xStation 5: Okno Market Watch i otwieranie zleceń

  • Platforma
3 minute(s)
Dowiedz się jak działa okno Market Watch i poznaj sposoby składania zleceń.

Zacznij inwestować już dziś lub załóż konto treningowe

Załóż rachunek rzeczywisty Wypróbuj konto treningowe

Z tej lekcji dowiesz się:

  • Dlaczego okno Market Watch jest jedną z ważniejszych funkcji xStation 5
  • Jak złożyć zlecenie w xStation 5
  • Jak złożyć zlecenie bezpośrednio z wykresu

Okno Market Watch jest miejscem, z którego masz podgląd na rynki z całego świata. Dostępne dla Ciebie rynki to: Forex, towary, indeksy giełdowe, kryptowaluty, akcje CFD oraz fundusze ETF.  Cały świat finansów znajduje się na wyciągnięcie ręki - wystarczy jedno lub dwa kliknięcia myszki.

Jeśli nie widzisz instrumentu, którego szukasz, po prostu użyj opcji “Filtr”.

Jak widzisz, wszystkie dostępne instrumenty mają swój własny symbol - jeśli nie jesteś pewien co oznacza symbol danego instrumentu, przesuń na niego kursor myszy.

Aby uzyskać więcej szczegółów, wystarczy kliknąć ikonę “i” na instrumencie.

Wówczas pojawi się okno informacji o instrumencie:

Składanie zleceń

xStation 5 daje Ci kilka sposobów na złożenie zlecenia. Jednym z nich jest wykorzystanie okna Market Watch. Klikając dwukrotnie wybrany instrument pojawi się okno zlecenia.

W oknie zlecenia możesz dobrać wszystkie parametry transakcji, np. rozmiar pozycji czy poziom Stop Loss lub Take Profit.

Okno zlecenia zawiera również wbudowany kalkulator, który informuje o tym, jak wybrany wolumen wpłynie na wartość portfela poprzez:

  • spread w pipsach i wartość pieniężną
  • prowizję
  • wartość pipsa
  • dzienny swap

Załóżmy, że chcesz otworzyć zlecenie na GBP/USD o wartości 1 lota. Wybierz wolumen transakcji używając wbudowanego kalkulatora.

Po wybraniu wolumenu musisz podjąć decyzję o kierunku, w którym będziesz zawierał transakcje. Jeśli chcesz “sprzedać” czyli otworzyć pozycję krótką, kliknij czerwony przycisk. W przypadku, gdy chcesz “kupić” czyli otworzyć pozycję długą, kliknij zielony przycisk.

Jeśli chcesz “sprzedać”, czyli otworzyć pozycję krótką, kliknij czerwony przycisk. W przypadku, gdy chcesz “kupić”, czyli otworzyć pozycję długą, kliknij zielony przycisk.

Handel poprzez Market Watch

Alternatywnie, możesz otwierać zlecenie jeszcze szybciej, jednym kliknięciem bezpośrednio w oknie Market Watch. Po znalezieniu interesującego nas instrumentu w oknie i dopasowaniu wolumenu, kliknij BUY lub SELL, a zlecenie zostanie automatycznie otwarte.

Za pierwszym razem wyświetli się okno potwierdzenia zlecenia, które można wyłączyć za pomocą opcji “Nie pokazuj więcej”. Umożliwi to jeszcze szybsze otwieranie zleceń, dosłownie jednym kliknięciem.

Otwieranie zleceń bezpośrednio z wykresu

Innym sposobem zawierania zleceń jest użycie przycisków kupna i sprzedaży zamieszczonych bezpośrednio na wykresie.

Po przeanalizowaniu danego rynku i decyzji o kierunku zlecenia, wystarczy za pomocą lewego górnego rogu na wykresie użyć przycisku kupna lub sprzedaży z możliwością modyfikowania wolumenu.

Możesz także ustawić poziomy Stop Loss lub Take Profit z poziomu okna wykresu. W tym celu, kliknij przycisk “SL/TP” obok przycisków kupna i sprzedaży i ustaw docelowe poziomy.

Jak widzisz, otwieranie transakcji na naszej platformie transakcyjnej jest proste, intuicyjne i szybkie. Platforma xStation 5 jest najbardziej zaawansowana oraz oferuje kilka sposobów otwierania zleceń, zapewniając wiele ułatwień dopasowanych do stylu naszego handlu.

 

Przedstawione w niniejszym opracowaniu treści posiadają wyłącznie charakter informacyjny oraz edukacyjny. Wszelkie opinie, analizy, wyceny oraz prezentowane materiały nie stanowią usługi doradztwa inwestycyjnego, ani rekomendacji ogólnej w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.

Oferowane instrumenty pochodne z dźwignią są wysoce ryzykowne. Straty mogą przekroczyć depozyt zabezpieczający.

Autor publikacji: X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej, ani za potencjalnie poniesione szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego, czy też pośredniego wykorzystania powyższych informacji.. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.