Gospodarka Wielkiej Brytanii kurczy się pomimo wzrostu PKB w Maju

14:15 10 lipca 2019

Streszczenie:

  • PKB Wielkiej Brytanii +0,3% m/m
  • Zarówno produkcja przemysłowa jak i produkcja przetwórstwa zyskują w porównaniu do miesiąca poprzedniego
  • Para GBPUSD stara się odbić od ostatnich minimów

Gospodarka brytyjska wzrosła w maju o 0,3%, zgodnie z prognozami i zakończyła serię dwóch kolejnych miesięcznych spadków. Pomimo że dane przedstawiają przyzwoite ożywienie po znaczącym spadku w kwietniu,musi stać się cud jeśli chce ona uniknąć pogorszenia w drugim kwartale. Biorąc pod uwagę miękkie odczyty PMI, które były już obserwowane w zeszłym miesiącu, dużym zaskoczeniem  wydaje się fakt, że gospodarka ma opublikować swój pierwszy kwartalny spadek od prawie 7 lat. Aby tego uniknąć, czerwcowy raport musi wskazywać na wzrost na poziomie minimum 0,8%. 

Funt próbuje odrabiać ostatnie spadki, niemniej, kurs GBP / USD będzie prawdopodobnie bardziej wrażliwy na informacje płynące z USA.Tego popołudnia, przewodniczący Fedu - Jerome Powell ma wystąpić przed Kongresem Stanów Zjednoczonych, jest to najbardziej oczekiwane, przez traderów, wydarzenie tego tygodnia. Ponieważ inwestorzy wyceniają obecnie 100% prawdopodobieństwo, że amerykański bank centralny obniży stopy procentowe pod koniec miesiąca, istnieje duża możliwość rozczarowania, gdyby Powell dostarczył mniej gołębi komunikat. Taka sytuacja prawdopodobnie oznaczałoby gwałtowny wzrost dolara i silną presję spadkową na kurs GBP / USD.Funt rośnie po danych z UK. Kurs GBPUSD, zdobywa najwyższe szczyty dnia. Źródło:xStation5

W tym samym czasie, co dane o PKB, poznaliśmy także najnowsze informacje dotyczące produkcji przemysłowej i przetwórstwa, które kontynuowały trend ożywienia, Jednak oba wskaźniki były gorsze niż oczekiwano. Odczyt produkcji przemysłowej w ujęciu r/r wyniósł 0,0% w porównaniu do konsensusowej prognozy + 1,1% (poprzednio-0,8%) Ekwiwalent przemysłowy wzrósł do + 0,9% z -1,0%, ale nadal był niższy niż oczekiwane + 1,2%.

 

Zarówno produkcja przemysłowa, jak i produkcja przetwórstwa kontynuowały  ożywienie w maju, choć wielkość wzrostu była nieco mniejsza niż prognoza konsensusu. Źródło: Macrobond XTB

Podsumowując, dane mogą być postrzegane jako stosunkowo pozytywne, ale ze względu na opóźniony charakter i fakt, że wspomniany wskaźnik  PMI rozczarował w czerwcu, ogólny obraz brytyjskiej gospodarki pozostaje nadal mocno niejasny, a wszelkie dane krótkoterminowe bledną z powodu Brexitu, który cały czas sieje postrach wśród inwestorów.

Kabel jest dziś notowany wyżej, rynek stara się zakończyć fatalna serię 7 kolejnych sesji spadkowych. Przewodniczący Fed - Jerome Powell występujący na Capitol Hill o godzinie 16:00, prawdopodobnie zadecyduje o losie powyższej pary walutowej. Źródło: xStationRegulamin sporządzania rekomendacji (link)

 

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót