Otwórz konto Otwórz demo

Zapasy ropy w cieniu decyzji OPEC

18:56 6 grudnia 2018

Dzisiaj nie mamy decyzji OPEC o porozumieniu o cięciu, chociaż wiele wskazuje na to, że można spodziewać się przynajmniej cięcia na poziomie 1 mln brk na dzień. Z drugiej strony dużo zależy od woli dwóch kluczowych graczy: Arabii Saudyjskiej oraz Rosji. Dzisiaj oprócz samego posiedzenia OPEC warto wspomnieć o tym, że minister energetyki Rosji, Alexander Novak wrócił się do Moskwy, aby prawdopodobnie ustalić kontrybucje Rosji w porozumieniu. Z drugiej strony Arabia Saudyjska chciałaby udziału wszystkich państw w porozumieniu, natomiast takie kraje jak Libia, Nigeria, Wenezuela oraz Iran chcą być wyłączone z cięć z możliwością zwiększania produkcji. Niemniej wiele wiadomo powinno być jutrzejszego dnia, kiedy odbywa się drugi dzień negocjacji z udziałem państw spoza kartelu. 

Dzisiaj z kolei poznaliśmy raport o zapasach ropy naftowej. Raport okazał się być sporym zaskoczeniem i pokazuje, że możemy mieć do czynienia z pozytywnymi czynnikami. Zapasy ropy naftowej spadły aż o 7,3 mln brk na dzień przy oczekiwaniu spadku 1,6 mln brk na dzień oraz przy poprzednim odczycie na poziomie wzrostu 3,5 mln brk na dzień. Wzrosły zapasy benzyny oraz destylatów powyżej rynkowych oczekiwań. 

Zapasy ropy spadają, jednak to nie pomaga dzisiejszej zmienności na ropie. Źródło: Bloomberg, XTB

Ceny obu benchmarków są wyraźnie w odwrocie. Brent traci 4,3%, natomiast WTI zniżkuje 4,5%. Źródło: Bloomberg, XTB

Wszelkie decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie powyższych informacji lub analiz podejmowane są wyłącznie na własne ryzyko. Powyższa informacja nie stanowi rekomendacji indywidualnej, a jakiekolwiek przedstawione w niej dane i analizy nie odnoszą się do indywidualnych celów inwestycyjnych, potrzeb ani indywidualnej sytuacji finansowej osób, którym zostały przedstawione.

Przekaż:
powrót