Spadki na Wall Street w obawie o wojnę handlową

08:05 14 maja 2019

Podsumowanie:

  • Spadki na Wall Street w związku z odpowiedzią Chin na cła
  • Rosengren (Fed) stwierdził, że jest zbyt wcześnie, aby ocenić wpływ wojny handlowej na sytuację ekonomiczną w USA
  • Ograniczenie międzynarodowego handlu może negatywnie wpłynąć na gospodarkę Nowej Zelandii

Eskalacja konfliktu handlowego

Wczorajsza sesja na Wall Street była jedną z najgorszych w ciągu ostatnich miesięcy. Chiny stanowczo zareagowały na taryfy nałożone przez USA, odpowiadając tym samym. Jak donosi chińskie ministerstwo finansów, cła zostaną podniesione do 25% na 2493 produkty (obecnie 10%), do 20% na 1078 produkty (obecnie 10%), do 10% na 974 produkty (obecnie 5%). Ponadto, stawka 5% będzie kontynuowana w stosunku do 595 produktów, z wyłączeniem części samochodowych (produkty te są wyłączone z ceł od grudnia). Wyższe cłą obejmą towary o wartości 60 mld dolarów. Odpowiedź Chin oznacza dalszą eskalację konfliktu handlowego. Warto przypomnieć, że Donald Trump zagroził, iż w przypadku nałożenia odwetowych ceł przez Państwo Środka, Stany Zjednoczone będa gotowe również odpowiedzieć. Stanowcza odpowiedź Chin oraz bezprecedensowa retoryka Donalda Trumpa sprawiają, że o nawiązanie współpracy handlowej może być bardzo ciężko. W międzyczasie Donald Trump oświadczył, że w ciągu 3-4 tygodni okaże się, czy porozumienie handlowe będzie możliwe. W tym czasie cła nałożone na import z Chin powinny zacząć oddziaływać w pełnym zakresie (produkty znajdujące się w tranzycie nie są objęte wyższymi cłami). Kolejne ochłodzenie się stosunków między dwiema największymi gospodarkami świata istotnie przełożyło się na wyniki rynków finansowych. NASDAQ (US100) spadł 3,4%, S&P 500 (US500) oraz Dow Jones (US30) spadł 2,4%. Spółkami, które przewodziły spadkom były Microchip Technology (-6,3%), Nvidia (-6,1%) oraz Apple (-5,8%).

Z technicznego punktu widzenia, US500 znajduje się w okolicach kluczowego poziomu wsparcia, na którym zatrzymały się wczorajsze spadki. Poziom 2810 pkt zbiega się z 23,6% zniesieniem fali wzrostowej i w przeszłości stanowił ważny poziom dla strony popytowej. Źródło: xStation5

Wpływ wojny handlowej na gospodarkę USA

Eskalacja konfliktu handlowego trwa, jednak ciężko określić w jakim stopniu ucierpi na tym gospodarka USA. Przedstawiciel Fedu Rosengren zakłada, że wojna handlowa nie powinna mieć dużego wpływu na wzrost gospodarczy, jednak jest zbyt wcześnie aby móc wiarygodnie oszacować wpływ konfliktu na amerykańską koniunkturę gospodarczą. W długim terminie ograniczenie międzynarodowego handlu może negatywnie wpłynąć na wzrost gospodarczy przy równoczesnej presji inflacyjnej związanej z wyższymi cenami produktów, czego z pewnością chciałby uniknąć bank centralny USA. Obecnie nie jesteśmy świadkami tego zjawiska, jednak dalsza eskalacja konfliktu handlowego sprawi, że ryzyko wyższej inflacji oraz słabszego PKB stanie się realne.

Kurs dolara o poranku jest stabilny i wydaje się, że dzisiejsza sesja będzie nieco spokojniejsza. Sentyment inwestorów lekko się poprawił - kontrakty terminowe na S&P 500 rosną 0,5 %, natomiast jen japoński spada 0,3%. O poranku najlepiej radzącymi sobie walutami jest dolar nowozelandzki oraz korona norweska. Warto dodać, że minister finansów Nowej Zelandii stwierdził, że wojna handlowa na linii USA-Chiny oraz przedłużająca się niepewność związana z Brexitem może negatywnie wpłynąć na gospodarkę Nowej Zelandii.

Para walutowa znajduje się poniżej kluczowego poziomu 0,66. Pierwszym poziomem wsparcia może być strefa w okolicach 0,6520. Źródło: xStation5

Pozostałe wiadomości

  • Indeks zaufania biznesu w Australii za kwiecień wzrósł z -1 do 0, natomiast wskaźnik nastrojów biznesowych spadł z 7 do 3.
  • Japońska nadwyżka na rachunku bieżącym za marzec wzrosła z 2677 mld jenów do 3020 mld jenów

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót