Co to jest Tester Strategii MT4?

Czas czytania: 1 minut(y)
Platforma MT4 pozwala na wcześniejsze przetestowanie swojej strategii. W tym artykule pokazujemy krok po kroku jak to zrobić.

Zacznij inwestować już dziś lub załóż konto treningowe

Załóż rachunek rzeczywisty Wypróbuj konto treningowe

Nowe rachunki nie są już dostępne na MT4

Informujemy, że XTB nie będzie już umożliwiał otwierania nowych rachunków na platformie MT4. Jedyną dostępną platformą dla nowych rachunków jest xStation. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt. 

Odkryj zalety platformy xStation klikając tutaj.

Tester strategii w MT4

MT4 umożliwia korzystanie z automatycznych strategii inwestycyjnych, jak również testowanie swoich strategii za pomocą Testera Strategii MT4. Można użyć tej funkcji do analizy wyników i optymalizacji zautomatyzowanych strategii. W celu uruchomienia Testera Strategii, wystarczy wybrać opcję Tester Strategii w karcie Widok na górym pasku menu lub nacisnąć klawisze Ctrl + R na klawiaturze.

Tester strategii MT4 - karta WidokPo otwarciu okna Testera Strategii, możesz wybrać interesującą Cie strategię i zapewnić inne parametry związane z procesem badawczym, takie jak nazwa symbolu i okres analizy historycznej. Gdy juz ustawisz wszystkie parametry, możesz rozpocząć proces analizy historycznej, naciskając przycisk Start, a następnie oczekiwać na wyniki. Wyniki możesz analizować w trzech oddzielnych zakładkach:

1. Wyniki: W tej zakładce możesz analizować, jakie transakcje zostały otwarte, zamknięte i jaki był końcowy wynik netto.

Tester strategii MT4 - okno Wyniki

2. Wykres: W tej zakładce możesz zobaczyć graficzną prezentację wyników analizy historycznej.

Tester strategii MT4 - zakładka Wykres

3. Raport: W tej zakładce możesz przeanalizować czynniki, takie jak liczba otwartych transakcji, wypłaty, maksymalna liczba transakcji zyskownych / przegranych, zysk netto i inne funkcje, które pomogą Ci zdecydować, jak najlepiej wykorzystać swoją strategię.

Tester strategii MT4 - zakładka Raport

 

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej, ani za potencjalnie poniesione szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego, czy też pośredniego wykorzystania powyższych informacji.. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.