EURUSD - jak inwestować w EUR/USD?

Tematy powiązane:
Czas czytania: 12 minut(y)
Interesujesz się polityką i śledzisz wiadomości z największych zachodnich gospodarek? Dowiedz się co wpływa na notowania EURUSD i przekonaj się, że trading na EURUSD to wybór dla Ciebie.

Zacznij inwestować już dziś lub załóż konto treningowe

Załóż rachunek rzeczywisty Wypróbuj konto treningowe

Pomimo rosnącej potęgi Chin, Europa i Stany Zjednoczone od setek lat pozostają filarami globalnej gospodarki. Obie gospodarki są ściśle powiązane pod względem towarowym, chociaż amerykańska Rezerwa Federalna prowadzi politykę monetarną niezależnie od Europejskiego Banku Centralnego.  Za sprawą dziennych obrotów sięgających 7,5 biliona dolarów i szacowaną wartością rzędu 2,4 biliarda dolarów, rynek Forex jest największym rynkiem finansowym świata, a EURUSD jest jedną z najaktywniej handlowanych na nim par walutowych. Dla porównania, wartość kapitalizacji rynkowej wszystkich spółek giełdowych wynosi około 100 bln USD, z czego ponad połowa to wartość spółek notowanych na giełdach w USA. 

Na notowania EURUSD ma wpływ wiele czynników makroekonomicznych oraz specyficznych dla tej pary walutowej. W tym artykule przedstawimy najważniejsze czynniki, które kształtują kurs EURUSD oraz podpowiemy jak rozpocząć trading na EURUSD.

Co to jest Forex CFD?

Forex (a właściwie Foreign Exchange) to nazwa globalnego rynku wymiany walut. Instrumenty CFD oparte o rynek Forex cechują się najwyższym dostępnym poziomem dźwigni finansowej, co sprawia, że zmienność wyniku inwestycji jest stosunkowo duża nawet przy niewielkich ruchach cen. Ponieważ wahania cen na rynku Forex są przeważnie dużo mniejsze niż te obserwowane choćby na giełdach papierów wartościowych, wysoka dźwignia rekompensuje niewielką zmienność pozwalając na księgowanie wysokich zysków, ale też głębokich strat w momentach, gdy rynek podąży w kierunku przeciwnym od zakładanego.

Pisząc o CFD mamy na myśli "Contract for Differences". Handlując CFD na Forex nie stajesz się właścicielem żadnej waluty, a jedynie kontraktu na różnicę cenową. Tak więc, kiedy handlujesz CFD, spekulujesz tylko na różnicy pomiędzy aktualną ceną wybranego instrumentu, a ceną zawarcia transakcji.

W połączeniu z dźwignią finansową może to zapewnić Ci wysokie zyski, ale należy pamiętać również o ryzyku straty jeżeli źle ocenisz sytuację na rynku. Wahania cen są silniejsze, gdy publikowane są krytyczne dane lub raporty ekonomiczne, co może dać okazję do zajęcia pozycji. Twoim głównym zadaniem jako tradera jest więc poprawne przewidywanie przyszłego kierunku w którym podąży cena - na przykład EURUSD. 

CFD są ryzykowne, ponieważ tego typu instrumenty dają inwestorowi dostęp do dźwigni finansowej. Zwiększa ona zmienność wyniku Twoich inwestycji, dlatego też Twój czas reakcji na niekorzystne zmiany na wykresie może być ograniczony. Mimo to, niektórzy traderzy lubią, gdy na rynku “dużo się dzieje” i akceptują wysokie ryzyko inwestycyjne.

Co wpływa na notowania EURUSD?

stos monet euro

Pary walutowe mierzą siłę dwóch gospodarek poprzez agregację wszystkich informacji na ich temat, wyceniając tym samym indywidualne ryzyko i perspektywy dla danej waluty. Para EURUSD porównuje gospodarkę Unii Europejskiej (państw wchodzących w skład strefy euro) z gospodarką Stanów Zjednoczonych. Wszystko, co ma wpływ na którąś z tych gospodarek, znajduje odzwierciedlenie w parze EURUSD. 

Gdy z USA płyną dobre wieści, a dolar amerykański zyskuje na wartości - EURUSD może odnotować spadek. Gdy sytuacja jest odwrotna, a popyt na euro rośnie - wzrost może również odnotować EURUSD. 

Wiele czynników ma wpływ na wycenę pary walutowej EURUSD. Wśród nich znajdują się również cykliczne publikacje makroekonomiczne. Wśród najważniejszych należy wymienić: 

  • Decyzje banków centralnych (FED,ECB) w sprawie poziomu stóp procentowych (co ma wpływ na rentowność obligacji skarbowych)
  • Inflacja CPI dla USA i krajów strefy euro
  • Dane o wzroście poziomu PKB
  • Indeksy PMI
  • Dane z rynku pracy
  • NFP (Non-Farm Payrolls) oraz indeks ISM Manufacturing
  • Indeks nastrojów konsumenckich wg Uniwersytetu Michigan
  • Nastroje gospodarcze ZEW, indeks klimatu biznesowego w Niemczech IFO 
  • Conference Board 

Oferujemy dostęp do kluczowych danych makroekonomicznych publikowanych codziennie, sprawdź je TUTAJ

Na kurs EURUSD mogą wpłynąć również czynniki geopolityczne. Doskonale podkreśliła to wojna w Ukrainie oraz zależność energetyczna, która ciążyła Unii Europejskiej w 2022 roku. Europa i Stany Zjednoczone są dla siebie kluczowymi partnerami handlowymi, a inwestorzy zwracają szczególną uwagę na relacje handlowe pomiędzy tymi gospodarkami. Jakiekolwiek zawirowania w tej kwestii mogą mieć wpływ na notowania EURUSD. 

Ponieważ gospodarki USA i UE są w dużym stopniu uzależnione od sektora prywatnego, nawet wyniki najważniejszych indeksów giełdowych mogą spowodować wzrost lub spadek wartości euro w stosunku do dolara. Na kurs EURUSD może więc pośrednio wpływać sytuacja na takich indeksach giełdowych jak niemieckie DE30 czy amerykańskie US500.

Wypowiedzi prezesów oraz poszczególnych członków banków centralnych również mogą mieć bardzo duży wpływ na kurs EURUSD, ponieważ banki centralne wyznaczają kierunek polityki pieniężnej. Jeśli stopy procentowe w USA rosną i są na wyższym poziomie niż w strefie euro, USD powinien być bardziej atrakcyjny dla inwestorów EUR, co zazwyczaj znajduje odzwierciedlenie w kursie walutowym.

Każdy inwestor powinien również zauważyć, że zmienność na poszczególnych parach walutowych różni się w zależności od sesji handlowej. Najważniejsze dane mające wpływ na notowania EURUSD publikowane są w trakcie sesji amerykańskiej i europejskiej, zmienność głównej pary walutowej podczas sesji azjatyckiej jest niska, podobnie w okolicach południa czasu lokalnego, kiedy inwestorzy mają przerwę na lunch. Zmienność wzrasta również na początku sesji kasowej w USA oraz pod koniec sesji europejskiej.

Krótka sprzedaż

kostki BUY SELL

Krótka sprzedaż pozwala na zarabianie nawet w momencie, kiedy cena danego instrumentu spada. Zazwyczaj inwestorzy unikają takich sytuacji, jednak handel CFD umożliwia zajęcie krótkich pozycji, które przyniosą zysk, gdy cena wybranego instrumentu będzie zniżkować. 

Wykorzystując krótką sprzedaż należy uważnie przyglądać się zachowaniu ceny. Spadki są zazwyczaj bardziej dynamiczne i trwają znacznie krócej niż trend wzrostowy, nazywany czasem rynkiem byka. Za przykład niech służy zachowanie się cen akcji oraz indeksów giełdowych w trakcie kryzysu finansowego z 2008 roku, lub w marcu 2020 roku, gdy trwała pandemia COVID-19. Na rynku forex można zobaczyć, co działo się z turecką lirą (na parze walutowej USDTRY) jesienią 2021 roku po serii kontrowersyjnych decyzji banku centralnego. Można też spojrzeć na wykres pary EURUSD i przeanalizować jak zmiany w polityce banków centralnych w Europie i USA (EBC vs FED) oraz czynniki geopolityczne wpływały na kurs EURUSD. 

To właśnie dzięki możliwości krótkiej sprzedaży, czyli obstawiania spadków cen, Michael Burry, obecny właściciel funduszu hedgingowego Scion zbił fortunę na panice na Wall Street w 2008 roku. Historia ta została przedstawiona w filmie "The Big Short".

Krótka sprzedaż na platformie xStation 5

Krótką pozycję na platformie xStation 5 otwierasz w taki sam sposób jak długą. Zamiast klikać na zielony przycisk BUY, wybierz czerwony przycisk SELL.

króka sprzedaż na platformie xStation 5

Gdy ceny rosną, warto zająć długą pozycję klikając zielony przycisk BUY. Gdy ceny spadają, otwórz krótką pozycję klikając czerwony przycisk SELL. 

Zlecenia obronne SL oraz TP

Handlując instrumentami CFD, trzeba liczyć się z dużą zmiennością cen, a przez to także wyniku otwartej pozycji. Analizując zmieniającą się sytuację na wykresie, niektórzy traderzy decydują się na stosowanie automatycznych zleceń obronnych, dzięki czemu nie muszą cały czas śledzić wykresu.

Stop Loss

Jak sama nazwa wskazuje, zlecenie Stop Loss może chronić przed pogłębieniem strat. Korzystając ze Stop Loss, Twoja pozycja zostanie zamknięta automatycznie, gdy cena spadnie poniżej określonego przez Ciebie poziomu. Innym rodzajem zlecenia stop loss jest trailing stop loss, który śledzi cenę instrumentu w określonej przez Ciebie odległości. Zastosowanie trailing stop loss może pozwolić Ci na utrzymanie pozycji przez dłuższy okres, maksymalizując Twoje zyski i ograniczając ryzyko wynikające z nagłego ruchu ceny w kierunku przeciwnym do zajętej pozycji.

Take profit

Zlecenie Take Profit pozwoli Ci z kolei automatycznie zamknąć zyskowną pozycję na poziomie, który uznasz za odpowiedni. Cena zamknięcia może być wyznaczona np. za pomocą analizy technicznej lub na podstawie Twoich własnych preferencji. 

Więcej informacji na temat zleceń obronnych wraz z instrukcją ich ustawiania znajdziesz TUTAJ oraz w platformie xStation5, w zakładce "Edukacja", gdzie prezentujemy filmy instruktażowe.

Dźwignia finansowa

Dźwignia finansowa pozwala na otworzenie pozycji większej niż zaangażowany kapitał. Wykorzystanie dźwigni finansowej daje szansę na wysokie zyski, jednak oznacza również wyższe ryzyko poniesienia straty.

Podczas handlu instrumentami CFD, kwota, którą inwestujesz otwierając pozycję jest nazywana depozytem zabezpieczającym. Jej wysokość zależy od instrumentu którym handlujesz oraz przypisanej do niego dźwigni. Posłużmy się przykładem.

Jeśli miałbyś otworzyć minimalną pozycję w wysokości 0,01 lota (1 lot równy jest 100 000 jednostkom waluty bazowej) na parze walutowej EURUSD, kosztowałoby Cię to około 33 EUR, ponieważ dostępna dźwignia na parze EURUSD wynosi 1:30, co oznacza, że do otwarcia pozycji potrzebujesz 3,33% nominalnej wartości depozytu zabezpieczającego. W ten sposób otworzysz pozycję o wartości 1000 EUR (0,01 x 100 000) dysponując depozytem zabezpieczającym w wysokości 33 EUR.

Ważne jest również, abyś doskonale rozumiał takie terminy jak Saldo (Balance), Wartość konta (Equity), Wolne środki (Free Margin), a przede wszystkim Poziom depozytu (Margin level). 

Saldo konta (Balance) zmienia się w wyniku otwierania i zamykania kolejnych pozycji, a także wtedy kiedy wpłacasz lub wypłacasz środki z rachunku.

Wartość konta (Equity) to kwota pieniędzy na rachunku plus aktualny wynik na Twoich otwartych pozycjach.

Depozyt zabezpieczający (Margin) to suma depozytów zabezpieczających - całkowita kwota pobrana na otwarcie pozycji na instrumentach CFD.

Wolne środki (Free Margin) to kwota, którą można wykorzystać do otwarcia nowych transakcji.

Poziom depozytu (Margin Level) to wskaźnik, który liczy procent Twojego depozytu zabezpieczającego. Wzór to Equity / Margin x 100%.

Zatem jeśli wartość konta wynosi 3300 EUR, a depozyt zabezpieczający pozycję na CFD wynosi 33 EUR, poziom depozytu zabezpieczającego wyniesie 1000%.

Jednakże, jeśli wartość Twojego konta wynosi 35 EUR, a depozyt zabezpieczający 33 EUR, Twój poziom depozytu zabezpieczającego wyniesie prawie 106% (35 / 33 x 100% = 106).

Jeśli w wyniku otwartej pozycji CFD notujesz stratę rzędu 18 EUR, wartość Twojego konta wynosi zaledwie 17 EUR. W tym przypadku poziom Twojego depozytu zabezpieczającego wyniesie około 51,5%, co oznacza, że uruchomiony zostać może automatyczny mechanizm obronny Margin Stop, który zamknie Twoją pozycję w celu powstrzymania dalszych strat w momencie gdy poziom Twojego depozytu spadnie poniżej 50%. 

Istnienie tego mechanizmu jest wymogiem prawnym i wynika z przepisów takich instytucji jak ESMA i FCA, których nadzorem objęte jest XTB.

Jeżeli poziom Twojego depozytu zabezpieczającego spadnie poniżej 80%, wyślemy Ci ostrzeżenie Margin Call, co oznacza, że Twój poziom depozytu spadł do niebezpiecznego poziomu co może skutkować zamknięciem pozycji.

Jeśli chcesz utrzymać swoje pozycje CFD otwarte pomimo spadku poziomu depozytu zabezpieczającego, możesz po prostu wpłacić nowe środki na swoje konto, co poskutkuje wzrostem poziomu Equity (wartości konta), a przez to i wzrostem poziomu depozytu zabezpieczającego. Informacja o aktualnym poziomie depozytu wyświetlana jest na platformie xStation 5, więc nie musisz dokonywać obliczeń na własną rękę.

Więcej o mechanizmie Margin Call można przeczytać TUTAJ.

Jak zacząć trading na EURUSD?

Aby rozpocząć trading na EURUSD na rachunku rzeczywistym musisz przejść przez proces rejestracji, w trakcie którego odpowiesz na kilka pytań dotyczących Twojej wiedzy o rynku i spełnisz kilka warunków dotyczących założenia rachunku. Nie powinno Ci to zająć więcej niż kilka minut. Oto link i formularz, w którym możesz ubiegać się o konto rzeczywiste: https://www.xtb.com/pl/live-account

Konto rzeczywiste da Ci możliwość handlu CFD nie tylko na dziesiątkach różnych par walutowych ale także tysiącach innych instrumentów takich jak surowce, indeksy giełdowe, akcje czy kryptowaluty.

Możesz również otworzyć darmowe konto DEMO, które przez 30 dni pozwoli Ci na inwestowanie wirtualnych środków i zapoznanie się z platformą xStation5. Jeśli chcesz przejść do procesu rejestracji konta DEMO kliknij w ten link: https://www.xtb.com/pl/demo-account

Platforma transakcyjna xStation5 zapewnia również narzędzia do analizy technicznej, dzięki którym będziesz mógł wdrażać własne strategie handlowe, dostęp do rzeczywistego wolumenu na EURUSD, a także profesjonalną obsługę Klienta i przyjazny interfejs graficzny. 

Konta Klientów w XTB są chronione przed ujemnym saldem, dzięki czemu inwestując na rynku Forex za pomocą xStation5 nie możesz stracić więcej niż zdecydowałeś się wpłacić na swoje konto handlowe. Mechanizm Margin Stop częściowo ochroni Cię podczas ekstremalnych warunków rynkowych i zamknie Twoją pozycję, gdy poziom Twojego depozytu zabezpieczającego spadnie poniżej poziomu 50%.

Notowania EURUSD

Notowania EURUSD

Jakie są godziny handlu na EURUSD? Ta informacja jest szczególnie ważna dla daytraderów. Rynek Forex jest otwarty przez 6 dni w tygodniu z przerwą weekendową. Rynek zamyka się w piątek o godzinie 22:00 czasu polskiego i otwiera się w niedzielę o godzinie 23:00. Gdy rynek jest zamknięty, kurs EURUSD pozostaje statyczny - w pozostałych godzinach notowania EURUSD ulegają ciągłym zmianom.

Oczywiście, najlepszym momentem na rozpoczęcie tradingu na EURUSD jest okres bardzo wysokiej płynności, kiedy zmienność rynku jest wyższa. Wpływ na to mogą mieć publikacje ważnych danych makroekonomicznych, decyzji banków centralnych lub wydarzeń geopolitycznych.

Autor

Eryk Szmyd

Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.

Xtb logo

Dołącz do ponad 1 000 000 inwestorów z całego świata

Używamy plików cookie

Klikając "Akceptuję wszystkie" zgadzasz się na zapisanie plików cookie na swoim urządzeniu, dzięki czemu pomagasz nam w ulepszeniu korzystania z naszej strony, analizowanie jej użycia oraz wspierasz nasze działania marketingowe.

W tej grupie znajdują się ciasteczka, które są niezbędne do działania naszej strony. Te pliki odpowiadają za takie funkcjonalności jak wybór języka, dystrybucję ruchu czy utrzymanie sesji użytkownika. Nie można ich wyłączyć.

Nazwa ciasteczka
Opis
SERVERID
userBranchSymbol Czas ekspiracji: 2 marca 2024
adobe_unique_id Czas ekspiracji: 1 marca 2025
SESSID Czas ekspiracji: 2 marca 2024
test_cookie Czas ekspiracji: 1 marca 2024
__hssc Czas ekspiracji: 26 stycznia 2023
__cf_bm Czas ekspiracji: 26 stycznia 2023
leavingBranchPopup
countryIsoCode
intercom-id-iojaybix Czas ekspiracji: 26 listopada 2024
intercom-session-iojaybix Czas ekspiracji: 8 marca 2024
intercom-device-id-iojaybix Czas ekspiracji: 26 listopada 2024

Korzystamy z narzędzi, które pozwalają nam analizować używanie strony. Dzięki tym informacjom jesteśmy w stanie usprawniać nasz serwis.

Nazwa ciasteczka
Opis
_gid Czas ekspiracji: 27 stycznia 2023
_gaexp Czas ekspiracji: 3 grudnia 2022
_gat_UA-25554897-1 Czas ekspiracji: 26 stycznia 2023
_gat_UA-121192761-1 Czas ekspiracji: 26 stycznia 2023
_ga_CV5LC4X16X Czas ekspiracji: 25 stycznia 2025
_ga_CBPL72L2EC Czas ekspiracji: 1 marca 2026
AnalyticsSyncHistory Czas ekspiracji: 31 marca 2024
_ga Czas ekspiracji: 1 marca 2026
__hstc Czas ekspiracji: 25 lipca 2023
__hssrc
ln_or Czas ekspiracji: 27 stycznia 2023

W tej grupie znajdują się ciasteczka, które wykorzystywane są do wyświetlania reklam o tematyce, która Cię interesuje. Pozwalają nam one również monitorować nasze działania marketingowe oraz mierzyć ich skuteczność.

Nazwa ciasteczka
Opis
MUID Czas ekspiracji: 26 marca 2025
_omappvp Czas ekspiracji: 11 lutego 2035
_omappvs Czas ekspiracji: 1 marca 2024
_uetsid Czas ekspiracji: 2 marca 2024
_uetvid Czas ekspiracji: 26 marca 2025
_fbp Czas ekspiracji: 30 maja 2024
fr Czas ekspiracji: 7 grudnia 2022
lang
muc_ads Czas ekspiracji: 7 września 2024
_ttp Czas ekspiracji: 26 marca 2025
_tt_enable_cookie Czas ekspiracji: 26 marca 2025
_ttp Czas ekspiracji: 26 marca 2025
hubspotutk Czas ekspiracji: 25 lipca 2023

Ciasteczka z tej grupy przechowują Twoje preferencje i ustawienia, tak by przy powrocie na stronie były już zapisane.

Nazwa ciasteczka
Opis
UserMatchHistory Czas ekspiracji: 31 marca 2024
bcookie Czas ekspiracji: 1 marca 2025
lidc Czas ekspiracji: 2 marca 2024
personalization_id Czas ekspiracji: 7 września 2024
lang
bscookie Czas ekspiracji: 1 marca 2025
li_gc Czas ekspiracji: 28 sierpnia 2024

Ta strona używa plików cookies. Pliki cookie to pliki przechowywane w przeglądarce i używane przez większość witryn internetowych w celu spersonalizowania korzystania z Internetu. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies Możesz zarządzać plikami cookie, klikając „Ustawienia”. Jeśli wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie, kliknij „Akceptuję wszystkie”.

Zmień region lub język
Kraj zamieszkania
Język