Podstawowe terminy i słownictwo

Tematy powiązane:
Czas czytania: 8 minut(y)

Poznaj podstawowe pojęcia związane z rynkiem walutowym oraz CFD.

Z tej lekcji dowiesz się:

  • Czym jest dźwignia finansowa i dlaczego ma kluczowe znaczenie w handlu kontraktami CFD
  • Czym są zlecenia Stop Loss i Take Profit i jak się nimi posługiwać
  • Jaka jest różnica pomiędzy ceną kupna (ask) a ceną sprzedaży(bid).

Początki na rynku kapitałowym bywają trudne i mogą wydawać się skomplikowane. Ogromna ilość łatwo dostępnych informacji, jakie znajdują się obecnie w internecie może przytłoczyć albo wystraszyć każdego nowicjusza. Ważna jest prostota i najlepsze co można zrobić, to dozować wiedzę. Małymi krokami dowiaduj się coraz więcej, zaczynając od przyswojenia popularnej i niezbędnej terminologii inwestycyjnej.

Dźwignia finansowa

Dźwignia finansowa (popularny “lewar”) to jeden z kluczowych elementów handlu kontraktami CFD. Pozwala ona na inwestowanie znacznie większych środków, niż fizycznie posiadany kapitał. Kwoty procentowe jak np. 5% lub określenie 1:10 w odniesieniu do początkowego depozytu ukazują właśnie stopień dźwigni finansowej.

Spróbujmy to wytłumaczyć poprzez porównanie do tradycyjnego inwestowania. Jeśli chciałbyś kupić 10 000 akcji Barclays, a cena jednej akcji wynosi 280p, to twoja łączna kwota inwestycji wynosić będzie 28 000 GBP- bez prowizji oraz innych opłat, które broker pobierałby za transakcje.

W przypadku kontraktów CFD na akcje tej samej spółki, potrzebujesz tylko niewielki procent tej wartości, aby otworzyć pozycję i osiągnąć taką samą wartości inwestycji. W XTB dla akcji spółek dajemy Ci dźwignię wielkości 1:10 (albo 10%), więc w przypadku chęci zakupu 10 000 akcji potrzebowałbyś zaledwie 2,800 GBP.

Jeśli akcje Barclays wzrosną o 10% do 308p, wartość nominalna tej pozycji będzie wynosić 30 800 funtów. Więc z początkowego depozytu w wysokości 2.800 GBP, ta transakcja CFD przyniosłaby zysk w wysokości 2.800 funtów. Oznaczałoby to 100% zwrot z inwestycji, w porównaniu do zaledwie 10% zysku, jeśli akcje zostały by kupione fizycznie.  Należy jednak pamiętać, że zajęcie przeciwnej pozycji (sprzedaż akcji) wiązałaby się ze stratą wspomnianej kwoty.

Korzyści płynące z dźwigni finansowej:

  • Dźwignia daje Ci możliwość zarządzania dużymi pozycjami przy niewielkim początkowym wkładzie własnym
  • Możliwość zajęcia dużo większej pozycji niż mógłbyś sobie pozwolić w przypadku fizycznego zakupu instrumentu finansowego
  • Uzyskanie znacznie większego zysku w stosunku do początkowej inwestycji
  • Możliwość dywersyfikacji portfela inwestycyjnego.

Ryzyko wynikające z korzystania z dźwigni finansowej:

  • Dźwignia działa w dwie strony. Jeśli nie potrafisz odpowiednio zarządzać ryzykiem, twoje straty mogą być równie wysokie jak zyski i mieć znaczący wpływ na całokształt inwestycji.

Dla klientów indywidualnych inwestujących na rynku Forex za pomocą kontraktów CFD korzystanie z dźwigni finansowej jest nieodłącznym elementem instrumentu.

Pips

Pip to skrót z ang. ‘Percentage in points’ - czyli procent w punktach.

Jeden pip (lub pips) jest najmniejszą możliwą zmianą ceny, jaką możesz ujrzeć w swojej platformie transakcyjnej.

Na przykład: zwróć uwagę, że większość walut wycenianych jest do 4 miejsca po przecinku, co oznacza, że gdy kurs USDPLN zmienia się z 3,6345 na 3,6346 to cena zmienia się o 1 pips. Jednakże, w przypadku pary USDJPY, ruch o jeden pips jest równoznaczny z ruchem ceny o 0.01, ponieważ ta para jest wyceniana tylko do dwóch miejsc po przecinku.

Możesz kontrolować wysokość zarówno swojego zysku jak i straty przy ruchu ceny o jeden pips. W tym przypadku kluczową rolę odgrywa wielkość pozycji, czyli rozmiar lota.Przykładowo, transakcja na parze walutowej EURUSD o wolumenie 1 lota daje wartość jednego pipsa w wysokości 10 USD, czyli około 36 zł.

Oznacza to, że jeśli rynek przesunie się o 10 pipsów na Twoją korzyść, to wygenerujesz tym samym zysk wielkości 360 PLN (36 zł x 10 pipsów). Podobnie dzieje się, kiedy rynek przemieści się w odwrotnym kierunku niż Twoja pozycja. Wówczas ponosisz stratę w wysokości 360 PLN (36 zł x 10 pipsów). Dlatego, aby być w pełni świadomym ponoszonego w danej transakcji ryzyka, tak ważne jest poznanie wartości pipsa jeszcze przed otwarciem pozycji.

Cena kupna i cena sprzedaży

Inwestując na rynku finansowym masz do dyspozycji dwie ceny: cenę kupna (ask) i cenę sprzedaży (bid).

Cena sprzedaży jest zawsze niższa od ceny kupna, a różnica pomiędzy tymi dwiema wartościami nazywana jest spreadem, który stanowi koszt otwarcia pozycji na rynku.

Na przykład: jeśli w oknie zlecenia pary walutowej  EURUSD na Twojej platformie transakcyjnej widzisz 1.12045/1.12053 to oznacza, że 1.12045 to cena po której możesz w danej chwili sprzedać parę walutową, a 1.12053 to cena po której możesz ją kupić.

Należy pamiętać, że przy otwieraniu pozycji długiej transakcja zostanie otwarta po cenie kupna (ask), a zamknięta po cenie sprzedaży (bid). Z drugiej strony, krótką pozycję otworzymy po cenie sprzedaży (bid), a zamkniemy po cenie kupna (ask). Warto pamiętać, że na wykresie najczęściej widoczna jest cen bid, jednak platformy takie jak np. xStation5 umożliwiają ci dostosowanie do swoich wymagań.

Spread

Spread na rynkach finansowych stanowi różnicę między ceną kupna (ask) instrumentu, a jego cena sprzedaży (bid). Otwierając pozycję na danym rynku, spread staje się głównym kosztem transakcyjnym. Im mniejszy spread, tym niższy koszt transakcji. Im wyższy spread, tym koszt będzie wyższy. Spread można również postrzegać jako minimalną odległość, o którą musi ruszyć się rynek, aby twoja pozycja zaczęła generować zysk.

Powiedzmy, że para EURUSD jest kwotowana po cenie kupna 1.0984, a cena sprzedaży wynosi 1.0983. Spread oblicza się więc przez odjęcie ceny kupna 1.0984 od ceny sprzedaży 1.0983 - daje to całkowity spread w wysokości 0,0001 lub 1 pipsa.

Kiedy już otworzysz pozycję na parze EURUSD i rynek ruszy się co najmniej o 1 pips w kierunku zgodnym z Twoim zleceniem, wtedy zaczynasz generować zysk, a zamknięcie pozycji nie będzie już wiązało się z żadnym kosztem. Jest to jeden z powodów, dla których po otwarciu pozycji na początku w polu zysk widzisz małą stratę.

Jeśli używasz MT4, wartość spreadu obliczysz przy pomocy powyższej procedury. xStation 5 posiada natomiast bardzo nowoczesną funkcję, jaką jest kalkulator inwestycyjny, który od razu określa koszt spreadu w zależności od wielkości transakcji. W powyższym przykładzie transakcja o wielkości 1 lota na EURUSD posiada spread w wysokości 1.1 pipsa o koszcie 39.6 zł.

Stop Loss

Doświadczeni inwestorzy przyznają, że kluczem do osiągnięcia długoterminowego sukcesu na rynku finansowym jest rozważne zarządzanie ryzykiem. Występowanie transakcji stratnych jest nieuniknione, dlatego stosowanie zleceń zabezpieczających typu Stop Loss jest jednym z najpopularniejszych sposobów na zarządzanie ryzykiem. Stop loss pomaga także wtedy, gdy nie masz czasu na śledzenie rynku, lub też nie masz dostępu do komputera czy telefonu.

Co to jest Stop Loss?

Stop Loss to rodzaj zlecenia obronnego, pozwalającego inwestorom na określenie konkretnego poziomu ryzyka. Kiedy cena dotrze do poziomu określonego w stop lossie, transakcja zostaje automatycznie zamknięta. Ma to na celu skuteczne zatrzymanie straty na akceptowanym przez nas poziomie.

Jak Stop Loss działa w praktyce?

Spójrzmy na powyższy przykład. Trader otworzył pozycję długą na parze EURUSD w nadziei, że jej wartość wzrośnie powyżej 1.12149 (linia położona wyżej na wykresie). Linia położona pod nią to stop loss ustawiony na 1.11739. Oznacza to, że jeżeli cena EURUSD spadnie poniżej tego poziomu, pozycja tradera automatycznie zamknie się w stracie. Ochroni go to przed większym spadkiem kapitału niż planował. Stop loss pomaga zarządzać ryzykiem i utrzymywać straty na akceptowanym i kontrolowanym poziomie.*

Take Profit

Take Profit jest zleceniem, które automatycznie zamyka transakcję, kiedy osiągnie ona oczekiwany przez inwestora poziom zysku. Kiedy cena dojdzie do poziomu Take Profit, transakcja jest zamykana po bieżącej cenie rynkowej.

Jak działa Take Profit w praktyce?

Przyjrzyjmy się wcześniej wspomnianym przykładom. Inwestor otworzył krótką pozycję na EURUSD, oczekując że cena spadnie poniżej wartości 1.12168, co pokazuje pierwsza linia. Zauważ, że linia poniżej, która jest poziomem take profit równa się 1,11737. Oznacza to, że jeśli rynek znajdzie się na tym poziomie, pozycja ta zostanie automatycznie zamknięta z zyskiem - a zatem trader chroniony jest przed wszelkimi dodatkowymi ruchami ceny. Zatrzymuje to jednak dalszy wzrost zysku, w przypadku gdyby rynek dalej podążał w naszym kierunku. Określony wcześniej poziom zysku zostanie osiągnięty, a pozycja zamknięta.

* Stop Lossy są jedną z najlepszych metod zarządzania ryzykiem i utrzymywania potencjalnych strat na akceptowalnym poziomie, niemniej jednak nie zapewniają 100% bezpieczeństwa.

Zlecenia Stop Loss są bezpłatne i chronią konto przed niekorzystnymi ruchami na rynku. Pamiętaj jednak, że ich użycie nie zawsze gwarantuje, że pozycja za każdym razem zostanie zamknięta w miejscu, gdzie został on ustawiony. Jeśli na rynku wystąpi duża zmienność lub kiedy rynek otworzy się z luką (cena otwiera się powyżej lub poniżej zlecenia obronnego - Stop Loss) może się zdarzyć, że Twoja pozycja zostanie zamknięta po gorszej cenie. Zjawisko to nazywamy poślizgiem cenowym.

Ryzyko wystąpienia poślizgu cenowego w godzinach handlu eliminuje tzw. gwarantowany Stop Loss. Oznacza to, że ta gwarancja działa zawsze w momencie, kiedy rynek jest otwarty. Musisz jednak pamiętać, że jeżeli wystąpi luka na otwarciu rynku, stop loss zostanie zrealizowany po cenie otwarcia. Gwarantowany Stop Loss jest dostępny na rachunku Basic.

Zacznij inwestować już dziś lub załóż konto treningowe

Wypróbuj nagradzaną platformę handlową XTB

Załóż rachunek rzeczywisty Wypróbuj konto treningowe

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej, ani za potencjalnie poniesione szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego, czy też pośredniego wykorzystania powyższych informacji.. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.