Rynek wydaje się być ostrożny pomimo dobrych wieści z frontu wojny handlowej

07:10 10 września 2019

Podsumowanie:

  • Indeksy giełdowe wydają się zachowywać sceptycznie przy bardzo dobrych nastrojach na rynku w związku z doniesieniami handlowymi
  • Inflacja w Chinach pozostaje mocna. Ceny wieprzowiny idą mocno w górę w związku z Afrykańskim Pomorem Świń
  • Parlamentarzyści w UK głosują przeciwko przyśpieszonym wyborom. Zawieszenie prac parlamentu zgodnie z oczekiwaniami

Ostrożny optymizm

Rynki finansowe pozostają ostrożne pomimo kilku optymistycznych komentarzy płynących z frontu wojny handlowej pomiędzy Chinami oraz USA. Po pierwsze, Sekretarz Skarbu – Steve Mnuchin powiedział wczoraj, że oba kraje zrobiły ogromny progres w ostatnim czasie, a Chiny zamierzają wybrać się do Waszyngtonu na początku przyszłego miesiąca, co ma być oznaką dobrej woli. Co więcej, w wywiadzie dla Fox Business Network Mnuchin dodał, że opracowano porozumienie dotyczące obaw z egzekwowaniem prawa. Te dobre informacje zostały dodatkowo wsparte poprzez komentarze Donalda Trumpa, który powiedział, że rozmowy pomiędzy Chinami oraz USA rozpoczną się już w przyszłym tygodniu. Z drugiej strony inwestorzy wydają się być ostrożni co do napływających komentarzy. Dla przykładu warto zauważyć, że australijski indeks ASX stracił dzisiaj 0,7%, natomiast z drugiej strony koreański KOSPI zyskał 0,5%. W tym drugim przypadku warto zwrócić uwagę, że cena osiągnęła ważny poziom oporu.

 

 

Kupujący muszą przełamać górne ograniczenie spadkowego kanału trendowego w przypadku chęci kontynuacji obecnego odbicia. W innym przypadku będzie to traktowane jako kolejna próba korekty. Źródło: xStation5

Inflacja w Chinach pozostaje stabilina

W sierpniu inflacja konsumencka w Chinach pozostała bez zmian na poziomie 2,8% r/r przy oczekiwaniach rynkowych wskazujących na cofnięcie się do poziomu 2,7% r/r. Głównym powodem utrzymania się inflacji na wysokim poziomie były ceny żywności, które wzrosły o 10%, przy wzrośnie wieprzowiny na poziomie 47%. Rosły również ceny innych produktów mięsnych, choć zamykały się one wzrostem do 12,5%. Sporo wzrosły też ceny świeżych owoców, gdyż ich dynamika wyniosła 24% w ujęciu rocznym. Ceny żywności w dalszym ciągu mają predyspozycje do wzrostu, głównie w przypadku mięsa ze względu na Afrykański Pomór Świń. Warto jednak zwrócić uwagę, że inflacja w Chinach pozostaje wysoko, głównie ze względu na egzogeniczne czynniki. Właśnie dlatego nie powinny dziwić działania PBOC w postaci cięcia stopy rezerw obowiązkowych.

 

Inflacja w Chinach pozostaje bez zmian, choć jest to głównie spowodowane dalszym wzrostem ceny żywności. Źródło: Bloomberg

 

 

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót