Tesla zyskuje, a Musk nie przejmuje się konkurencją

18:55 21 czerwca 2022
  • Akcje Tesli (TSLA.US) wzrosły we wtorek o ponad 10,0% po tym, jak Musk na konferencji w Katarze zorganizowanej przez Bloomberga powiedział, że firma zredukuje zatrudnienie o około 10% w ciągu najbliższych trzech miesięcy, ale zamierza podnieść liczbę godzin, co realnie zredukuje zatrudnienie o 3,5%
  • Wcześniej w tym miesiącu Reuters podał, że prezes TESLA chce zredukować zatrudnienie o 10%, powołując się na wewnętrzną wiadomość e-mail. W notatce Musk podobno stwierdził, że ma "bardzo złe przeczucia" dotyczące gospodarki. Jednak później, jak ujawniła stacja CNBC, Musk wyjaśnił, że firma zredukuje liczbę pracowników najemnych o 10% i zwiększy zatrudnienie na godziny. "Myślę, że za rok nasza liczba pracowników będzie wyższa, zarówno jeśli chodzi o pracowników, jak i oczywiście o pracowników zatrudnionych na godziny" - powiedział Musk.
  • Tymczasem dwóch byłych pracowników Tesli z fabryki w Sparks, w stanie Nevada, pozwało firmę w niedzielę, twierdząc, że naruszyła ona amerykańskie prawo federalne dotyczące "masowych zwolnień" i chcą domagać się 60-dniowego zwrotu kosztów wynagrodzenia i świadczeń. Według pozwu, w czerwcu pracę straciło co najmniej 500 pracowników w Nevadzie.
  • Niemniej jednak komentarze Muska dotyczące konkurencji i popytu wywołały ruch w górę. "Jak każdy, kto próbował zamówić Teslę, wie, że popyt na nasze samochody jest niezwykle wysoki, a lista oczekujących długa" - powiedział Musk. Obecnie prezes Tesli martwi się głównie o niedobory surowców, które mogą wpłynąć na produkcję, podczas gdy nowa konkurencja czy wzrost cen spowodowany inflacją schodzą na dalszy plan.
  • Również patrząc na liczby, można zauważyć, że w przypadku spowolnienia gospodarczego Tesla jest w lepszej sytuacji finansowej niż jej konkurenci.

Początkujące firmy z sektora pojazdów elektrycznych - Lucid Group (LCID.US) i Rivian Automotive (RIVN.US) - przepalają ogromne sumy pieniędzy. Z drugiej strony, Tesla generuje miliardy wolnych przepływów pieniężnych i ma 18 miliardów dolarów w gotówce w bilansie, podczas gdy zadłużenie wynosi tylko 3 miliardy dolarów. Źródło: Ycharts przez The Motley Fool

Tesla (TSLA.US) - w ubiegłym tygodniu kupującym po raz kolejny udało się zatrzymać spadki w okolicach kluczowego wsparcia na poziomie 625,00 USD, które wyznacza dolne ograniczenie struktury 1:1. Dzisiaj cena z łatwością przebiła się powyżej psychologicznego poziomu 700,00 USD i jeśli obecny sentyment się utrzyma, ruch w górę może przyspieszyć w kierunku głównego oporu przy 797,00 USD, który zbiega się ze zniesieniem 38,2% fali wzrostowej zapoczątkowanej w marcu 2020 r. Źródło: xStation5​​​​​​​

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót