Otwórz konto Otwórz demo

Rynki niewzruszone rozmową negocjatorów z Chin i USA

08:06 10 lipca 2019

Podsumowanie:
- Biały Dom poinformował o rozmowie telefonicznej między negocjatorami z Chin i USA
- Chińska inflacja konsumencka bez zmian w czerwcu, ceny wieprzowiny dalej rosną
- Chińska inflacja producentów przestaje przyspieszać, obawy o powrót deflacji

Rozmowy na temat rozmów

Biały Dom poinformował wczoraj, że czołowi negocjatorzy ze Stanów Zjednoczonych (Robert Lighthizer i Steven Mnuchin) i Chin (wicepremier Liu He) odbyli rozmowę telefoniczną. Niemniej jednak, wygląda na to, że do osiągnięcia porozumienia wciąż daleko, ponieważ z doniesień wynika, że wczorajsza rozmowa telefoniczna dotyczyła możliwość zorganizowania rozmów na żywo. Brak konkretów sprawił, że oświadczenie Białego domu nie doprowadziło do większych ruchów na rynkach. Optymizm rynkowy został również nadszarpnięty przez wypowiedź doradcy Białego Domu ds. Gospodarczych, Larry’ego Kudlowa. Kudlow zasugerował, że Chiny i USA mogą nigdy nie osiągnąć porozumienia handlowego. Zaznaczył jednak, że z natury jest optymistą i wciąż wierzy, że takie porozumienia uda się podpisać. Doradca Białego Domu potwierdził, że Chiny nie zaczęły jeszcze kupować większych ilości amerykańskich dóbr (takie pogłoski pojawiły się po ostatnim szczycie G20). Nie zwiastuje to szybkiego końca trwającego konfliktu handlowego, a to z kolei zwiastuje ciężki okres dla globalnej gospodarki.

 

 

Dolar amerykański rozpoczął drugą połowę roku w świetnym stylu. Dobry odczyt raportu z amerykańskiego rynku pracy doprowadził do umocnienia się “zielonego” i oddalił nieco perspektywę silnego luzowania monetarnego w Stanach Zjednoczonych. W kontekście dolara warto pamiętać, że dzisiejsze wystąpienie Powella w kongresie może sporo namieszać na rynku amerykańskiej waluty. Źródło: xStation5

Problemy z chińską inflacją

Chińska inflacja CPI utrzymała się w czerwcu na poziomie 2,7% r/r, co było odczytem zgodnym z oczekiwaniami. W tym samym czasie inflacja PPI zwolniła z 0,6% do 0% r/r, podczas gdy rynek oczekiwał spowolnienia do 0,4% r/r. Szczegóły raportu inflacyjnego pokazały, że wzrost cen wieprzowiny przyspieszył w czerwcu o 2,9 punktu procentowego do 21,1% r/r. Pokazuje to, że choroba ASF wciąż zbiera swoje żniwo i wywiera presję na wzrost ceny mięsa. Poza wysokimi cena mięsa warto zwrócić uwagę na fakt, że ceny świeżych owoców wzrosły aż o 42,7% r/r, co było wzrostem o 16 punktów procentowych w porównaniu z majem. Niemniej jednak, przez to, że są to czynniki typowo podażowe wydaje się mało prawdopodobne, że przekonają one Ludowy Bank Chin do podnoszenia stóp procentowych. Z drugiej strony, wyhamowanie wzrostów inflacji PPI wskazuje na potencjalne problemy z popytem krajowym. Doprowadziło to do wzrostu obaw o możliwy powrót deflacji, która niekorzystnie odbiłaby się na zyskach przedsiębiorstw i ich zdolności do spłaty zobowiązań.

 

 

 

 

Chińska inflacji PPI zwolniła do 0% w czerwcu wywołując obawy o powrót deflacji. Źródło: Bloomberg

Regulamin sporządzania rekomendacji (link)

Wszelkie decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie powyższych informacji lub analiz podejmowane są wyłącznie na własne ryzyko. Powyższa informacja nie stanowi rekomendacji indywidualnej, a jakiekolwiek przedstawione w niej dane i analizy nie odnoszą się do indywidualnych celów inwestycyjnych, potrzeb ani indywidualnej sytuacji finansowej osób, którym zostały przedstawione.

Przekaż:
powrót