Jak używać zniesień Fibonacciego?

Czas czytania: 2 minut(y)
Zniesienia Fibonacciego to popularna technika wyznaczania poziomów wsparcia i oporu. Dowiedz się jak poprawnie wyznaczać zniesienia Fibonacciego.

Zacznij inwestować już dziś lub załóż konto treningowe

Załóż rachunek rzeczywisty Wypróbuj konto treningowe

Istnieje wiele metod użycia zniesień Fibonacciego, ale w tym artykule skupimy się na porównywaniu korekt do impulsów. Zniesienia Fibonacciego są często wykorzystywane jako narzędzie do informowania traderów, gdzie może nastąpić koniec ruchu korekcyjnego i gdzie mogą otworzyć transakcje w kierunku trendu, dzięki czemu mogą osiągnąć przewagę na rynku. Innymi słowy, zniesienia Fibonacciego mogą stanowić znaczące poziomy wsparcia i oporu.

Czym są zniesienia Fibonacciego?

Zniesienia Fibonacciego są narzędziem, które pozwala traderowi na porównanie obecnego ruchu na rynku do ruchu poprzedzającego w stosunku procentowym. Ich przejrzystość oraz prostota wykorzystania w praktyce spowodowały, że liczba osób używających zniesień Fibonacciego znacząco wzrosła w ostatnich latach. Zniesień Fibonacciego używa wielu z najlepszych traderów m.in. Robert Miner, Bryce Gilmore czy Scott Carney.

Jak używać zniesień Fibonacciego?

Kilka z bardziej znaczących poziomów wsparcia i oporu stanowią następujące zniesienia:

  • 38.2% - 41.4%
  • 50%
  • 61.8% - 70.7%

zniesienia fibonacciegoNa powyższym przykładzie rynek rozpoczął dynamiczny spadek, po czym zaczął zyskiwać na wartości, zatrzymując się dwukrotnie na poziomie 50% zniesienia, a później jeszcze raz przetestował zniesienie 38,2%. To świetny przykład pokazujący, że rynek trzykrotnie nie mógł przełamać tych znaczących poziomów.

jak używać zniesień FibonacciegoNa tym przykładzie znów zaczynamy od spadku, a później mamy wzrosty, jednak są znacznie większe w porównaniu do poprzedniego przykładu. Para EURUSD znalazła opór przy 61,8% zniesienia ruchu spadkowego.

Zniesienia Fibonacciego przykłady na wzrostyW przeciwieństwie do dwóch ostatnich przykładów tutaj rynek najpierw zyskał na wartości, po czym zaczął się formować ruch korekcyjny. Przed kontynuacją ruchu wzrostowego w kierunku głównego trendu rynek znalazł wsparcia na pierwszym zniesieniu - 38,2%, a później na 41,4%.

Istnieje wiele metod i strategii bazujących na zniesieniach Fibonacciego. Jeżeli zainteresował Cię ten temat, proponujemy zapisanie się na jeden z naszych bezpłatnych webinariów!

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej, ani za potencjalnie poniesione szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego, czy też pośredniego wykorzystania powyższych informacji.. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.