馃弳 Z艂oto pog艂臋bia spadki po danych z USA

16:52 16 wrze艣nia 2021

馃搲 Ceny z艂ota spadaj膮 o ponad 2%, dolar ameryka艅ski umacnia si臋.

W trakcie dzisiejszej sesji metale szlachetne znajduj膮 si臋 pod wyra藕n膮 presj膮. W godzinach popo艂udniowych ceny z艂ota spadaj膮 o ponad 2% i notowane s膮 ju偶 w pobli偶u $1750 za uncj臋. Jeszcze wi臋ksz膮 wyprzeda偶 wida膰 na rynku srebra, gdzie spadki wynosz膮 blisko 5%! 

Metalom szlachetnym ewidentnie nie sprzyja dzisiejsze umocnienie dolara ameryka艅skiego i wzrost rentowno艣ci obligacji skarbowych USA. Do tej sytuacji przyczyni艂 si臋 silny odczyt sprzeda偶y detalicznej z USA za sierpie艅. Dane lepsze od oczekiwa艅 to potencjalnie wy偶sza presja na banku centralnym USA, aby rozpocz膮膰 wreszcie proces redukcji programu skupu aktywów (tzw. tapering). Dane dotycz膮ce wniosków o zasi艂ek dla bezrobotnych by艂y nieco gorsze od oczekiwa艅, jednak i tak pozosta艂y relatywnie odporne pomimo niedawnego huraganu Ida. Na plus zaskoczy艂 równie偶 indeks Fed z Filadelfii za wrzesie艅 (30,7 vs prognoza 18,9). Ameryka艅ska gospodarka pozostaje zatem relatywnie odporna, równie偶 w obliczu wariantu Delta, o którym wci膮偶 wiele si臋 mówi. Mo偶na zatem odnie艣膰 wra偶enie, 偶e inwestorzy “graj膮” dzi艣 pod szybszy tapering, co zdecydowanie nie sprzyja metalom szlachetnym.

Patrz膮c na interwa艂 H4, ceny z艂ota zanurkowa艂y dzi艣 w okolice $1750 za uncj臋 - s膮 to poziomy obserwowane ostatnio w pierwszej po艂owie sierpnia. Dosz艂o do przebicia dwóch poziomów Fibonacciego ostatniej fali wzrostowej: 50% oraz 61,8%. Na pewnego rodzaju wsparcie mo偶na liczy膰 przy zniesieniu 78,6%, jednak kluczowym poziomem wsparcia mog膮 okaza膰 si臋 dopiero okolice $1720 za uncj臋, czyli minima z pierwszej po艂owy sierpnia. 殴ród艂o: xStation5

Niniejszy materia艂 stanowi publikacj臋 handlow膮 w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynk贸w instrument贸w finansowych oraz zmieniaj膮ca dyrektyw臋 2002/92/WE i dyrektyw臋 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomenduj膮cej lub sugeruj膮cej strategi臋 inwestycyjn膮 w rozumieniu Rozporz膮dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadu偶y膰 na rynku (rozporz膮dzenie w sprawie nadu偶y膰 na rynku) oraz uchylaj膮ce dyrektyw臋 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporz膮dzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupe艂niaj膮cego rozporz膮dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standard贸w technicznych dotycz膮cych 艣rodk贸w technicznych do cel贸w obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomenduj膮cych lub sugeruj膮cych strategi臋 inwestycyjn膮 oraz ujawniania interes贸w partykularnych lub wskaza艅 konflikt贸w interes贸w lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z p贸藕. zm.). Publikacja handlowa sporz膮dzona jest z zachowaniem najwy偶szej staranno艣ci, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na dat臋 sporz膮dzenia i pozbawiona jest wszelkich element贸w ocennych. Publikacja handlowa sporz膮dzana jest bez uwzgl臋dnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w 偶aden spos贸b jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzeda偶y, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrument贸w finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialno艣ci za dzia艂ania lub zaniechania klienta, w tym w szczeg贸lno艣ci za nabywanie lub zbywanie instrument贸w finansowych podj臋te na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w kt贸rym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odno艣nie jakichkolwiek wynik贸w dotycz膮cych instrument贸w finansowych w niej wskazanych, nie stanowi膮 one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odno艣nie wynik贸w w przysz艂o艣ci.

Przeka偶:
powr贸t