 偶e Rosja chce podnie艣膰 nawet o 0,5 mln brk/d). Oprócz tego Kazachstan b臋dzie móg艂 podnie艣膰 produkcj臋 od 10 do 20 tys. brk na dzie艅. Kraje, które b臋d膮 produkowa膰 wi臋cej, b臋d膮 mia艂y czas do lipca, aby zrekompensowa膰 nadwy偶ki produkcje. Kolejne spotkanie 1 kwietnia - to nie Prima Aprilis :)

WTI znajduje si臋 najwy偶ej w tym roku oraz najwy偶ej od stycznia zesz艂ego roku. Po przekroczeniu tego oporu kolejnym celem jest lokalny szczyt z 2019 roku na poziomie 66,5 dolara za bary艂k臋. 殴ród艂o: xStation5

Niniejszy materia艂 stanowi publikacj臋 handlow膮 w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynk贸w instrument贸w finansowych oraz zmieniaj膮ca dyrektyw臋 2002/92/WE i dyrektyw臋 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomenduj膮cej lub sugeruj膮cej strategi臋 inwestycyjn膮 w rozumieniu Rozporz膮dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadu偶y膰 na rynku (rozporz膮dzenie w sprawie nadu偶y膰 na rynku) oraz uchylaj膮ce dyrektyw臋 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporz膮dzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupe艂niaj膮cego rozporz膮dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standard贸w technicznych dotycz膮cych 艣rodk贸w technicznych do cel贸w obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomenduj膮cych lub sugeruj膮cych strategi臋 inwestycyjn膮 oraz ujawniania interes贸w partykularnych lub wskaza艅 konflikt贸w interes贸w lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z p贸藕. zm.). Publikacja handlowa sporz膮dzona jest z zachowaniem najwy偶szej staranno艣ci, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na dat臋 sporz膮dzenia i pozbawiona jest wszelkich element贸w ocennych. Publikacja handlowa sporz膮dzana jest bez uwzgl臋dnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w 偶aden spos贸b jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzeda偶y, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrument贸w finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialno艣ci za dzia艂ania lub zaniechania klienta, w tym w szczeg贸lno艣ci za nabywanie lub zbywanie instrument贸w finansowych podj臋te na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w kt贸rym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odno艣nie jakichkolwiek wynik贸w dotycz膮cych instrument贸w finansowych w niej wskazanych, nie stanowi膮 one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odno艣nie wynik贸w w przysz艂o艣ci.

Przeka偶:
powr贸t