Unia Europejska osiąga porozumienie ws. potężnego pakietu fiskalnego

14:33 22 lipca 2020

Przywódcy państw Unii Europejskiej osiągnęli porozumienie ws. ogromnego funduszu odbudowy o wartości €750 mld. Negocjacje trwały ponad 4 dni, a przyszłość porozumienia kilka razy “wisiała na włosku”. Pakiet fiskalny będzie największym tego typu wsparciem w historii bloku, a jego celem jest wskrzeszenie gospodarek po straszliwym kryzysie gospodarczym wywołanym przez pandemię koronawirusa. 

Porozumienie osiągnięte po 4-dniowym maratonie negocjacji

Szczyt Unii Europejskiej ws. post-pandemicznego funduszu odbudowy zaplanowano na 17-18 lipca 2020 roku. Zjazd liderów państw UE uległ jednak przedłużeniu. Rozmowy trwały jeszcze w niedzielę oraz poniedziałek, a porozumienie osiągnięto ostatecznie we wtorek rano. Wiadomość przyniosła prawdziwą ulgę, istniała bowiem obawa, że dojdzie do konsensusu, a w takim przypadku zamieszanie wewnątrz UE mogłoby jedynie się pogłębić. 

Tzw. oszczędne państwa (Austria, Szwecja, Holandia i Dania) opowiadały się za tym, aby więcej środków zostały wypłaconych w formie zwrotnych pożyczek (aniżeli dotacji). Kraje te osiągnęły swój cel - ostatecznie €390 mld zostanie przeznaczone na dotacje, a €360 mld przypadnie na kredyty i pożyczki. Pierwotny pomysł zaproponowany w maju przez Prezydenta Francji Macrona oraz Kanclerz Niemiec Merkel zakładał wypłatę €500 mld w formie dotacji oraz €250 mld w formie pożyczek. 

Post-pandemiczny fundusz odbudowy UE będzie składał się z €360 mld w formie pożyczek oraz €390 mld w formie dotacji. Źródło: Bloomberg, Komisja Europejska

Cele klimatyczne odgrywają kluczową rolę

Ponieważ pakiet fiskalny ma za zadanie stymulować odbudowę gospodarek Unii Europejskiej, nie powinno dziwić, że Włochy (niegdyś epicentrum pandemii) otrzymają najwięcej środków. Ten śródziemnomorski kraj otrzyma około €82 mld w formie dotacji oraz €127 mld w formie pożyczek. Warto odnotować, że zgodnie z ostatecznym porozumieniem około ⅓ środków jest w jakiś sposób związana z przeciwdziałaniem zmianom klimatycznym, co za tym idzie jest to największy “zielony stimulus” w historii. Kwota €77,5 mld zostanie dostarczona poprzez fundusze ze sprecyzowanymi celami, reszta przypadnie krajom UE. 

Choć podczas ostatniego szczytu Unii Europejskiej kluczową kwestią był omawiany fundusz odbudowy, przywódcy państw europejskich dyskutowali także na temat budżetu UE. Uzgodniono potężny budżet o wartości €1,074 bln na następne siedem lat. Budżet także skupia się na “zielonych rozwiązaniach”, np. energii odnawialnej i wycofywaniu się z węgla. 

Europejski indeks blue-chipów - Euro Stoxx 50 (EU50) osiągnął nowe post-pandemiczne szczyty po tym, jak liderzy państw UE doszli do porozumienia ws. funduszu odbudowy. Bykom nie udało się jednak utrzymać wzrostów, doszło do utworzenia formacji spadającej gwiazdy w okolicach poziomu oporu 3 400 pkt. Zejście poniżej dolnego ograniczenia kanału wzrostowego będzie stanowiło sygnał ostrzegawczy. Źródło: xStation5

Wiadomość o porozumieniu była pozytywnym bodźcem dla europejskich rynków akcyjnych. Indeksy z Europy Zachodniej (np. DE30, EU50 czy NED25) wspięły się na nowe post-pandemiczne szczyty, niemiecki indeks wyszedł nawet na plus w bieżącym roku. Rynki akcyjne zyskiwały w obliczu jedności Unii Europejskiej - inne kwestie i obawy zeszły na dalszy plan. Patrząc jednak na pozostałe kluczowe motywy, Europa całkiem nieźle poradziła sobie z pierwszą falą pandemii i wygląda na lepiej przygotowaną na potencjalną drugą falę zachorowań (lepiej niż przykładowo Stany Zjednoczone).

Powiązanie części środków z celami klimatycznymi oznacza, iż Unia Europejska zamierza kontynuować politykę tworzenia środowiska sprzyjającemu “zielonym” projektom. Pojawiają się zatem nowe możliwości dla europejskich firm zaangażowanych w produkcję pojazdów elektrycznych bądź tworzenie farm wiatrowych i słonecznych. Warto odnotować, że niektóre państwa (chociażby Niemcy) oferują już dotacje na pojazdy elektryczne, co jest częścią ich własnego pakietu pomocowego. 

Euro również zyskiwało w obliczu osiągniętego porozumienia. EURUSD wzrósł powyżej marcowego szczytu 1,15 i wspiął się na najwyższe poziomy od października 2018 r. Główna para walutowa testuje obecnie opór przy zniesieniu zewnętrznym 161,8% niedawnej korekty (1,1580). Źródło: xStation5

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót