Spółka tygodnia - Airbus (26.08.2021)

14:54 26 sierpnia 2021

Airbus (AIR.DE), jeden z największych producentów samolotów na świecie, stawił czoło pandemii i zyskał na problemach swojego głównego konkurenta - Boeinga. W najbliższym czasie europejski producent może również zwrócić uwagę inwestorów z uwagi na nadchodzące zmiany w indeksie DAX. Przyjrzyjmy się nieco bliżej spółce. 

Zmiany w indeksie DAX

Airbus (AIR.DE) wraz ze swoim amerykańskim konkurentem - Boeingiem - często rozpatrywani są jako duopol w kontekście produkcji dużych samolotów pasażerskich. Podczas gdy Airbus lepiej poradził sobie z pandemią niż Boeing, to wkrótce inwestorzy mogą mogą mieć jeszcze więcej powodów do zwrócenia uwagi na spółkę - mowa o nadchodzących zmianach w ineksie DAX. We wrześniu niemiecki indeks blue chipów zwiększy liczbę spółek z obecnych 30 do 40. Zmianie ulegną również kryteria dotyczące dołączenia do indeksu - kapitalizacja będzie ważniejsza niż obroty na akcjach. Dzięki temu Airbus - jedna z największych spółek na niemieckiej giełdzie pod kątem wartości rynkowej, lecz o niższych obrotach - zakwalifikuje się do indeksu. Dołączenie do indeksu DAX zwiększy popyt na walory Airbusa z uwagi na konieczność odwzorowywania benchmarku, np. ze strony funduszy ETF. 

Biznes pozostaje solidny

Pandemia koronawirusa była wielkim ciosem dla transportu powietrznego i, co za tym idzie, popytu na samoloty. Airbus doświadczył spadku przychodów i ujemnego wyniku netto w Q1-Q3 2020. Później sytuacja uległa jednak poprawie i spółka ponownie zaczęła notować zyski. Sprzedaż w Q2 2021 wzrosła o 70% r/r, jednak wciąż była słabsza od tej z Q2 2019. Nowe zamówienia spowolniły w trakcie pandemii, jednak również ulegają już poprawie. W Q2 2021 Airbus otrzymał zamówienia na 96 wąskokadłubowych samolotów - najwięcej od Q1 2020. Zamówienia netto na szerokokadłubowe maszyny stały się pozytywne w Q2 2021, po raz pierwszy od Q4 2019. W ciągu pierwszych 6 miesięcy 2021 roku dostawy wyniosły 297 samolotów w porównaniu do 156 dostaw u Boeinga. 

Choć główny biznes pozostaje solidny nawet w czasach, gdy agencje lotnicze znoszą nakazy uziemienia maszyn Boeinga, Airbus nie przestaje szukać nowych możliwości. Spółka rozwija się w branży frachtu ciężkich ładunków, gdzie w przeszłości radziła sobie słabiej od Boeinga. W 2025 roku Airbus chce zacząć dostarczać maszyny A350F, które będa mogły udźwignąć 90 ton. Samolot ma przy tym zużywać o 40% mniej paliwa niż maszyny Boeinga. Spółki z branży kurierskiej takie jak UPS czy DHL wyraziły już swoje zainteresowanie. 

Podniesione prognozy

Z uwagi na solidne wyniki w I półroczu 2021 Airbus zdecydował się na podniesienie swojej całorocznej prognozy. Grupa zakłada teraz, że uda jej się w ciągu roku dostarczyć 600 komercyjnych samolotów, co sugeruje, że dostawy w drugim półroczu powinny być podobne do tych w pierwszym. Skorygowany EBIT powinien sięgnąć €4 mld, natomiast wolne przepływy pieniężne (FCF) przed M&A powinny wynieść €2 mld. 

Airbus (AIR.DE) znajduje się w ruchu wzrostowym od marca 2020. Ostatni impuls wzrostowy zapoczątkowany w listopadzie 2020 charakteryzuje się wyraźną strukturą wzrostową z coraz wyższymi szczytami i dołkami. Ostatnio kurs wycofał się z post-pandemicznych szczytów powyżej €120. Spadki zostały jednak powstrzymane nieznacznie powyżej 100-okresowej średniej EMA na interwale D1 (zielona linia). Walory przystąpiły do odrabiania strat i jeśli uda się wybić poziom €115, możliwy będzie ruch w kierunku nowych post-pandemicznych maksimów. Z drugiej strony, w przypadku powrotu do spadków kluczowym wsparciem będzie dolne ograniczenie geometrii rynku przy €105,75.

Źródło: xStation5

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót