Jak inwestować w złoto?

Tematy powiązane:
Czas czytania: 4 minut(y)

Złoto to popularna alternatywa dla inwestycji w akcje lub obligacje. W tym artykule wyjaśniamy jak inwestować w złoto na przykładzie kontraktów CFD, ETF-ów oraz akcji spółek wydobywających złoto.

Zacznij inwestować już dziś lub załóż konto treningowe

Załóż rachunek rzeczywisty Wypróbuj konto treningowe

Złoto od dawna cieszy się popularnością wśród inwestorów. Nic dziwnego - było cenne w starożytności, średniowieczu, jest cenne dziś i ma sporą szansę być cenne w przyszłości. Jednak postęp technologiczny znacznie poszerzył możliwości inwestowania w ten kruszec. Warto zastanowić się, która jest dla nas odpowiednia.

Dlaczego inwestorzy wybierają złoto?

Bezpieczne, trwałe, cenne - te przymioty zwykle kojarzą nam się ze złotem. Wielu inwestorów dodaje złoto do swoich portfeli inwestycyjnych “na wszelki wypadek”. Wychodzą oni z założenia, że jeśli w gospodarce będzie źle i ceny akcji zaczną spadać, złoto będzie bezpieczną przystanią. Inni widzą w złocie ucieczkę od papierowego pieniądza, zwłaszcza po latach dodruku w wykonaniu największych banków centralnych. W krótkim okresie cena złota potrafi jednak mocno się zmieniać i to często w charakterystyczny sposób, przykładowo rosnąc w momencie gdy traci dolar. W zależności od naszych celów inwestycyjnych powinniśmy rozważać różne formy inwestycji, a obecnie jest ich naprawdę wiele.   

Jak inwestować w złoto?

Złoto kojarzy nam się z czymś bardzo fizycznym. O ile kupując akcje dysponujemy jedynie zapisem na naszym koncie maklerskim, powoli też przyzwyczajamy się coraz bardziej do elektronicznego pieniądza, o tyle złoto kojarzy nam się zwykle ze sztabami, monetami czy biżuterią. Ta ostatnia ma oczywiście swój walor estetyczny i użytkowy, ale faktem jest, że zazwyczaj nie potrzebujemy złota w postaci fizycznej do tego, aby zarabiać na zmianie jego ceny.

Jak inwestować w złoto - infografika

Tymczasem ta forma inwestycji rodzi określone koszty, wynikające z opłaty za przechowanie i ubezpieczenie, a także najczęściej ze sporych różnic pomiędzy ceną zakupu i sprzedaży. Istotnym aspektem jest też płynność - realizacja zysków z takiej transakcji zwykle wymagać będzie pewnego zachodu i często może okazać się, że dany rodzaj sztab będzie odkupowany tylko w sieci je oferujące. Fizyczne złoto zawsze będzie mieć swoich zwolenników, jednak teraz mamy wiele nowocześniejszych alternatyw. Przyjrzyjmy się im bliżej.   

Kontrakty CFD na złoto

Większość handlu złotem odbywa się za pośrednictwem instrumentów pochodnych. Dlaczego? Ponieważ cechuje się on bardzo niskimi kosztami transakcyjnymi, jest możliwy z poziomu komputera czy telefonu, a dodatkowo inwestorzy mogą wykorzystać efekt dźwigni finansowej, tj. wymagany jest depozyt pokrywający tylko część ich inwestycji. Ta forma wykorzystywana jest przez traderów w momencie wzrostu napięć geopolitycznych czy w przypadku ważnych wydarzeń ekonomicznych takich jak posiedzenie Fed czy publikacja raportu z amerykańskiego rynku pracy. Wydaje się też idealna dla inwestorów z perspektywą czasową do kilku miesięcy.  

Sprawdź naszą ofertę CFD na złoto i inne metale szlachetne

ETFy oparte o cenę złota

Nowością dla wielu inwestorów są fundusze emitujące certyfikaty, które są w pełni zabezpieczone złotem. Fundusz przechowuje złoto w skarbcach i dba o jego bezpieczeństwo - na skalę hurtową jest to dużo tańsze niż indywidualnie. Z drugiej strony handel certyfikatami na giełdach zapewnia inwestorom niskie koszty, płynność oraz bezpieczeństwo obrotu. ETFy są najbardziej bezpośrednią alternatywą dla kupowania fizycznego złota i wydają się ciekawą opcją dla inwestorów z perspektywą nie krótszą niż kilka miesięcy.  

Jak inwestować w złoto - 4 sposoby

Spółki wydobywcze

Warto rozważyć jeszcze jedną alternatywę w postaci inwestycji w spółki wydobywające złoto. Taka propozycja łączy inwestowanie w złoto i akcje w jednym produkcie. Spółki takie oczywiście radzą sobie lepiej w momencie, gdy cena złota jest wyższa, ale cena ich akcji zależy od wielu innych czynników, w tym od ich sprawności operacyjnej. Spółki takie mogą też płacić dywidendy, co zapewnia inwestorom regularny dochód, którego nie daje surowiec. Do grona największych producentów złota na świecie należą m.in. Barrick Gold Corp oraz Newmont Mining Corp. Istnieją też ETFy inwestujące w spółki wydobywcze. Certyfikaty przez nie emitowane są handlowane na giełdach i oferują nam możliwość pośredniego kupna wielu spółek wydobywczych jednocześnie.   

Inwestuj w akcje spółek wydobywczych z prowizją 0%

Srebro i platyna

Jeśli chcesz rozszerzyć swój portfel na inne kruszce, takie jak srebro i platyna, możliwości są bardzo podobne. Możesz wybrać instrumenty CFD (SILVER, PLATINUM), które dają dużą płynność, ciągły handel i dźwignię finansową. Alternatywą są ETFy – np. ISLN.UK (srebro) lub IPLT.UK (platyna). 

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej, ani za potencjalnie poniesione szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego, czy też pośredniego wykorzystania powyższych informacji.. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.

Xtb logo

Dołącz do ponad 935 000 inwestorów z całego świata