Analiza techniczna

Czas czytania: 12 minut(y)

Analiza techniczna, to obok analizy fundamentalnej, najczęściej wybierana metoda identyfikacji potencjalnych okazji inwestycyjnych. W tym artykule wyjaśniamy co to jest analiza techniczna, jakie są jej podstawowe narzędzia oraz jak wykorzystać je w praktyce.

Inwestorzy najczęściej dokonują transakcji w oparciu o analizę techniczną lub fundamentalną. Analiza techniczna to metoda stosowana do oceny inwestycji i identyfikacji okazji handlowych poprzez analizę ruchu ceny oraz kształtu wykresu i wolumenu. Odpowiednie przygotowanie i analiza aktualnej sytuacji rynkowej są elementami niezbędnymi do rozpoczęcia inwestowania na rynkach finansowych. 

Co to jest Analiza Techniczna?

Analiza techniczna to powszechnie uznana metoda analizy wykresów mająca na celu prognozę przyszłych cen akcji, walut czy towarów. Czym różni się ona od analizy fundamentalnej? Oba podejścia różnią się praktycznie we wszystkich aspektach. 

Analiza fundamentalna nie należy do najprostszych, ponieważ np. w przypadku spółki notowanej na giełdzie, zawiera ona informacje o globalnym, makroekonomicznym, regionalnym i branżowym otoczeniu spółki, a także raporty przez nią publikowane.

Natomiast w przypadku analizy technicznej interesuje nas tylko ruch ceny oraz to jak zachowywała się w przeszłości. Dzięki tym informacjom jesteśmy w stanie określić prawdopodobny, przyszły ruch kursu spółki, waluty lub innego aktywa finansowego.

Analiza techniczna opiera się na 3 głównych zasadach:

 • rynek dyskontuje wszystko - aktualna cena rynkowa uwzględnia wszystkie dostępne informacje o danym papierze wartościowym, sytuację mikro- i makroekonomiczną oraz uwarunkowania polityczne i gospodarcze
 • cena porusza się w trendzie - ceny podążają za określonymi trendami (wzrostowym, spadkowym, horyzontalnym) do momentu pojawienia się wyraźnych sygnałów wskazujących na odwrócenie trendu.
 • historia się powtarza - analiza techniczna skupia się na przewidywaniu przyszłych ruchów cen na podstawie historii, założenie to opiera się na powtarzalności pewnych wzorców w czasie.

Rodzaje wykresów

Analizując wykresy poszczególnych instrumentów finansowych, inwestorzy najczęściej mają do czynienia z trzema rodzajami wykresów - liniowym, słupkowym i świecowym. 

Wykres liniowy jest najbardziej podstawowym narzędziem do prezentacji ruchów ceny, zawiera najmniej informacji, ale jest najbardziej czytelny. Najczęściej wykorzystywany jest przy analizie trendów długoterminowych.

Wykres liniowy US100

Źródło: xStation 5

Należy pamiętać, że prezentowane dane odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości i nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wykresy słupkowe i świecowe zawierają w sobie znacznie więcej informacji niż wykres liniowy. Zarówno słupki, jak i świece pokazują cenę otwarcia danego interwału, cenę zamknięcia, a także zakres wahań cenowych, które miały miejsce w danym momencie. Z tego powodu, to właśnie wykresy słupkowe i świecowe są najczęściej wykorzystywane do przeprowadzania analizy technicznej.

Wykres słupkowy US100Przykład wykresu słupkowego, Źródło: xStation 5

Należy pamiętać, że prezentowane dane odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości i nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wykres świecowy US100Wykres świecowy, Źródło: xStation 5

Należy pamiętać, że prezentowane dane odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości i nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Trend

Najprostsza definicja trendu brzmi następująco: jest to ogólny kierunek, w którym coś się rozwija lub zmienia. 

 • jeśli kupujący mają przewagę - wtedy mamy do czynienia z trendem wzrostowym 
 • jeśli przewagę mają sprzedający - wtedy mamy do czynienia z trendem spadkowym 
 • Jeśli siły rynkowe równoważą się, obowiązuje trend boczny.

Z trendem wzrostowym mamy do czynienia, gdy na wykresie widoczna jest sekwencja coraz wyższych szczytów i coraz wyższych dołków.

Trend wzrostowy na wykresie US100Źródło: xStation 5

Należy pamiętać, że prezentowane dane odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości i nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Trend spadkowy ma miejsce wtedy, kiedy wykres rysuje sekwencję coraz niższych szczytów oraz coraz niższych dołków.

Trend spadkowy na wykresie EURUSDŹródło: xStation 5

Należy pamiętać, że prezentowane dane odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości i nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Z trendem horyzontalnym mamy do czynienia, kiedy na wykresie nie można dostrzec wyraźnej sekwencji a cena porusza się w górę i w dół, pozostając w ograniczonym zakresie. Więcej na temat inwestowania w trakcie trendu horyzontalnego można przeczytać w artykule zatytułowanym "Range trading - Co to jest Range Trading?"

Trend horyzontalny na wykresie DE30Źródło: xStation 5

Należy pamiętać, że prezentowane dane odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości i nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Podstawowe narzędzia analizy technicznej

Korzystając z kilku podstawowych zasad i narzędzi, każdy może nauczyć się analizy technicznej i szybko wykorzystać tę wiedzę do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Zapoznanie się z poniższymi terminami będzie ważnym pierwszym krokiem. 

Formacje świecowe

Formacje świecowe dzielą się na formacje odwrócenia trendu oraz jego kontynuacji, pozwalając na odnalezienie punktów zwrotnych na wykresie lub generując sygnał kontynuacji trendu. Formacje świecowe są często wykorzystywane jako pomoc zarówno w krótkoterminowej jak i długoterminowej analizie rynku.

Najpopularniejsze formacje kontynuacji trendu:

Trójka hossy

Trójka hossy - w trendzie wzrostowym formuje się wysoka zielona świeca. Po niej następuje grupa świec o niewielkich korpusach, które wskazują na istnienie pewnego oporu w trwającym trendzie. Świece te są zazwyczaj koloru czerwonego, ale najważniejsze jest to, że wszystkie ich korpusy (jak i cienie) znajdują się w zakresie pierwszej wysokiej zielonej świecy. Otwarcie ostatniej świecy (zazwyczaj piątej z rzędu) znajduje się powyżej poziomu zamknięcia poprzedniego dnia korekty i zamyka się na nowym, lokalnym maksimum. 

Formacja trójki hossyŹródło: xStation 5

Należy pamiętać, że prezentowane dane odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości i nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Trójka bessy

Trójka bessy - na rynku panuje trend spadkowy, który podkreślony zostaje pojawieniem się na wykresie wysokiej, czerwonej świecy. W ciągu kolejnych trzech sesji formują się świece o niewielkich korpusach, które skierowane są w kierunku przeciwnym do aktualnie panującego trendu. Najlepiej, żeby korpusy świec okresu korekty były zielone. Wszystkie te świece pozostają w zasięgu pierwszej czerwonej świecy. Otwarcie kolejnej i ostatniej świecy tej formacji powinno nastąpić w pobliżu poziomu zamknięcia poprzedniej sesji, a jej zamknięcie na nowym, lokalnym minimum.

Formacja trójki bessyŹródło: xStation5

Należy pamiętać, że prezentowane dane odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości i nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Najpopularniejsze formacje odwrócenia trendu:

 • Formacja objęcia hossy/bessy
 • Młot
 • Spadająca gwiazda 
 • Gwiazda poranna/wieczorna

Formacja objęcia hossy/bessy: 

Formacje objęcia hossy i bessy Źródło: xStation 5

Formacja spadającej gwiazdy

Formacja spadającej gwiazdy przykładyŹródło: xStation 5

Formacja młota

Formacja młota przykładySource: xStation 5

Formacje świecowe - praktyczne przykłady

Na poniższym wykresie można zauważyć kilka przykładów wyżej opisanych formacji świecowych. Pierwsze zielone kółko to bycza formacja objęcia hossy, a drugie zielone kółko to z kolei bycza formacja młota. Pierwszym czerwonym kółkiem oznaczono niedźwiedzią formację objęcia bessy, natomiast drugie czerwone kółko to formacja spadającej gwiazdy.

Analiza techniczna wykresu EURUSD za pomocą formacji świecowychŹródło: xStation5

Należy pamiętać, że prezentowane dane odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości i nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Formacje cenowe

Formacje cenowe są specyficznymi formacjami, które można zaobserwować na wykresie w dowolnym przedziale czasowym. Pozwalają one na identyfikację punktów zwrotnych na wykresie lub potwierdzenie kontynuacji ruchu ceny. Dodatkowo, mogą być wykorzystane do określenia minimalnego zasięgu ruchu ceny po potwierdzeniu danej formacji.

Najpopularniejsze formacje kontynuacji trendu:  

Najpopularniejsze formacje cenowe:

 • Flaga
 • Trójkąt

Przykład formacji trójkąta

Formacja trójkąta na wykresie złotaŹródło: xStation 5

Należy pamiętać, że prezentowane dane odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości i nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Najpopularniejsze formacje odwrócenia trendu:

 • Podwójny szczyt
 • Podwójne dno
 • Głowa z ramionami

Przykład formacji Głowy z ramionami

FOrmacja głowy z ramionami na wykresie GBPUSDŹródło: xStation5

Należy pamiętać, że prezentowane dane odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości i nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Zacznij inwestować już dziś lub załóż konto treningowe

Wypróbuj nagradzaną platformę handlową XTB

Załóż rachunek rzeczywisty Wypróbuj konto treningowe

Przykład formacji odwróconej głowy z ramionami

Formacja odwróconej głowy z ramionami na wykresie złotaŹródło: xStation 5

Należy pamiętać, że prezentowane dane odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości i nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Średnie kroczące

Innym często używanym narzędziem analizy technicznej jest średnia krocząca. Jest to jeden z prostszych wskaźników, który jednak dość często generuje bardzo dobre sygnały. Wymaga to jednak odpowiedniego ustawienia głównego parametru średniej. Na przykład, gdy na rynku panuje silny trend, lepiej sprawdzi się średnia krótkoterminowa. Zgodnie z nadrzędną zasadą, tak długo jak cena znajduje się powyżej średniej, tak długo należy oczekiwać, że bycze nastawienie do rynku będzie kontynuowane. Z drugiej strony, jeśli cena pozostaje poniżej średniej, wówczas przeważa trend spadkowy. W poniższym przykładzie, cena wielokrotnie odbijała się od średniej ruchomej, a trend wzrostowy był kontynuowany.

Analiza techniczna wykresu US30 za pomocą średniej ruchomejŹródło: xStation 5

Należy pamiętać, że prezentowane dane odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości i nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Linia trendu

Linia trendu jest jednym z najprostszych narzędzi analizy technicznej. Poniższy wykres przedstawia trend wzrostowy, z linią trendu śledzącą lokalne minima. Zasadą w takim przypadku jest, że dopóki cena respektuje linię trendu, dopóty należy oczekiwać kontynuacji trendu wzrostowego. Jednakże, przełamanie linii trendu (czerwona strzałka), może zwiastować potencjalną zmianę tendencji na wykresie.

Analiza techniczna wykresu złota za pomocą linii trenduŹródło: xStation 5

Należy pamiętać, że prezentowane dane odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości i nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Zniesienia Fibonacciego

Używając narzędzi Fibonacciego, można zmierzyć zasięg poszczególnych impulsów i korekt. Zniesienia Fibonacciego są poziomymi liniami, które wskazują możliwe poziomy wsparcia lub oporu, w których cena mogłaby potencjalnie odwrócić swój kierunek. W poniższym przykładzie, został zmierzony impuls spadkowy. Ruch korekcyjny najpierw przetestował poziom 38.2% zniesienia, a następnie kontynuował ruch w górę, zatrzymując się ostatecznie na poziomie 61.8% zniesienia. W tym momencie presja na dalsze wzrosty wygasła i cena powróciła do trendu spadkowego.

Zniesienia Fibonacciego na wykresie US100Źródło: xStation 5

Należy pamiętać, że prezentowane dane odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości i nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Geometria rynku - struktura 1:1

Kolejną metodą analizy technicznej wykresów jest tzw. geometria rynku. Często zdarza się, że zarówno korekty spadkowe jak i impulsy wzrostowe w danym trendzie mają ten sam lub bardzo zbliżony zasięg. Geometria może być więc wykorzystana do dołączenia się do panującego trendu po korekcie, lub do zaksięgowania zysków w potencjalnym punkcie zwrotnym.

Przykład - dołączenie do aktualnie trwającego trendu

Na poniższym przykładzie widać, że cena od dłuższego czasu respektuje zasięg pierwszej korekty spadkowej. Za każdym razem, kiedy dolne ograniczenie struktury 1:1 było testowane (fioletowy prostokąt), następowało odbicie i cena tworzyła nowe, lokalne maksimum.

Dołączenie do aktualnie trwającego trendu z pomocą geometrii 1:1Źródło: xStation 5

Należy pamiętać, że prezentowane dane odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości i nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Jeżeli mamy w portfelu pozycje długie (kupna) i rynek reaguje na górne ograniczenie struktury 1:1 wynikającej z poprzedniego impulsu wzrostowego, to poziom ten może być wykorzystany do zaksięgowania zysków lub częściowego zamknięcia pozycji. Często lokalne ekstrema można wyznaczyć za pomocą geometrii, co jest szczególnie przydatne w handlu intraday.

Geometria 1:1 jako metoda wyznaczania poziomów docelowych

Źródło: xStation 5

Należy pamiętać, że prezentowane dane odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości i nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Strefy wsparcia/oporu

Strefy wsparcia i oporu to po prostu poziome strefy wyznaczone dzięki poprzednim reakcjom wykresu na określone poziomy cenowe. W przypadku trendu wzrostowego - wybicie ponad ostatnie maksimum powoduje powstanie strefy reakcji, która następnie może być wykorzystana jako wsparcie. W tym przypadku zachodzi zasada odwrócenia biegunowości - po zanegowaniu poziomu oporu, należy go traktować jako wsparcie.

Analiza techniczna wykresu EURUSD za pomocą strefy wsparcia/oporuŹródło: xStation 5

Należy pamiętać, że prezentowane dane odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości i nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Z podobną sytuacją mamy do czynienia również w trendzie spadkowym. W przypadku, gdy cena pokona poziom ostatniego dołka (lokalnego minimum), wówczas poziom ten powinien w przyszłości działać jako opór. Jest to pokazane na poniższym przykładzie.

Wykorzystanie strefy wsparcia oporu na wykresie EURUSDŹródło: xStation 5

Należy pamiętać, że prezentowane dane odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości i nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Podsumowanie

Analiza techniczna jest dobrą metodą analizy rynku, ale inwestorzy muszą pamiętać, że żaden wskaźnik techniczny nie jest idealny. Żaden z nich nie generuje w 100% dokładnych sygnałów przez cały czas. Inwestorzy powinni również wziąć pod uwagę, że sygnały płynące z wybranych przez nich wskaźników mogą być czasami mylące. Jednakże, dobrze przeprowadzona analiza techniczna może z pewnością poprawić rentowność każdego inwestora. Pomimo wyraźnych zalet, inwestorzy muszą pamiętać, że analiza techniczna nie jest jednak wolna od wad i ograniczeń. Wynika to z faktu, że ten rodzaj analizy opiera się wyłącznie na danych historycznych, czyli na tym, co już się wydarzyło. Analiza techniczna nigdy więc nie daje pewności w jaki sposób rynek zachowa się w przyszłości. W niektórych przypadkach mogą pojawić się mieszane sygnały, dwa różne wskaźniki będą podawać sprzeczne informacje, co oznacza, że jeden wskaźnik może pokazywać sygnał kupna, podczas gdy drugi będzie generował sygnał sprzedaży. Ponadto, analiza techniczna nie bierze pod uwagę różnych nieoczekiwanych wydarzeń na rynku lub kluczowych informacji, które zostaną podane do publicznej wiadomości i mogą mieć duży wpływ na aktualnie panujący trend. Dlatego też, inwestorzy powinni poświęcić trochę czasu i wysiłku na zastanowienie się, w jaki sposób poradzą sobie z sytuacją kiedy rynek obróci się przeciwko nim.

Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.

Xtb logo

Dołącz do ponad 1 000 000 inwestorów z całego świata

Używamy plików cookie

Klikając "Akceptuję wszystkie" zgadzasz się na zapisanie plików cookie na swoim urządzeniu, dzięki czemu pomagasz nam w ulepszeniu korzystania z naszej strony, analizowanie jej użycia oraz wspierasz nasze działania marketingowe.

W tej grupie znajdują się ciasteczka, które są niezbędne do działania naszej strony. Te pliki odpowiadają za takie funkcjonalności jak wybór języka, dystrybucję ruchu czy utrzymanie sesji użytkownika. Nie można ich wyłączyć.

Nazwa ciasteczka
Opis
SERVERID
userBranchSymbol Czas ekspiracji: 2 marca 2024
adobe_unique_id Czas ekspiracji: 1 marca 2025
SESSID Czas ekspiracji: 2 marca 2024
test_cookie Czas ekspiracji: 1 marca 2024
__hssc Czas ekspiracji: 26 stycznia 2023
__cf_bm Czas ekspiracji: 26 stycznia 2023
leavingBranchPopup
countryIsoCode
intercom-id-iojaybix Czas ekspiracji: 26 listopada 2024
intercom-session-iojaybix Czas ekspiracji: 8 marca 2024
intercom-device-id-iojaybix Czas ekspiracji: 26 listopada 2024

Korzystamy z narzędzi, które pozwalają nam analizować używanie strony. Dzięki tym informacjom jesteśmy w stanie usprawniać nasz serwis.

Nazwa ciasteczka
Opis
_gid Czas ekspiracji: 27 stycznia 2023
_gaexp Czas ekspiracji: 3 grudnia 2022
_gat_UA-25554897-1 Czas ekspiracji: 26 stycznia 2023
_gat_UA-121192761-1 Czas ekspiracji: 26 stycznia 2023
_ga_CV5LC4X16X Czas ekspiracji: 25 stycznia 2025
_ga_CBPL72L2EC Czas ekspiracji: 1 marca 2026
AnalyticsSyncHistory Czas ekspiracji: 31 marca 2024
_ga Czas ekspiracji: 1 marca 2026
__hstc Czas ekspiracji: 25 lipca 2023
__hssrc
ln_or Czas ekspiracji: 27 stycznia 2023

W tej grupie znajdują się ciasteczka, które wykorzystywane są do wyświetlania reklam o tematyce, która Cię interesuje. Pozwalają nam one również monitorować nasze działania marketingowe oraz mierzyć ich skuteczność.

Nazwa ciasteczka
Opis
MUID Czas ekspiracji: 26 marca 2025
_omappvp Czas ekspiracji: 11 lutego 2035
_omappvs Czas ekspiracji: 1 marca 2024
_uetsid Czas ekspiracji: 2 marca 2024
_uetvid Czas ekspiracji: 26 marca 2025
_fbp Czas ekspiracji: 30 maja 2024
fr Czas ekspiracji: 7 grudnia 2022
lang
muc_ads Czas ekspiracji: 7 września 2024
_ttp Czas ekspiracji: 26 marca 2025
_tt_enable_cookie Czas ekspiracji: 26 marca 2025
_ttp Czas ekspiracji: 26 marca 2025
hubspotutk Czas ekspiracji: 25 lipca 2023

Ciasteczka z tej grupy przechowują Twoje preferencje i ustawienia, tak by przy powrocie na stronie były już zapisane.

Nazwa ciasteczka
Opis
UserMatchHistory Czas ekspiracji: 31 marca 2024
bcookie Czas ekspiracji: 1 marca 2025
lidc Czas ekspiracji: 2 marca 2024
personalization_id Czas ekspiracji: 7 września 2024
lang
bscookie Czas ekspiracji: 1 marca 2025
li_gc Czas ekspiracji: 28 sierpnia 2024

Ta strona używa plików cookies. Pliki cookie to pliki przechowywane w przeglądarce i używane przez większość witryn internetowych w celu spersonalizowania korzystania z Internetu. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies Możesz zarządzać plikami cookie, klikając „Ustawienia”. Jeśli wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie, kliknij „Akceptuję wszystkie”.

Zmień region lub język
Kraj zamieszkania
Język