Sądny tydzień dla rynku FX🏛️ - LIVE 7:50

07:26 18 września 2023

▶️Przed nami szereg decyzji kluczowych banków centralnych – czy czeka nas wzrost zmienności na rynku FX❓

W dzisiejszym webinarze:

- Przed nami kluczowy tydzień dotyczący decyzji banków centralnych
- EBC podnosi stopy i z dużym prawdopodobieństwem kończy obecny cykl 
- Decyzja FED wydaje się przesądzona... Czy na pewno? 
- W tle niepewność dotycząca stanowiska BoE oraz BoJ


Zapraszamy na webinar, który można obejrzeć live o 7:50, a także w dowolnym momencie na video poniżej:

 

Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.

Przekaż:
powrót