Najlepsza aplikacja mobilna Forex i CFD

Tematy powiązane:
Czas czytania: 7 minut(y)
Co powinna zawierać w sobie najlepsza aplikacja mobilna Forex i CFD? W tym artykule przyglądamy się cechom pożądanym przez inwestorów.

Zacznij inwestować już dziś lub załóż konto treningowe

Załóż rachunek rzeczywisty Wypróbuj konto treningowe

W dobie rozwoju technologicznego wielu brokerów decyduje się na umożliwienie dostępu do swoich usług poprzez aplikację mobilną. Przeważnie są one bezpłatne, a korzystanie z nich jest możliwe z poziomu dowolnego urządzenia. Wybierając brokera dobrze jest zweryfikować jakie narzędzia tradingowe oferuje i czy spełniają one oczekiwania.

Aplikacja mobilna jest narzędziem dającym możliwość inwestowania i zarządzania transakcjami z dowolnego miejsca. Dlatego tak ważne jest, aby było to narzędzie kompletne, dające użytkownikowi pełną możliwość tradingu i kontrolowania sytuacji rynkowej.

Najlepsza aplikacja mobilna Forex i CFD - na co zwrócić uwagę?

Wybierając najlepszą aplikację mobilną należy zwrócić uwagę na następujące elementy:

 • bezpieczeństwo - należy sprawdzić czy aplikacja mobilna została udostępniona przez regulowanego brokera;
 • stabilność i szybkość działania - w przypadku systemu transakcyjnego jest to niezwykle istotna kwestia, ponieważ korzystanie z aplikacji mobilnej ma właśnie wspomóc szybkie reagowanie na zmieniającą się sytuację rynkową;
 • dostępność instrumentów - czy broker oferuje bogaty wachlarz instrumentów finansowych;
 • łatwość obsługi - to podstawa sprawnego działania;
 • przejrzyste wykresy - jako element niezbędny obserwowania zmienności na rynku;
 • alerty i powiadomienia push - to bardzo przydatna funkcjonalność pozwalająca być na bieżąco z najważniejszymi wydarzeniami i osiąganymi poziomami cenowymi, bez konieczności stałego obserwowania sytuacji w aplikacji;
 • transfery środków - możliwość dokonywania wpłat i wypłat z poziomy apliakcji mobilnej.

xStation - najlepsza aplikacja mobilna do inwestowania na rynku Forex, CFD i nie tylko

XTB to broker, którego wyróżnia własna przełomowa technologia i ciągły rozwój. Opracowaliśmy profesjonalny i niezwykle intuicyjny system transakcyjny xStation, dzięki któremu nasi klienci mogą wykonać odpowiednią analizę rynku oraz w łatwy i szybki sposób zarządzać swoimi inwestycjami. 

Aplikacja mobilna xStation daje możliwość inwestowania w ponad 4000 instrumentów: CFD na waluty, indeksy, surowce, kryptowaluty, akcje, ETF-y oraz giełdowe akcje i ETF-y w jednym miejscu. To kompletne narzędzie tradingowe, dzięki któremu można nie tylko zarządzać swoimi transakcjami i analizować rynek, ale również obserwować najważniejsze wydarzenia makroekonomiczne, które mogą wpłynąć na zwiększenie dynamiki ruchów cenowych, jak również korzystać z materiałów edukacyjnych oraz dokonywać transferu środków. 

Aplikacja mobilna xStation oferuje nowoczesny i intuicyjny design, wypracowany w toku rozległych badań jakościowych oraz ilościowych. Obecnie korzystają z niej klienci w ponad 100 krajach na 6 kontynentach, którym gwarantujemy wysoką jakość i stabilność połączenia.

Aplikacja mobilna xStation - najważniejsze funkcjonalności

Po zalogowaniu się widocznych jest pięć zakładek: 

 • trading,
 • portfolio,
 • nastroje,
 • kalendarz
 • więcej.

Trading

W tym miejscu widoczna jest lista wybranych instrumentów, którą można dowolnie modyfikować, dostosowując ją do indywidualnych potrzeb. To taki koszyk ulubionych instrumentów, pozwalający na obserwowanie walorów, które znajdują się w zakresie zainteresowań, bez konieczności wyszukiwania ich w pełnej puli. W celu utworzenia własnej grupy wystarczy wybrać “+”, wyszukać interesujące symbole i następnie ponownie wybrać “+” zatwierdzając tym samym przeniesienie instrumentu do ulubionych. 

Szybki podgląd tych walorów przedstawia najistotniejsze informacje o bieżących kwotowaniach wraz z dzienną ceną maksymalną i minimalną oraz o dziennej zmianie wyrażonej procentowo.

Klikając na wybrany instrument pojawia się więcej szczegółów:

 • Wykres - który jednym kliknięciem można powiększyć na całe okno ekranu, natomiast zmieniając położenie telefonu na poziomy wykres automatycznie wyświetli się na pełnym ekranie. W takim ułożeniu wykresu ukazuje się dodatkowa możliwość zastosowania narzędzi analizy technicznej, takich jak m.in. krzyżyk, wskaźniki, oscylatory, linie, kształty czy też poziomy Fibo.
 • Składanie zleceń - zarówno tych z egzekucją natychmiastową jak i zleceń oczekujących. W oknie zlecenia wbudowany został kalkulator, który automatycznie przelicza wszystkie najważniejsze wartości związane z transakcją: margin/free margin, spread, wartość pipsa, wartość kontraktu, prowizja i dzienny swap. W tym miejscu możliwe jest również ustawienie zlecenia Take Profit, Stop Loss i Trailing Stop. Po ustawieniu poziomu cenowego kalkulator przelicza odległość w pipsach oraz wartość nominalną. W przypadku zleceń oczekujących można również określić datę wygaśnięcia.
 • Alarmy cenowe - ustawienie alarmów cenowych pozwala na nie przeoczenie interesujących poziomów, które mogą być istotne np. ze względu na przeprowadzoną analizę techniczną.
 • Statystyki - pozwalają na obserwowanie na wybranym instrumencie dziennego zakresu cen, nastrojów rynkowych oraz zmiany w ujęciu dziennym, tygodniowym i miesięcznym

Portfolio

To niezwykle istotny obszar, w którym można kontrolować otwarte pozycje. Z tego poziomu możliwa jest ich modyfikować poprzez ustawienie zleceń obronnych Take Profit czy Stop Loss, które można jednocześnie zastosować do wszystkich otwartych zleceń na danym symbolu (czyli na tym samym instrumencie), który aktualnie podlega modyfikacji Widoczne w tej zakładce zlecenia można również zamknąć w sposób całkowity lub częściowy.

W tej sekcji widnieją również zlecenia oczekujące, które także można modyfikować lub usuwać, lista zamkniętych pozycji z pełną informacją o parametrach zlecenia oraz operacje gotówkowe.

Nastroje

Nastroje rynku to narzędzie, które pozwala obserwować w jaki sposób klienci XTB z całego świata pozycjonują się na różnych instrumentach finansowych. Ponadto wskazuje jaki procent inwestorów posiada długie lub krótkie pozycje na poszczególnych walorach.  Filtry służą do wyświetlania aktywów w zależności od ich typu oraz umożliwiają znalezienie konkretnego instrumentu.

Kalendarz

Dzięki wbudowanemu kalendarzowi ekonomicznemu, który jest aktualizowany w czasie rzeczywistym, można na bieżąco monitorować sytuację makroekonomiczną i śledzić publikację raportów, które mogą mieć znaczący wpływ na rynek.

W kalendarzu można zastosować filtry względem kraju bądź wysokości wpływu informacji na ruchy cenowe.

Więcej

W tej części znajdują się dodatkowe przydatne funkcjonalności uzupełniające.

Informacje dotyczące wydarzeń makro umieszczone w kalendarzu ekonomicznym dobrze jest uzupełnić wiadomościami rynkowymi, przygotowywanymi przez zespół Analityków XTB, przedstawiające w formie komentarza aktualną sytuację z punktu widzenia danych makro oraz ciekawe spostrzeżenia od strony analizy technicznej. Dzięki powiadomieniom push na smartfonie można być na bieżąco z istotnymi wydarzeniami.
Kolejnym elementem wspomagającym analizę rynku jest tabela największych zmian, w której wyświetlane są te rynki, które w wybranym okresie notują największe zmiany cen. 
XTB od początku swojej działalności kładzie duży nacisk na edukację inwestorów poprzez budowanie ich świadomości inwestycyjnej. W tym celu przygotowaliśmy, we współpracy z ekspertami rynku finansowego, bogatą bazę wiedzy zawierającą m.in. liczne materiały video, dostępne z poziomu aplikacji, przeznaczone dla inwestorów zarówno początkujących jak i takich, którzy posiadają już pewne doświadczenie w tradingu.

Z poziomu aplikacji szybki sposób można również dokonać wpłaty/wypłaty bądź transferu wewnętrznego środków pomiędzy rachunkami.

Aplikacja mobilna xStation dostępna jest bezpłatnie dla wszystkich urządzeń z systemem Android i iOS. Nasza aplikacja napisana jest w ten sposób, że zapewnia wsparcie dla najnowszych urządzeń z najnowszymi systemami operacyjnymi.    

Wprowadzone zostało biometryczne zabezpieczenie dostępu do aplikacji, takie jak odcisk palca. Zwiększone zostało także bezpieczeństwo poprzez wykrywanie sfałszowanych lub skradzionych dokumentów.

Aplikacja dostosowuje wygląd (jasny/ciemny) na podstawie rozpoznanych ustawień systemowych telefonu (można to również ustawić w opcjach).

Zakładanie rachunku inwestycyjnego odbywa się całkowicie online, cały proces otwarcia konta trwa zaledwie kilka minut. Aktualnie z aplikacji mobilnej xStation korzysta ponad 50% klientów XTB i liczba ta stale rośnie.

Podsumowanie

Korzystanie z aplikacji mobilnej daje możliwość kontrolowania i zarządzania swoimi inwestycjami z dowolnego miejsca. Dzięki niej w szybki i łatwy sposób można reagować na zmieniającą się sytuację rynkową i być na bieżąco z istotnymi wydarzeniami, które mogą wpłynąć na potencjalnie wzmożoną zmienność. To narzędzie, które powinno towarzyszyć każdemu traderowi handlującemu na rynku Forex i CFD lub na giełdzie, który ceni sobie wysoką jakość, szybkość działania, stabilność i nowoczesność.

Zacznij inwestować już dziś lub załóż konto treningowe

Wypróbuj nagradzaną platformę handlową XTB

Załóż rachunek rzeczywisty Wypróbuj konto treningowe

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej, ani za potencjalnie poniesione szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego, czy też pośredniego wykorzystania powyższych informacji.. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.

Xtb logo

Dołącz do ponad 847 000 inwestorów z całego świata