Teoria fal Elliotta

Tematy powiązane:
Czas czytania: 9 minut(y)

Z tego artykułu dowiesz się, na czym polega teoria fal Elliotta i jak ją można skutecznie wykorzystać w tradingu.

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Czym jest teoria fal Elliotta
  • Jakie zasady pomogą Ci przełożyć teorię na praktykę
  • Jak przewidywać ruchy rynkowe za pomocą teorii fal Elliotta

Analiza techniczna jest ciekawym sposobem oceny sytuacji rynkowej. Jednakże, nie daje ona jednoznacznych odpowiedzi ze względu na wiele różnych podejść do analizy wykresu. Niektórzy wolą skupiać się na powtarzalnych formacjach, podczas gdy inni skupiają się na kształcie świec. Dodatkowo jest jeszcze teoria fal Elliotta. Jej pomysłodawca, Ralph Nelson Elliott, odkrył, że rynki finansowe poruszają się w pewnych schematach, które w kółko się powtarzają. Ruchy te zostały nazwane falami. Teoria fal Elliotta jest szeroką i skomplikowaną metodą, której odpowiednie wyuczenie się zajmuje lata. Co ważne, jest to również interesująca część analizy technicznej. Spójrzmy na jej zasady i koncepcję.

Na czym polega teoria fal Elliotta?

Pomysłodawca fal zaproponował teorię mówiącą, że cykle rynkowe są reakcją inwestorów na czynniki zewnętrzne lub działaniem psychologii tłumu w tym samym czasie. Zauważył też, że zarówno ruchy wzrostowe i spadkowe pojawiały się w tych samych powtarzalnych schematach, które później zostały podzielone na formacje nazywane „falami”.

Brzmi znajomo? To dlatego, że „teoria fal” jest niejako oparta na teorii Dowa mówiącej o tym, że rynki akcji poruszają się w falach. Jednak z powodu specyficznej natury rynków, Elliott był w stanie rozbić i analizować je znacznie dokładniej. Ruchy rynkowe można porównać do fraktali. Są to matematyczne struktury, które nawet w coraz mniejszej skali nieskończenie się powtarzają. Elliott odkrył, że schematy w tradingu oparte są na takiej samej zasadzie. Następnie podjął kolejny oczywisty krok i zaczął badać, w jaki sposób te powtarzające się schematy można wykorzystać jako czynniki przewidujące przyszłe ruchy rynków. W rezultacie, jak głosi jego teoria, jeśli poprawnie zidentyfikujesz powtarzające się wzorce w cenach, możesz przewidzieć ruch ceny w przyszłości. To właśnie dlatego fale Elliotta tak mocno pobudzają wyobraźnię traderów.

Impulsy i korekty

Jak już wcześniej wspomniano, ceny mają w zwyczaju poruszać się w falach impulsu oraz korekty. Wiedząc, jakiego rodzaju fala ma obecnie miejsce oraz jakie były ostatnie fale, można przewidzieć, w którą stronę powinna ruszyć się cena w następnej kolejności.

Fala impulsu to silny ruch ceny, który jest powiązany z trendami. Trend wzrostowy osiąga coraz wyższe ceny, ponieważ ruchy w górę są silniejsze od spadkowych, występujących pomiędzy kolejnymi silnymi falami wzrostowymi. Z drugiej strony fale korekcyjne to mniejsze fale pojawiające się w trakcie trendu. Są one zobrazowane przez poniższy wykres.

Z poprzednich artykułów mogłeś się dowiedzieć, że najlepszym sposobem na trading jest podążanie zgodnie z kierunkiem trendu. W przypadku teorii fal Elliotta, pozycja powinna być zgodna z kierunkiem fali impulsu. Dzieje się tak ponieważ cena robi większe ruchy w tym kierunku. Fale impulsu dostarczają lepszych szans na zarobienie większego zysku niż w przypadku fal korekcyjnych. A co z innymi falami? Odpowiedź jest prosta – fale korekcyjne wykorzystuje się do wejścia na rynek  w celu złapania kolejnej, większej fali impulsowej.

Cała koncepcja jest prosta – powinno się wchodzić w długie pozycje podczas cofnięć lub pojawienia się fal korekcyjnych podczas trendu wzrostowego, a następnie być już w pozycji, gdy kolejna fala wzrostowa będzie się rozpoczynać. Z drugiej strony, krótką pozycję powinno się otwierać podczas fal korekty w trendzie spadkowym, aby skorzystać kolejnej fali spadkowej.

Koncepcja fal impulsowych i korekcyjnych jest również wykorzystywana do zbadania, kiedy trend zmienia kierunek. Jeśli zobaczysz mocne ruchy w górę, z małymi korektami pomiędzy, a następnie dochodzi do silnych spadków, jest to sygnał tego, że trend wzrostowy być może już się zakończył. Jako że impulsy występują zgodnie z kierunkiem trendu, duży ruch spadkowy – czyli większy od poprzednich ruchów korekcyjnych, co najmniej tak duży jak fale impulsu – wskazuje na zmianę trendu na niedźwiedzi. Jeśli trend jest spadkowy, a pojawi się duża fala wzrostowa – tak duża jak poprzednie fale spadkowe – to trend zmienia się na wzrostowy i traderzy będą szukać okazji do zakupu podczas kolejnej fali korekcyjnej.

Zasady teorii fal Elliotta

Wiemy, że na rynkach finansowych ruch ceny w górę lub w dół musi być zakończony ruchem w przeciwnym kierunku. Fluktuacje ceny są podzielone na trendy, korekty oraz ruchy boczne. Trendy wyznaczają główny kierunek ruchu cenowego, podczas gdy korekty poruszają się przeciwnie do trendu.

Teoria fal Elliotta oparta jest na następujących zasadach:

  • Każdy impuls jest zakończony reakcją w postaci korekty
  • Pięć fal porusza się w kierunku głównego trendu, następnie mają miejsce trzy fale korekty (ruch 5-3)
  • Ruch 5-3 kończy cykl

Cały pomysł teorii fal Elliotta polega na przewidzeniu zachowania rynku na podstawie unikalnych właściwości zauważonych przez Elliotta w strukturach falowych. Fala impulsu, która porusza się w głównym kierunku trendu, jest zawsze zbudowana z pięciu mniejszych fal, trzy z nich to mniejsze impulsy, a pozostałe dwie to fale korekty. Tworzy to strukturę pięciu fal: impuls, korekta, impuls, korekta i kolejny impuls. Te pięć fal jest określanych numerycznie od fali pierwszej do piątej, po kolei. Po trendzie wzrostowym zaczynają się trzy fale spadkowe: impuls w dół, korekta wzrostowa, a następnie kolejny impuls w dół. Fale te są określone po kolei jako A, B i C.

XTB

Ważną rzeczą jest fakt odkryty przez pomysłodawcę teorii mówiący, że te ruchy są fraktalne. Co to tak właściwie oznacza? Wewnątrz każdej fali impulsu, można również znaleźć pięć fal. Powiedzmy, że na wykresie tygodniowym znaleźliśmy strukturę pięciu fal. Według teorii fal, każda fala impulsu jest także zbudowana z pięciu mniejszych fal. W międzyczasie, każda fala korekty jest zbudowana z trzech mniejszych podfal. Teoretycznie proces ten można powtarzać bez końca.

Tak jak fale impulsowe i korekcyjne pomagają ustalić, w którym miejscu należy wejść w pozycję oraz w jakim kierunku porusza się trend, tak samo przydatna może być struktura cenowa. Przypuśćmy, że miał miejsce duży ruch w górę, więc powinna nadejść korekta. Ta spadkowa korekta często składać będzie się z trzech fal: spadku, małego rajdu w górę, a następnie kolejnego spadku (wspomniana wcześniej teoria trzech fal). Możesz wykorzystać ten fakt do wybrania lepszego momentu wejścia na rynek czekając na drugi spadek. Wejście w pozycję, gdy cena zacznie spadać po raz pierwszy, jest często za wczesne, gdyż zgodnie z teorią powinien nadejść kolejny spadek.

Rozmiar korekty

W tradingu bardzo pomocna jest wiedza, kiedy kupować. Według teorii najlepiej to zrobić, gdy pojawia się korekta ruchu wzrostowego. Warto również wiedzieć, kiedy sprzedać, gdy ma miejsce korekta trendu spadkowego. Ale skąd wiedzieć, kiedy właściwie trend powróci? Teoria fal Elliotta przynosi odpowiedź i na to pytanie.

Bazując na formacji pięciu fal, fala początkowa jest pierwszą falą impulsu w trendzie, a fala druga jego pierwszą korektą. Fala trzecia to kolejny impuls, następnie ma miejsce czwarta fala korekty i piąta fala impulsowa.

Teoria fal Elliotta była następnie dopracowana przez AJ Frosta, Roberta Prechtera oraz Roberta Minera, którzy stworzyli wiele zasad dotyczących zastosowania teorii w praktyce. Poniżej znajduje się kilka z najważniejszych reguł:

  1. Fala 2 nie może przebić dołka fali 1 w trendzie wzrostowym oraz nie może przebić szczytu fali 1 w trendzie spadkowym.
  2. Fala 3 nie może być najkrótsza pod względem zarówno czasu, jak i długości, w porównaniu do fal 1 i 5.
  3. Fala 4 nie może przebić szczytu fali 1 w trendzie wzrostowym ani dołka fali 4 w trendzie spadkowym.
  4. Fala 4 nie może być dłuższa od fali 2.

Opierając się na teorii, fala druga stanowi zazwyczaj 60 procent fali pierwszej. Spójrzmy na przykład. Jeśli DAX wzrośnie o 100 punktów w fali pierwszej, to fala druga powinna przynieść spadek rzędu 60 punktów. Jeśli byłby to trend spadkowy, a pierwsza fala wynosiła 200 punktów, to korekta wzrostowa powinna być w okolicach 120 punktów.

Po fali drugiej następuje impulsowa fala trzecia. Trzecia fala jest często największą w strukturze, zazwyczaj znacznie większą od fali pierwszej. Następnie ma miejsce fala czwarta, która zazwyczaj wynosi od 30 do 40 procent rozmiaru fali pierwszej. Na przykład, jeśli w naszym przykładzie fala trzecia przyniosła 200 punktów wzrostu, to w trakcie fali czwartej cena powinna spaść o 60-80 punktów. Podobnie sytuacja ma miejsce w przypadku trendu spadkowego.

Należy pamiętać, że są to wartości uśrednione na bazie wielu pozycji i trendów. Ruchy korekcyjne mogą być mniejsze lub większe od średniej w każdej otwieranej pozycji. Jednakże, wiedza dotycząca rozmiaru korekty może poprawić timing otwieranych pozycji.

Idea fal Elliotta

Zasada fal została stworzona na bazie koncepcji, według której wzrosty i spadki cen pojawiają się w powtarzających się sekwencjach, nazywanych falami. Typowa struktura fal stworzona jest z pięciu fal zgodnych z kierunkiem trendu, a następnie trzech fal tworzących ruch korekcyjny. Teoria fal Elliotta jako całość nie jest prostą strategią i wymaga czasu by ją dokładnie poznać, a jeszcze więcej do jej zastosowania,. Jednak wielu traderów korzysta z zasad teorii fal Elliotta i miesza je z innymi narzędziami analizy technicznej, zwiększając w ten sposób szanse na pojawienie się formacji technicznych.

Zacznij inwestować już dziś lub załóż konto treningowe

Wypróbuj nagradzaną platformę handlową XTB

Załóż rachunek rzeczywisty Wypróbuj konto treningowe

Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.

Xtb logo

Dołącz do ponad 1 000 000 inwestorów z całego świata

Używamy plików cookie

Klikając "Akceptuję wszystkie" zgadzasz się na zapisanie plików cookie na swoim urządzeniu, dzięki czemu pomagasz nam w ulepszeniu korzystania z naszej strony, analizowanie jej użycia oraz wspierasz nasze działania marketingowe.

W tej grupie znajdują się ciasteczka, które są niezbędne do działania naszej strony. Te pliki odpowiadają za takie funkcjonalności jak wybór języka, dystrybucję ruchu czy utrzymanie sesji użytkownika. Nie można ich wyłączyć.

Nazwa ciasteczka
Opis
SERVERID
userBranchSymbol Czas ekspiracji: 2 marca 2024
adobe_unique_id Czas ekspiracji: 1 marca 2025
SESSID Czas ekspiracji: 2 marca 2024
test_cookie Czas ekspiracji: 1 marca 2024
__hssc Czas ekspiracji: 26 stycznia 2023
__cf_bm Czas ekspiracji: 26 stycznia 2023
leavingBranchPopup
countryIsoCode
intercom-id-iojaybix Czas ekspiracji: 26 listopada 2024
intercom-session-iojaybix Czas ekspiracji: 8 marca 2024
intercom-device-id-iojaybix Czas ekspiracji: 26 listopada 2024

Korzystamy z narzędzi, które pozwalają nam analizować używanie strony. Dzięki tym informacjom jesteśmy w stanie usprawniać nasz serwis.

Nazwa ciasteczka
Opis
_gid Czas ekspiracji: 27 stycznia 2023
_gaexp Czas ekspiracji: 3 grudnia 2022
_gat_UA-25554897-1 Czas ekspiracji: 26 stycznia 2023
_gat_UA-121192761-1 Czas ekspiracji: 26 stycznia 2023
_ga_CV5LC4X16X Czas ekspiracji: 25 stycznia 2025
_ga_CBPL72L2EC Czas ekspiracji: 1 marca 2026
AnalyticsSyncHistory Czas ekspiracji: 31 marca 2024
_ga Czas ekspiracji: 1 marca 2026
__hstc Czas ekspiracji: 25 lipca 2023
__hssrc
ln_or Czas ekspiracji: 27 stycznia 2023

W tej grupie znajdują się ciasteczka, które wykorzystywane są do wyświetlania reklam o tematyce, która Cię interesuje. Pozwalają nam one również monitorować nasze działania marketingowe oraz mierzyć ich skuteczność.

Nazwa ciasteczka
Opis
MUID Czas ekspiracji: 26 marca 2025
_omappvp Czas ekspiracji: 11 lutego 2035
_omappvs Czas ekspiracji: 1 marca 2024
_uetsid Czas ekspiracji: 2 marca 2024
_uetvid Czas ekspiracji: 26 marca 2025
_fbp Czas ekspiracji: 30 maja 2024
fr Czas ekspiracji: 7 grudnia 2022
lang
muc_ads Czas ekspiracji: 7 września 2024
_ttp Czas ekspiracji: 26 marca 2025
_tt_enable_cookie Czas ekspiracji: 26 marca 2025
_ttp Czas ekspiracji: 26 marca 2025
hubspotutk Czas ekspiracji: 25 lipca 2023

Ciasteczka z tej grupy przechowują Twoje preferencje i ustawienia, tak by przy powrocie na stronie były już zapisane.

Nazwa ciasteczka
Opis
UserMatchHistory Czas ekspiracji: 31 marca 2024
bcookie Czas ekspiracji: 1 marca 2025
lidc Czas ekspiracji: 2 marca 2024
personalization_id Czas ekspiracji: 7 września 2024
lang
bscookie Czas ekspiracji: 1 marca 2025
li_gc Czas ekspiracji: 28 sierpnia 2024

Ta strona używa plików cookies. Pliki cookie to pliki przechowywane w przeglądarce i używane przez większość witryn internetowych w celu spersonalizowania korzystania z Internetu. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies Możesz zarządzać plikami cookie, klikając „Ustawienia”. Jeśli wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie, kliknij „Akceptuję wszystkie”.

Zmień region lub język
Kraj zamieszkania
Język