Inwestowanie w spółki dywidendowe

Czas czytania: 9 minut(y)

Inwestowanie w spółki dywidendowe może być ciekawą alternatywą dla tradingu krótkoterminowego. W tym artykule przybliżamy podstawowe kwestie związane z inwestowaniem w spółki dywidendowe, a także przekazujemy kilka wskazówek dotyczących wyszukiwania najlepszych spółek dywidendowych.

Spółki dywidendowe - jak w nie inwestować?Inwestowanie w spółki dywidendowe pozostaje ważną strategią dla ogromnej liczby inwestorów na całym świecie. Dla niektórych ten typ inwestowania wciąż pozostaje zagadką w obliczu dynamicznych zmian zachodzących na rynkach finansowych i szybko rozwijających się spółek technologicznych, które często w ogóle nie wypłacają dywidendy swoim akcjonariuszom. Jak naprawdę wygląda inwestowanie pod dywidendę w obecnych czasach? Co to jest stopa dywidendy i jak znaleźć najlepsze spółki dywidendowe? Jak zarządzać portfelem akcji spółek dywidendowych? Na te i na inne pytania postaramy się odpowiedzieć w tym krótkim artykule. 

Idea inwestowania w spółki dywidendowe

Zacznijmy od podstaw, czyli od samej idei inwestowania w spółki dywidendowe. O co w tym wszystkim chodzi? Definicja dywidendy jest dość prosta - jest to część zysku (również tego zatrzymanego w latach poprzednich), którą spółka wypłaca swoim akcjonariuszom. Kiedy firma generuje zysk (bądź akumuluje go w latach poprzednich) może podjąć decyzję o jego zatrzymaniu i reinwestycji w działalność podstawową lub wypłacić go akcjonariuszom w formie dywidendy. Chociaż istnieje wiele rodzajów dywidend (np. dywidendy zwykłe czy dywidendy specjalne), najbardziej powszechnym typem dywidendy jest oczywiście dywidenda gotówkowa, co oznacza, że spółka wypłaca ją w formie gotówki bezpośrednio na rachunek maklerski akcjonariusza. Po inwestycji w dochodowy i dobrze funkcjonujący biznes, inwestorzy mogą być uprawnieni do uzyskiwania regularnych dochodów. W dłuższej perspektywie czasu, wpływy te mogą stanowić znaczącą część kwoty zainwestowanej w akcje danej spółki. Przez wielu uważane jest to za istotę inwestowania długoterminowego. 

Spółki wzrostowe kontra spółki typu value

Oczywiście nie wszystkie spółki wypłacają dywidendę - jak wspomniano wcześniej, niektóre z nich wolą reinwestować zyski w działalność podstawową, gdyż głównym ich celem jest dalszy rozwój. Dlatego kluczowym jest, aby zrozumieć różnicę pomiędzy inwestowaniem w akcje spółek wzrostowych oraz spółek typu value. Ogólnie rzecz biorąc, spółki wzrostowe to spółki, od których oczekuje się dynamicznego wzrostu poziomu zysków w przyszłości. Takie spółki często też wykazują ponadprzeciętną dynamikę wzrostu zysków w latach poprzednich. Ponieważ spółki te dążą do ciągłego rozwoju, albo w ogóle nie wypłacają dywidend, albo też wypłacają stosunkowo niewielką część swoich zysków. Dzięki temu, akcje takich spółek mogą wyceniane wyżej niż tak zwany szeroki rynek

Natomiast spółki typu value, to spółki o ugruntowanej pozycji, których akcje notowane są poniżej ich rzeczywistej wartości. Pomimo to, są to nadal spółki o silnych fundamentach, a ich modele biznesowe są często stabilne i przewidywalne. Nawet jeżeli wzrost ich przychodów i zysków może być uważany za stosunkowo skromny (w porównaniu do wyników spółek wzrostowych), spółki typu value często wypłacają dywidendę. Dlatego też inwestorzy powinni bardziej niż bacznie obserwować akcje spółek typu value ponieważ to one są gwarantem regularnych dywidend. 

Dywidenda na akcję i stopa dywidendy

Istnieją pojęcia, z którymi inwestujący pod dywidendę powinni być zaznajomieni. Z całą pewnością przydatnym pojęciem jest dywidenda na akcję (DPS, ang. dividend per share), której wartość pozwala ustalić wysokość dywidendy przypadającej na jedną akcję spółki w danym momencie. Wartość ta pomaga też inwestorom ocenić, czy spółka jest w stanie zwiększyć poziom wypłaty dywidendy w przyszłości. DPS jest obliczane poprzez podzielenie całości wypłaconej w danym okresie dywidendy przez liczbę wyemitowanych przez spółkę akcji zwykłych. 
Inną kluczową miarą jest stopa dywidendy, która w ujęciu procentowym przedstawia stosunek wypłaconej dywidendy do aktualnej ceny rynkowej akcji. Zatem w celu zmierzenia stopy zwrotu z inwestycji w akcje danej spółki, wartość ta bierze pod uwagę jedynie przepływy w postaci dywidend. 

Przykład 1: Spółka A notowana jest po 100$ za akcję i raz w roku wypłaca 4$ w formie dywidendy. Stopa dywidendy wynosi zatem 4% (4$ podzielone przez 100$).

Przykład 2: Spółka B również notowana jest po 100$ za akcję, ale wypłata dywidendy w wysokości 1$ następuje co kwartał. Wówczas roczna dywidenda również wynosi 4$. W tym przypadku stopa dywidendy także wyniesie 4%.

Oczywiście stopa dywidendy może być stosowana w celu porównania różnych rodzajów inwestycji, na przykład zakupu akcji, lokowania gotówki w banku, zakupu nieruchomości na wynajem etc. 

Dzień dywidendy oraz pierwszy dzień bez prawa do dywidendy

Po uchwaleniu przez spółkę decyzji o wypłacie dywidendy, zarząd ustala dzień dywidendy czyli moment ustalenia praw do dywidendy. W tym dniu każdy inwestor figurujący w rejestrach spółki jako jej akcjonariusz, otrzymuje prawo do dywidendy. Kluczową datą jest również pierwszy dzień bez prawa do dywidendy. Inwestorzy, którzy chcą być uprawnieni do jej otrzymania muszą posiadać akcje na swoim rachunku przed tą datą. Kupując akcje w pierwszym dniu bez prawa do dywidendy lub później, inwestor nie będzie uprawniony do jej otrzymania. Pierwszy dzień bez prawa do dywidendy (czasem zwany też dniem odcięcia dywidendy) przypada zazwyczaj na dwa dni przed dniem ustalenia prawa do dywidendy, co wynika z cyklu rozliczeniowego T+2 dla akcji. Takie podejście jest stosowane na większości rozwiniętych rynków finansowych (m.in. w USA, Wielkiej Brytanii czy Niemczech). Warto zaznaczyć, że inwestorzy, którzy sprzedadzą akcje tuż po odcięciu dywidendy, nadal będą uprawnieni do jej otrzymania. Decyzja o wypłacie opiera się bowiem na rejestrze z dnia ustalenia prawa do dywidendy. 

Przykład dla rozliczenia T+2: Dniem ustalenia prawa do dywidendy jest piątek, natomiast pierwszy dniem bez prawa do dywidendy jest czwartek. W tym przypadku inwestorzy muszą nabyć akcje w środę (lub wcześniej), aby być uprawnionymi do otrzymania dywidendy. 

Wyszukiwanie najlepszych spółek dywidendowych 

Po krótkim wprowadzeniu do tematu inwestowania pod dywidendę, przejdźmy teraz do kwestii wyszukiwania najlepszych spółek dywidendowych. Inwestorzy wybierający akcje takich spółek robią to zazwyczaj, aby osiągać regularny dochód pasywny. Dlatego też, wysoka stopa dywidendy będzie kluczowym kryterium w procesie identyfikacji obiecującej inwestycji. W rzeczywistości, wiele spółek zapewnia satysfakcjonującą stopę dywidendy, która nierzadko przekracza 4%. Należy jednak pamiętać, że miara ta jest wynikiem podzielenia wartości dywidendy wypłaconej w trakcie roku przez aktualną cenę akcji spółki, która tę dywidendę wypłaca. Gdy cena akcji rośnie - spada stopa dywidendy. Z drugiej strony, w przypadku spadku cen akcji, miara ta może niespodziewanie wzrosnąć. Dlatego też wyjątkowo wysoka stopa dywidendy może sugerować, że spółka ma problemy a inwestorzy pozbywają się jej akcji.

Inwestowanie w spółki dywidendowe - skanerSkaner akcji może okazać się pomocny dla inwestorów, którzy poszukują pewnych zysków płynących z dywidendy. Źródło: xStation5. Należy pamiętać, że prezentowane dane odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości i nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Dobra spółka dywidendowa powinna być kojarzona z regularnością. Spółki aspirujące do miana popularnych spółek dywidendowych powinny charakteryzować się rzetelną polityką dywidendową, gdyż to ona dyktuje wysokość dywidendy oraz częstotliwość jej wypłacania na rzecz akcjonariuszy. Niektóre ze spółek o ugruntowanej pozycji zobowiązują się do corocznego zwiększania poziomu wypłacanej dywidendy. Wielu takim spółkom się to udaje - pomimo cyklicznych okresów boomu i bessy. Oczywiście, więcej przykładów takich spółek można znaleźć na rynkach rozwiniętych. Inwestorów mogą szczególnie zainteresować dwie listy akcji:

  • Dividend Kings - spółki wchodzące w skład indeksu S&P 500, które zwiększały poziom wypłaty dywidendy przez przynajmniej 50 lat z rzędu.
  • Dividend Aristocrats - spółki wchodzące w skład indeksu S&P 500, które zwiększały poziom wypłaty dywidendy przez przynajmniej 25 lat z rzędu.

Historyczne wyniki dla indeksu S&P500

Indeks S&P 500 Dividend Aristocrats Total Return (uwzględniający wypłatę dywidend) od 2009 r. osiągał lepsze wyniki niż indeks S&P 500 Total Return. Źródło: S&P Dow Jones Indices. Należy pamiętać, że prezentowane dane odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości i nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wysokiej dywidendy często można oczekiwać od spółek o ugruntowanej pozycji, które są liderami swojego rynku. Najlepiej, gdy spółki takie dysponują silną marką, która jest szeroko rozpoznawalna w branży. Wybór akcji konkretnej spółki dywidendowej jest już kwestią analizy fundamentalnej. Spółka powinna prezentować zdrowy bilans, pozbawiony nadmiernego zadłużenia. W zależności od branży, wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego nie powinien być zbyt wysoki. Choć może to spowolnić wzrost wartości spółki, to jednak zbyt duża dźwignia finansowa w trakcie bessy stanowi zagrożenie dla regularnych wypłat dywidendy. 

Stabilny wzrost przychodów wydaje się być kluczowy, gdyż to właśnie w takich przypadkach najłatwiej jest przewidzieć przyszłe dywidendy. Jeśli chodzi o zyski i przepływy pieniężne, inwestorzy powinni w zasadzie szukać tego samego - stałego wzrostu lub przynajmniej stabilnej sytuacji w spółce. 

Spółki w fazie wzrostu  nie tylko są w stanie zapewnić znaczące zyski w postaci dywidend, ale także z czasem zwiększają wskaźnik DPS. Pomyśl o spółkach, które należą do wspomnianych już wyżej grup Dividend Kings lub Dividend Aristocrats - inwestorzy wierzą, że spółki te będą kontynuować swoją dotychczasową politykę dywidend. Dlatego też zarządy tych spółek nieustannie starają się sprostać oczekiwaniom. 

Coca-Cola dywidenda na akcjęNajlepsze spółki dywidendowe są w stanie stale zwiększać wartość dywidendy na akcję. Zakładając, że z czasem wzrośnie również cena ich akcji, inwestorzy mogą uzyskać znaczną stopę zwrotu. Źródło: mauldineconomics.com. Należy pamiętać, że prezentowane dane odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości i nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Podsumowując, spółki dywidendowe są doskonałym wyborem dla inwestorów długoterminowych, gdyż mogą oferować wyższą stopę zwrotu w przypadku wieloletnich inwestycji. W realiach niskich stóp procentowych wybór jest dość ograniczony, gdyż ani obligacje, ani lokaty bankowe nie mogą konkurować z dużą ilością spółek regularnie wypłacających dywidendę. Dlatego też coraz więcej osób decyduje się na rynek akcji - część z nich już podjęła decyzję o ulokowaniu swojego kapitału w akcje sprawdzonych lub obiecujących spółek dywidendowych.

Zacznij inwestować już dziś lub załóż konto treningowe

Wypróbuj nagradzaną platformę handlową XTB

Załóż rachunek rzeczywisty Wypróbuj konto treningowe

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej, ani za potencjalnie poniesione szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego, czy też pośredniego wykorzystania powyższych informacji.. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.

Xtb logo

Dołącz do ponad 935 000 inwestorów z całego świata