Czy pobieracie prowizje?

Prowizje, opłaty, opłata za prowadzenie rachunku

Autor Miroslaw Poczynajlo

Zaktualizowany: 2022-10-10 09:33:51

Na rachunku Standard na większości instrumentów nie pobieramy żadnej prowizji. Jednak w przypadku akcji CFD i akcji rzeczywistych (STC) prowizja wynosi:

  • min. 0,00% od wartości transakcji otwarcia i zamknięcia akcji CFD i ETF CFD (akcje CFD Włochy 0,00% wartości transakcji, od każdej transakcji pobrana zostanie opłata zależna od nominalnej wielkości transakcji, min. 0,25 EUR)

  • 0,2% od transakcji otwarcia i zamknięcia akcji rzeczywistych STC, min. 10 EUR ale dopiero po przekroczeniu 100 000 EUR skumulowanego obrotu w danym miesiącu (w przypadku nieosiągnięcia określonego obrotu handel na STC jest bezpłatny)

🚩 Opłata za zarządzanie kontem jest naliczana tylko wtedy, gdy żadna aktywność nie została zarejestrowana na żadnym z Twoich rachunków handlowych w ciągu ostatnich 365 dni (otwarcie lub zamknięcie transakcji jest uważane za czynność), ani nie został dokonany depozyt środków w ciągu ostatnich 90 dni. Wysokość opłat w tym przypadku wynosi 10 EUR miesięcznie (w przypadku braku środków pobierana jest opłata w wysokości wolnych środków pozostających na Twoim koncie).

Szczegółowe informacje na temat opłat i prowizji można znaleźć tutaj.

Jeżeli nadal potrzebujesz pomocy,

Xtb logo

Dołącz do ponad 935 000 inwestorów z całego świata