Bid Price - Co to jest cena sprzedaży?

  • Cena bid oznacza cenę, po której inwestor może zawrzeć transakcję sprzedaży (sprzedać).

  • Jest to cena, którą widzisz podczas analizowania wykresów na platformach transakcyjnych.

Podczas inwestowania na rynku finansowym widzisz zarówno cenę sprzedaży, jak i cenę kupna. Cena sprzedaży jest zawsze niższa niż cena kupna, a różnica pomiędzy tymi dwiema cenami nazywana jest spreadem, który jednocześnie stanowi koszt otwarcia  transakcji na rynku.

Na przykład, jeśli wykres rynku ropy pokazuje wartości 42.10/42.15 to oznacza to, że cena sprzedaży wynosi 42.10, a cena kupna 42.15.

Należy pamiętać, że przy otwieraniu pozycji długiej, transakcja zostanie otwarta po cenie kupna (ask), a zamknięta po cenie sprzedaży (bid). Z drugiej strony, krótką pozycję otworzy cena sprzedaży (bid), a zamknie cena kupna (ask).