Otwórz konto Otwórz demo

USA - inflacja bazowa CPI: 0,1% (oczekiwano: 0,2% m/m)

14:30 11 października 2018

Dane za wrzesień:

inflacja bazowa CPI w ujęciu miesięcznym: 0,1%(oczekiwano: 0,2%); poprzednio: 0,1%

inflacja bazowa CPI w ujęciu rocznym: 2,2% (oczekiwano: 2,3%); poprzednio: 2,2%

inflacja CPI w ujęciu miesięcznym: 0,1% (oczekiwano: 0,2%); poprzednio: 0,2%

inflacja CPI w ujęciu rocznym: 2,3%(oczekiwano: 2,4%); poprzednio: 2,7%

Wszelkie decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie powyższych informacji lub analiz podejmowane są wyłącznie na własne ryzyko. Powyższa informacja nie stanowi rekomendacji indywidualnej, a jakiekolwiek przedstawione w niej dane i analizy nie odnoszą się do indywidualnych celów inwestycyjnych, potrzeb ani indywidualnej sytuacji finansowej osób, którym zostały przedstawione.

Przekaż:
powrót