Wartość pipsa i depozyt zabezpieczający

Czas czytania: 5 minut(y)

Jedną z pierwszych decyzji, którą musisz podjąć jako trader rozpoczynający swój proces inwestycyjny, jest wybranie odpowiedniego wolumenu dla Twojej transakcji.Z jakiego względu? Dowiesz się z tej lekcji.

Z tej lekcji dowiesz się:

  • Czym jest depozyt zabezpieczający i jaką odgrywa rolę w zarządzaniu ryzykiem
  • Jaką rolę w tradingu i zarządzaniu ryzykiem odgrywa wolumen
  • Jak obliczyć wartość jednego pipsa

Jedną z pierwszych decyzji, którą musisz podjąć jako trader rozpoczynający swój proces inwestycyjny, jest wybranie odpowiedniego wolumenu dla Twojej transakcji. Z jednej strony należy zidentyfikować trend i dostrzec potencjalne sygnały inwestycyjne, ale z drugiej strony nie można zapominać o tym, jaką część depozytu przeznaczyć na każdą z pozycji.

Wybór wolumenu transakcji zależy od wielu czynników psychologicznych, takich jak komfort  i niechęć do ryzyka. Podjęcie decyzji dotyczącej wielkości transakcji będzie także zależało od sposobu zarządzania ryzykiem. Innymi słowy, zrozumienie, w jaki sposób wolumen transakcji wpłynie na twoje środki jest niezbędne, ponieważ od rozmiaru transakcji zależy wysokość wymaganego depozytu zabezpieczającego oraz wartość pipsa.

Depozyt zabezpieczający

Zawarcie każdej transakcji wymaga posiadania pewnej ilości środków. Nakład ten nosi nazwę depozytu zabezpieczającego. Depozyt zabezpieczający nie jest kosztem, a jedynie kwotą „zamrażaną” w momencie otwierania pozycji. Jeśli zamkniesz pozycję bez zysku oraz strat, to wspomniana kwota zostanie zwrócona na twoje konto (pomniejszona o ew. prowizje oraz swapy). Znajomość wymaganego depozytu zabezpieczającego potrzebna jest nie tylko do oceny podejmowanego ryzyka, ale daje ci także informację na temat możliwości zawarcia kolejnych transakcji.

Pamiętaj, że w przypadku instrumentów pochodnych CFD do otwarcia pozycji potrzebujesz jedynie niewielkiej części wartości kontraktu. Przykładowo, z dźwignią 1:30 będziesz potrzebował/ała tylko 3,33% wartości nominalnej w celu pokrycia wymaganego depozytu zabezpieczającego. Typowa dźwignia wynosi 1:30, co oznacza, że do pokrycia wymaganego depozytu konieczny jest 3,33% wartości kontraktu. Dzięki temu możesz osiągnąć wyższą stopę zwrotu z wpłaconego kapitału, ale ponosisz przy tym koszt w postaci znacznie większego ryzyka.

Załóżmy, że chcesz otworzyć pozycję na parze GBPUSD o wolumenie 1 lota z dźwignią 1:30. Nie wiesz jednak, jaka jest wartość nominalna lota na tym instrumencie. Taką informacją możesz znaleźć w tabeli specyfikacji instrumentów pochodnych CFD.

Wartość nominalna lota na parze GBPUSD wynosi £100,000. Jeśli inwestujesz z dźwignią 1:30, będziesz potrzebował/a 3,33% na pokrycie depozytu zabezpieczającego. Pamiętaj, że wartość 1 lota określona jest jako 100 tysięcy jednostek waluty bazowej w danej parze. Wynika z tego, że potrzebujesz £ 3 330 depozytu zabezpieczającego dla transakcji na parze GBPUSD o wolumenie 1 lota.

Z punktu widzenia zarządzania ryzykiem, depozyt zabezpieczający jest istotny, a niepisana zasada głosi, że trader nie powinien zajmować pozycji wymaganym depozytem zabezpieczającym wyższym niż 30% wpłaconego kapitału.

Powracając do powyższego przykładu: jeśli posiadasz kapitał początkowy w wysokości £5,000 i chciał(a)byś otworzyć transakcję o wolumenie 1 lota, pozycja ta będzie zamrażać 66,6% Twojego całkowitego kapitału. Wynika to z faktu, że przy dźwigni 1:30 wymagany depozyt zabezpieczający na parze GBPUSD wynosi £3330. Ważnym jest, aby przed otworzeniem pozycji ocenić wartość wymaganego depozytu zabezpieczającego i sprawdzić, czy nie przekracza ustalonych przez Ciebie limitów. Pamiętaj, że trzymanie się rygorystycznych zasad zarządzania ryzykiem jest niezbędne do osiągnięcia sukcesu na rynkach finansowych.

Wartość pipsa

Wolumen transakcji wpływa także na drugi czynnik, którym jest wartość pipsa. Proces inwestycyjny wymaga znajomości wartości pipsa, zwłaszcza jeśli chodzi o działania związane z zarządzaniem ryzykiem. Trzeba wiedzieć, w jaki sposób zmiana ceny o 100 pipsów wpłynie na Twoją transakcję.

W celu obliczenia wartości pipsa, można ponownie użyć tabeli specyfikacji instrumentów pochodnych CFD.

Aby obliczyć wartość pipsa dla 1 lota, wystarczy pomnożyć „Nominalną wartość 1 lota” przez „Wielkość 1 pipsa”. Otrzymany wynik będzie odnosił się do waluty kwotowanej (drugiej w parze) i wyniesie 100 000 x 0.0001 = 10 USD

Oznacza to, że jeśli otworzysz pozycję o wolumenie 1 lota na parze GBPUSD i nastąpi zmiana ceny o 100 pipsów na Twoją korzyść, zyskasz $1,000 (10 USD x 100 pipsów). Z drugiej strony, kiedy rynek zadziała na Twoją niekorzyść, poniesiesz stratę w wysokości $1,000. Podobne obliczenia pozwalają nie tylko ustawić zlecenie typu stop loss, ale też określą ryzyko danej transakcji.

Jedną z uniwersalnych zasad jest ta, że na jednej pozycji nie należy ryzykować więcej niż 5% całkowitego kapitału. Dzieje się tak, ponieważ trading opiera się na prawdopodobieństwie. Należy poddać swoją strategię ocenie, aby ustalić, czy w danym przypadku istnieje większe prawdopodobieństwo zysku niż porażki. Prześledźmy to na następującym przykładzie:

Zdecydowałeś się otworzyć pozycję na parze GBPUSD. Jej wolumen wynosi 1 lot, z wartością pipsa na poziomie $10. Kierujesz się także zasadą, że nie chcesz ponieść straty większej niż 5% kapitału wynoszącego £5,000. W związku z tym, Twoja najwyższa akceptowalna strata wynosi $380.

Jeśli wiesz, że 1 pips ma wartość $10, a Twoja dopuszczalna strata wynosi $380, to zlecenie typu stop loss powinno zostać ustawione 38 pipsów od poziomu wejścia.

Odpowiednie zarządzanie ryzykiem

Jak pokazaliśmy, zarówno wartość pipsa, jak i depozyt zabezpieczający, odgrywają ważną rolę w tradingu. Dobór odpowiedniego wolumenu pozycji jest istotną częścią procesu inwestycyjnego, z uwagi na ułatwienia lub utrudnienia, jakie może nieść ze sobą już po otwarciu pozycji. Ponadto, wartość pipsa i depozyt zabezpieczający są ważne w kontekście zarządzania ryzykiem. Jeśli zajmujesz dużą pozycję, nawet niewielki ruch może doprowadzić do szybkiej i znaczącej straty. Zrozumienie obu tych czynników sprawi, że twój trading stanie się odpowiedzialny, co zwiększy Twoje szanse na sukces.

Zacznij inwestować już dziś lub załóż konto treningowe

Wypróbuj nagradzaną platformę handlową XTB

Załóż rachunek rzeczywisty Wypróbuj konto treningowe

Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.

Xtb logo

Dołącz do ponad 1 000 000 inwestorów z całego świata

Używamy plików cookie

Klikając "Akceptuję wszystkie" zgadzasz się na zapisanie plików cookie na swoim urządzeniu, dzięki czemu pomagasz nam w ulepszeniu korzystania z naszej strony, analizowanie jej użycia oraz wspierasz nasze działania marketingowe.

W tej grupie znajdują się ciasteczka, które są niezbędne do działania naszej strony. Te pliki odpowiadają za takie funkcjonalności jak wybór języka, dystrybucję ruchu czy utrzymanie sesji użytkownika. Nie można ich wyłączyć.

Nazwa ciasteczka
Opis
SERVERID
userBranchSymbol Czas ekspiracji: 2 marca 2024
adobe_unique_id Czas ekspiracji: 1 marca 2025
SESSID Czas ekspiracji: 2 marca 2024
test_cookie Czas ekspiracji: 1 marca 2024
__hssc Czas ekspiracji: 26 stycznia 2023
__cf_bm Czas ekspiracji: 26 stycznia 2023
leavingBranchPopup
countryIsoCode
intercom-id-iojaybix Czas ekspiracji: 26 listopada 2024
intercom-session-iojaybix Czas ekspiracji: 8 marca 2024
intercom-device-id-iojaybix Czas ekspiracji: 26 listopada 2024

Korzystamy z narzędzi, które pozwalają nam analizować używanie strony. Dzięki tym informacjom jesteśmy w stanie usprawniać nasz serwis.

Nazwa ciasteczka
Opis
_gid Czas ekspiracji: 27 stycznia 2023
_gaexp Czas ekspiracji: 3 grudnia 2022
_gat_UA-25554897-1 Czas ekspiracji: 26 stycznia 2023
_gat_UA-121192761-1 Czas ekspiracji: 26 stycznia 2023
_ga_CV5LC4X16X Czas ekspiracji: 25 stycznia 2025
_ga_CBPL72L2EC Czas ekspiracji: 1 marca 2026
AnalyticsSyncHistory Czas ekspiracji: 31 marca 2024
_ga Czas ekspiracji: 1 marca 2026
__hstc Czas ekspiracji: 25 lipca 2023
__hssrc
ln_or Czas ekspiracji: 27 stycznia 2023

W tej grupie znajdują się ciasteczka, które wykorzystywane są do wyświetlania reklam o tematyce, która Cię interesuje. Pozwalają nam one również monitorować nasze działania marketingowe oraz mierzyć ich skuteczność.

Nazwa ciasteczka
Opis
MUID Czas ekspiracji: 26 marca 2025
_omappvp Czas ekspiracji: 11 lutego 2035
_omappvs Czas ekspiracji: 1 marca 2024
_uetsid Czas ekspiracji: 2 marca 2024
_uetvid Czas ekspiracji: 26 marca 2025
_fbp Czas ekspiracji: 30 maja 2024
fr Czas ekspiracji: 7 grudnia 2022
lang
muc_ads Czas ekspiracji: 7 września 2024
_ttp Czas ekspiracji: 26 marca 2025
_tt_enable_cookie Czas ekspiracji: 26 marca 2025
_ttp Czas ekspiracji: 26 marca 2025
hubspotutk Czas ekspiracji: 25 lipca 2023

Ciasteczka z tej grupy przechowują Twoje preferencje i ustawienia, tak by przy powrocie na stronie były już zapisane.

Nazwa ciasteczka
Opis
UserMatchHistory Czas ekspiracji: 31 marca 2024
bcookie Czas ekspiracji: 1 marca 2025
lidc Czas ekspiracji: 2 marca 2024
personalization_id Czas ekspiracji: 7 września 2024
lang
bscookie Czas ekspiracji: 1 marca 2025
li_gc Czas ekspiracji: 28 sierpnia 2024

Ta strona używa plików cookies. Pliki cookie to pliki przechowywane w przeglądarce i używane przez większość witryn internetowych w celu spersonalizowania korzystania z Internetu. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies Możesz zarządzać plikami cookie, klikając „Ustawienia”. Jeśli wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie, kliknij „Akceptuję wszystkie”.

Zmień region lub język
Kraj zamieszkania
Język