Otwórz konto Otwórz demo

USA - sprzedaż detaliczna: 0,1% m/m(oczekiwano: 0,4% m/m)

14:30 14 września 2018

Dane za sierpień.

Sprzedaż detaliczna: 0,1% m/m; poprzednio: 0,5% m/m; (oczekiwano: 0,7% m/m)

Bazowa sprzedaż detaliczna: 0,3% m/m; poprzednio: 0,6% m/m; (oczekiwano: 0,9% m/m)

Sprzedaż detaliczna z wyłączeniem benzyny/samochodów: 0,2% m/m; poprzednio: 0,9% m/m

Wszelkie decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie powyższych informacji lub analiz podejmowane są wyłącznie na własne ryzyko. Powyższa informacja nie stanowi rekomendacji indywidualnej, a jakiekolwiek przedstawione w niej dane i analizy nie odnoszą się do indywidualnych celów inwestycyjnych, potrzeb ani indywidualnej sytuacji finansowej osób, którym zostały przedstawione.

Przekaż:
powrót