Meta Trader 4: Handel automatyczny i MQL4

  • Platforma
5 minute(s)

Dowiedz się w jaki sposób zautomatyzować swój handel i tworzyć własne wskaźniki, czy automatycznych ekspertów samodzielnie podejmujących decyzję.

Zacznij inwestować już dziś lub załóż konto treningowe

Załóż rachunek rzeczywisty Wypróbuj konto treningowe

W tej lekcji nauczysz się:

  • Jak zautomatyzować swój trading z platformą MT4
  • Jak testować swoją strategię w MT4
  • Czym jest język MQL4 i jak może pomóc Ci w tradingu

Efektywne inwestowanie na rynkach finansowych często wiąże się z opracowaniem własnego planu tradingowego, który pozwoli nam na uniknięcie powtarzania własnych błędów. Często jednak z różnych powodów może być ciężko zawsze stosować się restrykcyjnie do jego zasad, co wynika nie tylko z powodu ograniczonego czasu, czy innych obowiązków, ale również poprzez znaczący wpływ emocji. Automatyczne systemy tradingowe okazują się być świetnym rozwiązaniem na tego typu problemy.

Platforma MT4 daje szeroki zakres narzędzi do automatyzacji Twoich własnych systemów tradingowych, co pozwala na wykluczenie emocji oraz ograniczeń czasowych. Środowisko MT4 pozwala na tworzenie i testowanie expert advisor (EA). Expert to prosty mechaniczny system tradingowy, który pozwala na całkowitą automatyzację działań analitycznych, tradingowych i zarządzania ryzykiem.

Oznacza to po prostu, że cała rutynowa praca związana ze sporządzeniem analizy technicznej oraz otwieraniem pozycji może być zlecona automatycznie poprzez wykorzystanie tzw. expert advisora.

Praca z expert advisorami

Praca z expert advisorami sprowadza się do:

Krok 1: Stworzenia EA poprzez wykorzystanie wbudowanego MetaEditora oraz języka programowania MQL4.

W celu utworzenia własnego EA, należy uruchomić MetaEditor ze znajdującego się na górze menu „Narzędzia”, poprzez wybranie opcji „Edytor języka MQL4”:

Krok 2: Zdefiniuj ustawienia EA przed rozpoczęciem korzystania z niego. Wspólne parametry dla wszystkich EA można zmienić w menu w zakładce „Narzędzia -> Opcje”:

W zakładce „Strategie”:

„Zezwalaj na automatyczny trading” włącza lub wyłącza możliwość automatycznego handlu przez EA. Zaznaczenie innych opcji nie jest konieczne. Możesz wyłączyć automatyczny handel znacznie szybciej przy pomocy guzika  znajdującego się na pasku narzędzi.

Krok 3: Uruchom EA, po ustawieniu ogólnych parametrów jest on gotowy do włączenia.

Możesz zrobić to poprzez okno „Nawigator” z menu „Widok”:

Następnie kliknij prawym przyciskiem myszy na wybrany EA i wybierz opcję „Dodaj do wykresu” lub kliknij i przeciągnij go na jakikolwiek wykres.

Pojawi się okno ustawień specjalnych EA:

Pamiętaj o zaznaczeniu opcji „Umożliw Handel”, gdyż nawet jeśli ustawienia ogólne wszystkich ekspertów są włączone, automatyczny handel dla danego expert advisora może być wyłączony.

Twój expert advisor jest poprawnie włączony jeśli jego nazwa i ikona “uśmiechu” pojawi się w prawym górnym rogu wykresu.

Usuwanie Expert Advisorów

Aby usunąć i wyłączyć Twojego experta, wystarczy kliknąć prawym przyciskiem myszy w dowolnym miejscu na wykresie i wybrać z menu kontekstowego  opcję „Strategie -> Usuń”.

Rynek

Jak widać, dzięki expert advisorom oraz językowi programowania MQL4 możesz całkowicie zautomatyzować swój handel. W przypadku, kiedy nie znasz się na programowaniu, platforma MT4 ma dla Ciebie dobre rozwiązanie w postaci dostępu do ogromnej bazy darmowych i płatnych EA bezpośrednio na Twojej platformie tradingowej. Nie potrzeba żadnych dodatkowych umiejętności do zwykłego uruchomienia gotowych expert advisorów.

Należy wybrać zakładkę „Rynek” w oknie terminala aby znaleźć gotowe do wdrożenia aplikacje, EA, wskaźniki i tym podobne.

Tester strategii

Aby oszacować użyteczność gotowego lub stworzonego przez siebie eksperta, możesz wykorzystać moduł „Tester Strategii”. Pozwala on na sprawdzenie efektywności systemu tradingowego na historycznych danych. Testy historyczne pozwalają na rozpoczęcie automatycznego tradingu mając wiedzę o efektywności experta podczas różnych warunków rynkowych.

„Tester Strategii” znajdziesz w menu „Widok”:

Następnie ustaw wszystkie parametry testu historycznego, takie jak symbol instrumentu, interwał czasowy instrumentu, metody modelowania, zakres czasowy itd.

Następnie wystarczy przeanalizować wynik i zadecydować o wprowadzeniu eksperta na realny rynek, pamiętając jednak, że wyniki historyczne nie są gwarancją zadowalających wyników w przyszłości.

MQL4

Dzięki swojej elastyczności, platforma MT4 pozwala na korzystanie z języka programowania MQL4 w celu rozszerzenia funkcjonalności za pomocą własnych rozwiązań. MQL4 jest przystosowany do pisania własnych EA, wskaźników, strategii czy skryptów.

Możesz rozpocząć programowanie własnego experta poprzez otwarcie wbudowanego modułu MetaEditor, który jest dostępny w menu „Narzędzia”:

Opcja ta otworzy MetaEditor, który pozwala na tworzenie i edytowanie wielu narzędzi analizy technicznej na platformie MT4.

MQL4 jest podobny do szeroko znanego i popularnego języka programowania C++ oraz zawiera wiele funkcji niezbędnych do analizy kwotowań, wskaźników technicznych oraz innych.

Wszystkie informacje dotyczące konstrukcji języka MQL4 oraz jego funkcji znajdziesz we wbudowanej dokumentacji:

Z pomocą tych materiałów z pewnością będziesz w stanie rozpocząć pracę nad swoim własnym EA, czy wskaźnikami analizy technicznej. Powodzenia!

 

Informujemy, że platforma transakcyjna MetaTrader 4 (MT4) nie jest już dostępna dla obecnie zakładanych, nowych kont (rachunków inwestycyjnych). Użytkownicy, którzy dotychczas korzystali z platformy MT4, mają jednak nadal taką możliwość. Zachęcamy jednocześnie do sprawdzenia możliwości naszej nowoczesnej i niezwykle intuicyjnej platformy xStation 5!

Przedstawione w niniejszym opracowaniu treści posiadają wyłącznie charakter informacyjny oraz edukacyjny. Wszelkie opinie, analizy, wyceny oraz prezentowane materiały nie stanowią usługi doradztwa inwestycyjnego, ani rekomendacji ogólnej w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.

Oferowane instrumenty pochodne z dźwignią są wysoce ryzykowne. Straty mogą przekroczyć depozyt zabezpieczający.

Autor publikacji: X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.

Zacznij inwestować już dziś lub załóż konto treningowe

Wypróbuj nagradzaną platformę handlową XTB

Załóż rachunek rzeczywisty Wypróbuj konto treningowe

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej, ani za potencjalnie poniesione szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego, czy też pośredniego wykorzystania powyższych informacji.. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.