Waluty EM i giełdy w odwrocie, spadki na rynku zbóż

18:50 12 sierpnia 2019

Na światowych rynkach akcji pierwsza sesja nowego tygodnia przebiegała pod dyktando niedźwiedzi. Co prawda, na głównych giełdach w Azji odnotowane zostały wzrosty, ale ich skala nie była oszałamiająca. Zwyżki przekraczające jeden punkt procentowy odnotowane zostały jedynie w Chinach. Początek sesji europejskiej był całkiem pozytywny, jednak wraz z upływem czasu kontrole zaczęły przejmować niedźwiedzie i tak już zostało aż do zamknięcia giełd. Przecena o największych rozmiarach dotknęła indeksy z Półwyspu Iberyjskiego - hiszpański IBEX i portugalski PSI. Jeżeli chodzi o polską giełdę to najsłabiej radziły sobie spółki z indeksu WIG20, który zakończył dzisiejszy handel 0,84% poniżej piątkowej ceny zamknięcia. Najbardziej odporne były małe spółki z indeksu sWIG80, który stracił zaledwie 0,1%.

Sytuacja po drugie stronie Oceanu Atlantyckiego wcale nie wygląda lepiej. Wszystkie główne indeksy z Wall Street znajdują się pod kreską, a największej przeceny doświadcza Dow Jones. Nastrojów nie poprawiły nawet wypowiedzi Johna Bolton, amerykańskiego doradcy do spraw bezpieczeństwa narodowego. Bolton powiedział, że dalej oczekuje, że we wrześniu dojdzie do kolejnej rundy negocjacji amerykańsko-chińskich.

Na rynku walutowym uwagę przyciągały dziś przede wszystkim walut rynków wschodzących. Wszystko przez prawybory prezydenckie w Argentynie, które odbyły się w miniony weekend. Mauricio Macri, obecny prezydent Argentyny, odniósł w nich niespodziewaną porażkę, a rynki przestraszyły się, że władzę w kraju po wyborach w październiku przejmą populiści. Argentyńskie peso mocno osłabiło się w odpowiedzi na wynik wyborów, a spadki rozprzestrzeniły się również na inne waluty z grupy EM. Z kolei w koszyku G10 najlepiej radzą sobie frank szwajcarski i jen japoński, co jednak nie powinno dziwić biorąc pod uwagę sytuację na giełdach.

Metale szlachetne kontynuują ruch wzrostowy, chociaż trzeba zaznaczyć, że ten już w dużej mierze wyhamował. Złoto utrzymuje się powyżej poziomu 1500 USD za uncję, a srebro powraca powyżej poziomu 17 USD. W kontekście rynku surowców należy również wspomnieć o opublikowanym dziś raporcie WASDE. Publikacja raportu pokazała lepszą od oczekiwań sytuację na rynku zbóż i doprowadziła tym samym do mocnej przeceny na pszenicy, kukurydzy czy soi.

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót