Spółka tygodnia - CD Projekt (17.06.2021)

14:17 17 czerwca 2021

Ostatnie 6 miesięcy było dla producenta gier z Warszawy bardzo ciężkie. Po długo wyczekiwanej premierze gry Cyberpunk 2077 kurs akcji CD Projekt (CDR.PL) spadł o ponad 60% - tytuł powszechnie uznano za niepowodzenie. Spółka ciągle stara się jednak naprawiać grę, a w tym tygodniu pojawiły się pewne pozytywne doniesienia. Przyjrzyjmy się jak wygląda obecnie sytuacja CD Projekt i czy najnowsza decyzja Sony może odmienić losy Cyberpunka 2077.

Nieudana premiera Cyberpunka 2077

Cyberpunk 2077 był najbardziej wyczekiwaną grą 2020 roku. Po ogromnym sukcesie innej gry warszawskiego studia - Wiedźminie 3 - gracze i inwestorzy mieli bardzo wysokie oczekiwania. Sam fakt, że grę zapowiadano przez kilka lat, a premierę kilkukrotnie przekładano (w zamyśle aby gra była perfekcyjna), jedynie podwyższał poprzeczkę dla producenta gier. Premiera okazała się jednak katastrofą - gra ukazała się z licznymi błędami, co doprowadziło do licznych zażaleń graczy, w wyniku czego Cyberpunk 2077 został wycofany z PlayStation Store. Spółka miała problemy z przedstawieniem klarownej strategii związanej z kłopotami, jednak obiecała przystąpić do naprawiania gry. 

Cyberpunk powraca do PlayStation Store

CD Projekt udostępnił liczne patche i wydaje się, że deweloper uporał się z wieloma błędami - a we wtorek Sony oficjalnie zapowiedziało powrót gry do sklepu PlayStation Store. Wydaje się, że decyzja Sony była oczekiwana, gdyż kurs akcji CD Projekt wzrósł o około 40% od początku czerwca do oficjalnego komunikatu. Można jednak odnieść wrażenie, że obserwujemy zagranie “kupuj plotki, sprzedawaj fakty”. Walory CD Projekt otworzyły się w środę (po komunikacie Sony) od wzrostów, jednak od tamtej pory tracą - spadki od wczorajszego dziennego szczytu sięgają już 15%. 

Ograniczony wpływ na finanse?

Traderzy mogą być zakłopotani wobec reakcji rynku na komunikat Sony. W końcu przywrócenie gry do PlayStation Store powinno pozytywnie wpłynąć na wyniki spółki, prawda? Co do zasady tak, jednak tutaj kwestia nie jest niestety taka oczywista. Po pierwsze, rynek sprawiał wrażenie dyskontowania decyzji Sony (silne wzrosty w pierwszej połowie czerwca). Po drugie, przywrócenie gry wcale nie rysuje się w pozytywnym świetle. Choć Sony przywróciło grę, to ostrzegło jednocześnie graczy, że na konsolach PlayStation 4 mogą pojawić się pewne problemy, stąd gra nie jest rekomendowana na konsole starszej generacji. Cyberpunk 2077 był pierwotne tworzony pod konsole nowej generacji, czyli m.in, PlayStation 5 - a one wciąż stanowią niewielki udział rynku. Takie ostrzeżenie może zniechęcić wielu użytkowników PlayStation 4, w efekcie przywrócenie gry do sklepu Sony może mieć ostatecznie ograniczony wpływ na wyniki finansowe producenta gier. 

Analiza techniczna

Patrząc na CD Projekt (CDR.PL) z technicznego punktu widzenia, widzimy, że zryw w górę z jakim mieliśmy do czynienia na początku czerwca został zatrzymany na wysokości oporu wynikającego z mierzenia 23,6% Fibonacciego (w rejonach 205 PLN) Późniejsze odreagowanie zepchnęło kurs w kierunku przełamanego wcześniej oporu przy poziomie 181 PLN, który obecnie zgodnie z zasadą biegunowości pełni rolę poziomu wsparcia. Reakcja na tę barierę wydaje się być kluczowa - zejście poniżej niej może sugerować powrót w kierunku ostatnich minimów. Z drugiej strony, pozytywna reakcja ceny na wysokości tego obszaru i rozpoczęcie odreagowania może wskazywać, że obecny spadek jest jedynie realizacją zysków, a nie negatywną reakcją na komunikat Sony. Biorąc pod uwagę taki scenariusz poziomy oporu, które należy obserwować w najbliższym czasie, są wyznaczone przez zniesienia Fibonacciego - wspomniany wcześniej współczynnik 23,6% w okolicach 205 PLN oraz mierzenie 38,2% w okolicach 238 PLN.

Źródło: xStation5

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót